Genealogie Van Vu(u)ren.

Samengesteld door Gerrit van Vuren te Breda.

Breda, 05 augustus 2005.

Inleiding:

Het geslacht Van Vu(u)ren is afkomstig uit het dorp Andel, gelegen in de provincie Noord-Brabant, meer in het bijzonder in het Land van Heusden en Altena. Stamvader is Jan Loijen, zie onder I. De naam Loijen is een patroniem, afgeleid
van de voornaam Lodewijk. Eerst in de vierde generatie komt de familienaam
Van Vueren in de akten voor. Later verschijnt de naam ook in de spelling met ťťn 'u' en twee 'uu's'. De naam Van Vu(u)ren zal zeker afgeleid zijn van het dorp Vuren
bij Gorinchem. Eťn van de voorvaderen is naar alle waarschijnlijkheid vanuit Vuren naar elders vertrokken, wellicht naar Andel. In de plaats van vestiging noemde men hem en/of zijn latere nageslacht "Van Vu(u)ren", anders gezegd "afkomstig uit het dorp Vuren".

Genealogie

   I Jan Loijen, geboren rond 1570, overleden voor 1625.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Heusden in 1603 en getrouwd aldaar in 1603 
    met Emmeken Jansdr. van Hemert, (zie N.G. trouwboek Heusden, inv.nr. 5, f. 22).
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Ruthger, geboren rond 1605, volgt onder II-1.
††††††††† 2 Dirck, geboren rond 1608, volgt onder II-2.
††††††††† 3 Eeltgen, geboren rond 1610, overleden voor 1664.
††††††††††  Zij is getrouwd met Sijmon Jansz de Cock.
††††††††† 4 Jan, geboren rond 1615, volgt onder II-3.
††††††††† 5 Berler, geboren rond 1617, overleden na 1682.
††††††††††  Zij is getrouwd met Aert Geeritsz van Thiel, overleden voor 1659.


 II-1 Ruthger Jansz Loijen, geboren rond 1605, overleden voor 1660, zoon van I.
††††††† Hij is getrouwd rond 1630 met Jenneke Geerits, geboren rond 1605.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, geboren rond 1631, volgt onder III-1.
††††††††† 2 Arijaentije, geboren rond 1635, overleden voor 1690. Zij is in ondertrouw
††††††††††† gegaan te Andel op 10 april 1660 en getrouwd aldaar op 09 mei 1660 met 
       Dirick Heindericxse Feijter.


††II-2 Dirck Jansz Loijen, geboren rond 1608, overleden na 1663, zoon van I.
††††††† Hij is getrouwd met Janneken Jans, overleden voor 27 mei 1662.
    Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrickske.
††††††††† 2 Anneke.
††††††††† 3 Teuntien.
††††††††††† Zij is getrouwd (1e maal) met Mauris . . . . .
††††††††††† Zij is getrouwd na 1659 (2e maal) met Aert Meertensz Poorter.
††††††††† 4 Peeterke.
††††††††††† Zij is getrouwd te Teteringen op 29 mei 1661 met Jan Petersz Baeten.


† II-3 Jan Jansz Loijen, geboren rond 1615, overleden voor 24 november 1678,†
    zoon van I.
††††††† Hij is getrouwd rond 1640 met Belieken Hermansdr Heldt, geboren te Heusden
    rond 1618, overleden te Andel op 11 januari 1701, dochter van Herman Sebas-
    tiaensz Heldt en Henricxsken Jans.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Lijsbeth, geboren rond 1641, overleden voor 1678.
††††† ††††2 Jan, geboren rond 1644, volgt onder III-2.
††††††††† 3 Judich, geboren rond 1645, overleden te Andel op 07 oktober 1733.
††††††††††† Zij is getrouwd rond 1680 (1e maal) met Geerit van Helden. 
       Zij is in ondertrouw gegaan te Veen op 06 april 1687 en later getrouwd 
       (2e maal) met Arien Jansz van Herwijnen, weduwnaar van Lijsken Jansen 
       van Wijck.
††††††††† 4 Bastiaen, geboren rond 1650, volgt onder III-3.
††††††††† 5 Geertije, geboren rond 1654, overleden te Andel op 11 mei 1725.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te Andel en Veen op 19 september 1682 met 
       Hendrick Teunisz Nieuwenhuijsen.
††††††††† 6 Emmeke, gedoopt te Andel op 10 maart 1658, overleden aldaar op 02 augustus
       1719.
††††††††††† Zij is getrouwd (1e maal) met Arien Abrahamze de Krom, ook wel De Lengh 
       genoemd.
††††††††††† Zij is getrouwd te Andel op 12 mei 1703 (2e maal) met Cornelis Laurentze
††††††††††† Verwijs, overleden te Andel op 06 april 1752.

      
                   
                       Romboutstoren te Andel. Foto: G. van VurenIII-1 Jan Rutten, geboren rond 1631, overleden voor 1687, zoon van II-1.
††††††† Hij is getrouwd met Peterken Theunis van Helden, geboren rond 1631.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Ruth, gedoopt te Andel op 26 april 1662.
††††††††† 2 Jacobsje, geboren rond 1663, overleden te Sleeuwijk voor 1706.
†††††††††††  Zij is getrouwd rond 1685 met Aert Rochusz Ottervanger.
††††††††† 3 Jenneke, gedoopt rond 1665, overleden voor 1692.


††III-2 Jan Jansz Loijen, geboren rond 1644, overleden te Andel op 19 augustus 1733, 
     zoon van II-3.
††††††† Hij is getrouwd rond 1676 met Anthonetta Stevens van den Bosch, geboren te
     Herwijnen rond 1648, dochter van Steven Huijghen van den Bosch en Margriet
     Aerts Kuijst.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, geboren te Andel (?) rond 1678, volgt onder IV-1.
††††††††† 2 Dirck, geboren te Andel (?) rond 1680, volgt onder IV-2.
††††††††† 3 Steven, geboren te Andel (?) rond 1682, volgt onder IV-3.
††††††††† 4 Anthonij, geboren te Andel (?) rond 1684, volgt onder IV-4.
††††††††† 5 Hendrick, geboren te Andel (?) rond 1686, volgt onder IV-5.
††††††††† 6 Grietje, geboren te Andel (?) rond 1688, overleden te Andel op 07 mei 1776.
       Zij is in ondertrouw gegaan te Andel op 22 april 1718 en getrouwd aldaar 
       op 15 mei 1718 met Cornelis van Gammeren, geboren te Wijk rond 1688, over-
       leden te Andel op 13 oktober 1750.


††III-3 Bastiaen Jansz Loijen, geboren rond 1650, overleden te Andel op 22 april 1705,
††††††† zoon van II-3.
††††††† Hij is getrouwd rond 1685 met Hendrina Pieters (van Soeten), overleden te An-
     del op 23 oktober 1701.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, gedoopt te Andel op 23 juli 1686, volgt onder IV-6.
††††††††† 2 Beelike, geboren rond 1688, overleden te Andel op 11 oktober 1729.
†††††††††††  Zij is in ondertrouw gegaan te Rijswijk (N.Br.) op 01 mei 1716 en getrouwd 
       te Andel op 24 mei 1716 met Arien Dirkse Oversteeg, geboren te Rijswijk 
       (N.Br.) rond 1688.
††††††††† 3 Janneke, geboren rond 1690, overleden te Andel op 23 augustus 1748.
†††††††††††  Zij is getrouwd rond 1713 met Aart Janse (van Hemert).
††††††††† 4 Pieter, gedoopt te Andel op 23 november 1692.
††††††††† 5 Dirck, gedoopt te Andel op 13 november 1695, volgt onder IV-7.
††††††††† 6 Bastiaan, gedoopt te Andel op 12 april 1700.


IV-1 Jan Jansz van Vueren, geboren rond 1678, overleden te Andel op 06 september
††††††† 1759, zoon van III-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te BabiloniŽnbroek op 29 juni 1719 en getrouwd 
    aldaar op 23 juli 1719 met Johanna van Veen, gedoopt te BabiloniŽnbroek op 07 
    januari 1691, overleden te Andel op 04 juni 1754, dochter van Hermen Daemen 
    van Veen en Anneke Claes van Leeuwaerden.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Antonetta, gedoopt te BabiloniŽnbroek op 17 september 1719, overleden te 
       Haaften na 1777.
††††††††† 2 Hermanus, gedoopt te Andel op 06 oktober 1720, overleden aldaar op 05 
       april 1721.
††††††††† 3 Anna, gedoopt te Andel op 11 januari 1722, overleden aldaar op 11 maart 
       1722.
††††††††† 4 Lijsbeth, gedoopt te Andel op 11 januari 1722, overleden aldaar op 17 
       maart 1722.
††††††††† 5 Hermanus, gedoopt te Andel op 25 mei 1724, overleden aldaar op 26 juni 
       1724.
     6 Anna, gedoopt te Andel op 16 december 1725, overleden aldaar op 27 decem-
       ber 1725.
††††††††† 7 Hermanus, gedoopt te Andel op 16 december 1725, overleden op 27 december 
       1725.
††††††††† 8 Hermanus, gedoopt te Andel op 09 februari 1727, volgt onder V-1.
††††††††† 9 Anna, gedoopt te Andel op 09 februari 1727.
††††††††10 Joanna, gedoopt te Andel op 07 november 1728, overleden aldaar op 26 no-
       vember 1728.
††††††††11 Joanna, gedoopt te Andel op 01 januari 1730, overleden aldaar op 26 oktober
       1774.
       Zij is in ondertrouw gegaan te Andel op 12 december 1760 en getrouwd al-
       daar op 04 januari 1761 met Wilhelm Christiaan BradŤ, geboren te Brechen-
       heim in het 'Hessen Darmstadtsche', overleden te Andel op 01 maart 1803.
††††† ††12 Jan, gedoopt te Andel op 18 maart 1731, overleden aldaar op 08 december 
       1753. 
    13 Hendrik, gedoopt te Andel op 17 januari 1734.
††††††† 14 Adriana, gedoopt te Andel op 08 maart 1739. In november 1760 is zij naar
       Rotterdam vertrokken en later kennelijk weer teruggekeerd. Op 27 april 
       1776 is zij wederom naar Rotterdam vertrokken. 
       Zij is in Rotterdam in ondertrouw gegaan op 04 augustus 1776 en aldaar 
       getrouwd op 20 augustus 1776 met Thomas van Munster.
 

IV-2 Dirck Jansz van Vueren, geboren rond 1680, overleden te Andel op 29 januari
††††††† 1734, zoon van III-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 28 april 1713 en getrouwd aldaar op 
    21 mei 1713 met Grietjen Ariense Naejen, gedoopt te Andel op 19 juli 1693, 
    overleden aldaar op 07 april 1736, dochter van Arien Janse Naejen en Maria 
    Janse Baars.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Anthonette, gedoopt te Andel op 24 september 1713, overleden aldaar op 29
††††††††††† december 1713.
††††††††† 2 Arijen, gedoopt te Andel op 07 april 1715, volgt onder V-2.
††††††††† 3 Jan, gedoopt te Andel op 29 november 1716.
††††††††† 4 Willemken, gedoopt te Andels op 05 februari 1719.
††††††††† 5 Anthonetta, gedoopt te Andel op 22 december 1720, overleden aldaar op 15 
       juni 1721.
††††††††† 6 Antenette, gedoopt te Andel op 28 maart 1723.
††††††††† 7 Cornelis, gedoopt te Andel op 15 juni 1727, volgt onder V-3.
††††††††† 8 Steven, gedoopt te Andel op 08 januari 1730, volgt onder V-4.


IV-3 Steven Jansz van Vueren, geboren te Andel (?) rond 1682, overleden te Andel
††††††† op 07 februari 1744, zoon van III-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 20 september 1704 en getrouwd aldaar 
    op 21 oktober 1704 met Elisabeth Jooste Bouman, gedoopt te Andel op 03 septem-
    ber 1683, overleden aldaar op 08 april 1743, dochter van Joost Sweeren Bouman 
    en Maeijke Penders.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Anthonette, gedoopt te Andel op 26 oktober 1704, overleden aldaar op 11 
       november 1704.
††††††††† 2 Cornelis, gedoopt te Andel op 16 augustus 1705.
††††††††† 3 Jan, gedoopt te Andel op 02 oktober 1706.
††††††††† 4 Antenette, gedoopt te Andel op 19 februari 1708, overleden aldaar op 26 
       april 1708.
††††††††† 5 Heijndrik, gedoopt te Andel op 17 februari 1709, volgt onder V-5.
††††††††† 6 Antenette, gedoopt te Andel op 03 april 1711.
††††††††† 7 Anthonij, gedoopt te Andel op 29 mei 1712, overleden aldaar op 21 januari
       1730.
††††††††† 8 Anthonetta, gedoopt te Andel op 26 november 1713, overleden aldaar op 11 
       februari 1774.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te Andel op 26 maart 1745 en getrouwd aldaar 
       op 19 april 1745 met Gijsbert Aarts Rosa, gedoopt te Andel op 27 februari 
       1707, overleden aldaar op 30 maart 1754, zoon van Aart Rosa en Pieternella
       Klaasze.
††††††††† 9 Anneken, gedoopt te Andel op 22 maart 1716, overleden aldaar op 13 augustus
       1720.
††††††† 10 Joost, gedoopt te Andel op 12 juni 1718.
††††††† 11 Steven, gedoopt te Andel op 21 april 1720, volgt onder V-6.
††††††† 12 Maarten, gedoopt te Andel op 13 september 1722, volgt onder V-7.
††††††† 13 Maaijken, gedoopt te Andel op 28 april 1726, overleden aldaar op 23 maart 
       1727.


IV-4 Anthonij Jansz van Vueren, geboren rond 1684, overleden te Andel op 02 of op 09
    december 1754, zoon van III-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 26 oktober 1709 en getrouwd aldaar op 
    10 november 1709 met Ariaantje Jans van Ouwerkerk, geboren te Almkerk rond 
    1684, overleden te Andel op 05 april 1741.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, gedoopt te Andel op 21 april 1710, volgt onder V-8.
††††††††† 2 Antenette, gedoopt te Andel op 15 mei 1712, overleden aldaar op 05 juli 1714.
††††††††† 3 Dirck, gedoopt te Andel op 07 september 1721.
        N.B. Op 02 en 09 december 1754 werd in beide gevallen door Jan van Vueren (V-8) 
            aangifte gedaan van het overlijden van Antonie van Vueren. In het ene geval
            betreft het zijn vader (IV-4), in het andere geval zijn zoon (V-8/6).


IV-5 Hendrick Jansz van Vueren, geboren rond 1686, overleden te Andel op 21 januari
††††††† 1742, zoon van III-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 10 mei 1715 en getrouwd te Gameren op 
    02 juni 1715 met Anneken Ariense van Wijck, gedoopt te Gameren op 19 januari 
    1690, overleden te Andel op 01 april 1737, dochter van Arien van Wijck en Metje
    Peters.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Arijen, gedoopt te Andel op 09 februari 1716, overleden aldaar op 20 maart
       1733.
††††††††† 2 Jan, gedoopt te Andel op 07 november 1717, volgt onder V-9.
††††††††† 3 Abram, gedoopt te Andel op 03 december 1719, volgt onder V-10.
††††††††† 4 Antonetta, gedoopt te Andel op 17 augustus 1721, overleden aldaar op 13 
       november 1722.
††††††††† 5 Peter, gedoopt te Andel op 24 januari 1723, overleden aldaar op 30 april 
       1724.
††††††††† 6 Anthonetta, gedoopt te Andel op 11 maart 1725, overleden aldaar op 29 
       maart 1725.
††††††††† 7 Antonetta, gedoopt te Andel op 10 maart 1726.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te BabiloniŽnbroek op 01 april 1746 en ge-
       trouwd aldaar op 01 mei 1746 met Peeter van Andel, geboren te Giessen.
††††††††† 8 Metjen, gedoopt te Andel op 14 mei 1730.
††††††††††† Zij is getrouwd te Gameren op 27 januari 1760 met Jan van Eck.
††††††††† 9 Johanna, gedoopt te Andel op 4 december 1732.


IV-6 Jan van Vueren, gedoopt te Andel op 23 juli 1686, overleden voor 1744,
††††††† zoon van III-3.
††††††† Hij is getrouwd te Almkerk op 08 november 1722 met Maria Evertse Heijsteck, 
    geboren te Almkerk rond 1690.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Bastiaen, gedoopt te Giessen op 01 augustus 1723.
†††††††† ††† Hij is in ondertrouw gegaan te Giessen op 11 februari 1747 met Geertruijd 
       Wilberts, geboren te Maastricht (?).
††††††††† 2 Hendrina, gedoopt te Giessen op 19 mei 1726.
††††††††† 3 Hendrina, gedoopt te Giessen op 28 december 1727.
††††††††† 4 Cornelis, gedoopt te Giessen op 12 november 1730, volgt onder V-11.
††††††††† 5 Leijntje, gedoopt te Giessen op 08 maart 1733.
††††††††† 6 Belike, gedoopt te Giessen op 24 april 1735.
††††††††† 7 Pieternel, gedoopt te Giessen op 21 juli 1737.
††††††††† 8 Getrui, gedoopt te Giessen op 06 september 1739.
    Maria Heijsteck is later getrouwd te Giessen op 29 juli 1744 met Gerrit Crayoog.

IV-7 Dirck van Vueren, gedoopt te Andel op 13 november 1695, overleden voor 1742,
††††††† zoon van III-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Giessen op 12 mei 1736 met Magrita van Does-
    burg, geboren te Giessen rond 1700, dochter van Arien van Doesburg en Heijl-
    tje van Heert.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrien, gedoopt te Giessen op 24 februari 1737, overleden voor 1811.
††††††††††† Zij is getrouwd te Wijk op 03 juni 1770 met Hendrik Cornelisz van Gamme-
       ren.
    Magrita van Doesburg is later getrouwd te Giessen op 14 februari 1742 met Jan 
    Duijster.

††V-1 Hermanus van Vueren, gedoopt te Andel op 09 februari 1727, overleden voor 
    1788, zoon van IV-1.
††††††† Hij is getrouwd te Haaften op 07 december 1755 met Geertruij Verheij, geboren 
    te Haaften en gedoopt aldaar op 29 oktober 1724, dochter van Huijbert Verheij 
    en Seijken Leemans.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johanna, gedoopt te Haaften op 27 mei 1756, overleden voor 1788.
††††††††††† Zij is getrouwd te Haaften op 18 september 1785 met Klaas Willemsz van 
       Lopik.
†††† †††††2 Hubertus, gedoopt te Herwijnen op 23 juli 1758.
††††††††††† Hij is getrouwd te Tricht op 12 september 1790 met Willemijntje van Asch, 
       geboren te Tricht, overleden op 02 april 1797.
††††††††† 3 Johannes, gedoopt te Haaften op 16 november 1760.
††††††††† 4 Johannes, gedoopt te Haaften op 15 december 1764, volgt onder VI-1.
††††††††† 5 Sijtje, gedoopt te Haaften op 08 november 1767, overleden te Zaltbommel 
       op 27 februari 1828. Zij is getrouwd te Zaltbommel op 06 mei 1790 met Jo-
       hannes Cornelis de Lorme, overleden aldaar op 22 februari 1823, zoon van 
       Jan de Lorme en Cornelia van Avesaeth.
    Geertruij Verheij is eerder in ondertrouw gegaan te Haaften op 22 september 
    1742 met Hendrik Verploegh.


††V-2 Arijen van Vueren, gedoopt te Andel op 07 april 1715, zoon van IV-2.
††††††† Hij is getrouwd met Weijntje Arijense van Dam, gedoopt te Moordrecht op 04 
    maart 1725, dochter van Arij Teunisse van Dam en Willemtje Meertens Coolmees.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Dirk, gedoopt te Moordrecht op 15 september 1748, volgt onder VI-2.
††††††††† 2 Arij, gedoopt te Moordrecht op 31 mei 1750.
††††††††† 3 Willempje, gedoopt te Moordrecht op 12 maart 1752.
††††††††† 4 Jan, gedoopt te Moordrecht op 22 september 1754, volgt onder VI-3.
††††††††† 5 Kornelis, gedoopt te Moordrecht op 20 juni 1756.
††††††††† 6 Grietje, gedoopt te Moordrecht op 04 juni 1758.
††††††††† 7 Dievertje, gedoopt te Moordrecht op 15 juni 1760.
††††††††† 8 Teunis, gedoopt te Moordrecht op 30 augustus 1761.
††††††††† 9 Cornelia, gedoopt te Moordrecht op 24 oktober 1762.
††††††††10 Teunis, gedoopt te Moordrecht op 10 februari 1765, volgt onder VI-4.
††††††††11 Cornelis, gedoopt te Moordrecht op 12 november 1766.
††††††††12 Kornelis, gedoopt te Moordrecht op 10 januari 1770.


††V-3 Cornelis van Vueren, gedoopt te Andel op 15 juni 1727, overleden voor 1785, 
    zoon van IV-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Westmaas op 05 mei 1769 met Jannetje Schutters, 
    gedoopt te Klaaswaal op 20 augustus 1747, dochter van Jan Schutters en Marijg-
    je Arijsdr Reijerkerk.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Dirk, gedoopt te Klaaswaal op 23 juli 1769.
††††††††† 2 Maria, gedoopt te Westmaas op 01 januari 1771.
††††††††† 3 Dirk, geboren te Westmaas op 9 september 1773, gedoopt aldaar op 10 sep-
       tember 1773, volgt onder VI-5.
† ††††††††4 Jan, gedoopt te Westmaas op 15 november 1775, volgt onder VI-6.
    Jannetje Schutters is later in ondertrouw gegaan te Westmaas op 03 april 1785 
    en getrouwd aldaar op 24 april 1785 met Simon van de Ree, weduwnaar van Sijgie 
    van der Bom.


††V-4 Steven van Vueren, gedoopt te Andel op 08 januari 1730, begraven te Rijsoord
††††††† op 08 juni 1797, zoon van IV-2.
    Hij is in ondertrouw gegaan te Westmaas op 29 augustus 1755 en getrouwd al-
    daar op 21 september 1755 (1e maal) met Jifje Steenhoek, gedoopt te Westmaas 
    op 09 mei 1728, overleden aldaar op 01 januari 1756, dochter van Inge Geeritse
    Steenhoek en Lijsbeth Molijn.
††††††† Uit dit huwelijk:
††† ††††††1 Dirk Iefjes, geboren te Westmaas op 01 januari 1756, gedoopt aldaar op 04 
       januari 1756, volgt onder VI-7.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Zuid-Beijerland op 07 oktober 1763 en getrouwd 
    aldaar op 30 oktober 1763 (2e maal) met Elisabeth Christina Folkman, geboren 
    te Wolfshagen (in Hessen, Duitsland) rond 1730, overleden te Groote Lindt op 
    27 november 1820.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 2 Grietje, geboren te Zuid-Beijerland op 26 maart 1764, gedoopt aldaar op 
       01 april 1764.
††††††††† 3 Maria, geboren te Westmaas op 01 december 1765, gedoopt aldaar op 08 de-
       cember 1765, overleden te Oud-Beijerland op 23 april 1827.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te Oud-Beijerland op 13 april 1787 en aldaar
       getrouwd op 06 mei 1787 met Fleuris Ariensz van der Stoup.
††††††††† 4 Willempje, geboren te Westmaas op 05 november 1767, gedoopt aldaar op 08 
       november 1767.
††††††††† 5 Cornelis, gedoopt te Mijnsheerenland op 23 september 1770, volgt onder VI-8.       
††††††††† 6 Jannigje, gedoopt te Mijnsheerenland op 31 januari 1773, overleden te 
       Groote Lindt op 02 april 1836.
††††††††††† Zij is getrouwd te Rijsoord op 24 januari 1794 (1e maal) met Wijnant de 
       Winter. 
       Zij is getrouwd te Heerjansdam op 03 mei 1800 (2e maal) met Jacob Dirkse 
       Knegt.
††††††††† 7 Lijsbeth, gedoopt te Mijnsheerenland op 12 november 1775, overleden te 
       Oud-Beijerland op 16 juli 1831.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te Oud-Beijerland op 04 oktober 1805 met Cor-
       stiaan Schipper.
††††††††† 8 Willem, geboren te Heinenoord op 05 februari 1782, gedoopt aldaar op 10 
       februari 1782, overleden te Mijnsheerenland op 15 augustus 1853. 
       Hij is getrouwd te Mijnsheerenland op 27 mei 1814 met Jannigje Troost, 
       weduwe van Cornelis Teuniszoon Kruithof, geboren te Mijnsheerenland, op 
       03 maart 1771, overleden aldaar op 17 oktober 1851, dochter van Cornelis 
       Pieterse Troost en Grietje Hoppel. 
      

† V-5 Heijndrik van Vueren, gedoopt te Andel op 17 februari 1709, overleden te Har-
    dingsveld op 01 november 1737, zoon van IV-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Hardingsveld op 29 mei 1734 en getrouwd te 
    Neder Hardingsveld op 20 juni 1734 met Pleuntien Gerrits Venlo, geboren te 
    Giessendam, gedoopt te Hardingsveld op 27 februari 1712, dochter van Gerrit 
    Venlo en Aeltien Willems.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Gerrit, gedoopt te Hardingsveld-Giessendam op 16 april 1735, overleden te 
       Hardingsveld op 08 oktober 1737.
††††††††† 2 Jan, gedoopt te Hardingsveld-Giessendam op 14 juli 1737.
    Pleuntien is later getrouwd (2e maal) te Hardingsveld-Giessendam op 07 decem- 
    ber 1742 met Bastiaan Maartensz., weduwnaar van Teuntje Huijgen van Benschop.


† V-6 Steven van Vueren, gedoopt te Andel op 21 april 1720, zoon van IV-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 22 april 1744 en getrouwd aldaar op 
    14 juni 1744 met Maria van Dam, gedoopt te Andel op 06 juni 1717, overleden 
    aldaar op 21 mei 1754, dochter van Anthonij van Dam en Anneken Wouterse 
    (Noteboom).
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Steven, gedoopt te Andel op 31 januari 1745.
††††††††† 2 Anthonij, gedoopt te Andel op 18 september 1746, volgt onder VI-9.
††††††††† 3 Anneke, gedoopt te Andel op 19 januari 1749.
††††††††††† Zij is getrouwd te Woudrichem op 05 juni 1773 met Jan Verschuur.
††††††††† 4 Johannes, gedoopt te Andel op 04 april 1751.
††††††††† 5 Marinus, gedoopt te Andel op 23 mei 1754, overleden aldaar op 12 augustus 
       1755.


††V-7 Maarten van Vueren, gedoopt te Andel op 13 september 1722, overleden aldaar 
    op 10 oktober 1787, zoon van IV-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Giessen op 05 mei 1746 (1e maal) met Willemijna
    Nieuwehuijse, gedoopt te Giessen op 13 augustus 1724, overleden te Andel op 15
    mei 1772, dochter van Arien Nieuwehuijse en Grietijen Ariense Smit.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Arien, gedoopt te Andel op 02 maart 1747.
††††††††† 2 Steven, gedoopt te Andel op 26 maart 1749.
††††††††† 3 Gerrit, gedoopt te Andel op 02 maart 1752, volgt onder VI-10.
††††††††† 4 Johannes, gedoopt te Andel op 02 maart 1752.
††††††††† 5 Grietje, gedoopt te Andel op 23 maart 1755.
††††††††† 6 Cornelia, gedoopt te Andel op 02 september 1759, overleden aldaar op 09 ok-
       tober 1759.
††††††††† 7 Elisabeth, gedoopt te Andel op 02 september 1759, overleden te Wijk en Aal-
       burg op 06 januari 1842.
††††††††††† Zij is getrouwd te Woudrichem op 06 november 1784 met Cornelis Huibertse 
       Scheurwater.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 02 oktober 1779 en getrouwd aldaar op 
    24 oktober 1779 (2e maal) met Marrigje Cornelisse Nederberg, gedoopt te Bergam-
    bacht op 22 februari 1739, dochter van Cornelis Goverden Nederberg en Cornelia
    Laurissen Lopick en weduwe van Jan Jacobse de Rade.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 8 Cornelia, gedoopt te Andel op 06 februari 1780, overleden aldaar op 4 au-
       gustus 1790.


††V-8 Jan van Vueren, gedoopt te Andel op 21 april 1710, overleden aldaar op 12 fe-
    bruari 1776, zoon van IV-4.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 18 april 1733 en getrouwd aldaar op 10 mei
    1733 met Maria (Berende) Groeneveld, geboren te Emmikhoven rond 1710, overleden 
    te Andel op 31 januari 1756.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Sijken, gedoopt te Andel op 09 mei 1734, overleden aldaar op 01 januari 1737.
     2 Anthonie, gedoopt te Andel op 29 april 1736, overleden aldaar op 16 juni 1736.
††††††††† 3 Zeijke, gedoopt te Andel op 21 juni 1737.
††††††††† 4 Anthonetta, gedoopt te Andel op 03 april 1740.
††††††††† 5 Anthonij, gedoopt te Andel op 20 januari 1743, overleden aldaar op 06 maart
       1743.
††††††††† 6 Anthonij, gedoopt te Andel op 22 augustus 1745, overleden aldaar op 02 of op 09
       december 1754.
        N.B. Op 02 en 09 december 1754 werd in beide gevallen door Jan van Vueren (V-8) 
            aangifte gedaan van het overlijden van Antonie van Vueren. In het ene geval
            betreft het zijn vader (IV-4), in het andere geval zijn zoon (V-8/6).             


††V-9 Jan van Vueren, gedoopt te Andel op 07 november 1717, overleden aldaar op 22 
    mei 1772, zoon van IV-5.
†††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 09 oktober 1744 en getrouwd aldaar op 01
    november 1744 met Heijltje Camermans, gedoopt te Veen op 11 december 1718, over-
    leden te Andel op 01 juli 1783, dochter van Teunis Gerritsze Camermans en Cornelia
    Aarts van den Heuvel.
†††††† Uit dit huwelijk:
†††††††† 1 Hendrick, gedoopt te Andel op 27 juni 1745, volgt onder VI-11.
†††††††† 2 Theunis, gedoopt te Andel op 26 januari 1747, overleden aldaar op 14 januari
       1803.
†††††††† 3 Anna, gedoopt te Andel op 29 juni 1749.
††††††††††  Zij is getrouwd met Jacob Bouman.
†† ††††† †4 Jan, gedoopt te Andel op 22 september 1754, volgt onder VI-12.
†††††††† 5 Arien, gedoopt te Andel op 13 juni 1756, overleden aldaar op 28 augustus 
       1756.
†††††††† 6 Cornelia, gedoopt te Andel op 25 september 1757, overleden te Wijk en Aal-
       burg op 13 oktober 1807.


V-10 Abram van Vueren, gedoopt te Andel op 03 december 1719, overleden aldaar op 
    27 december 1782, zoon van IV-5.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 13 oktober 1741 en getrouwd aldaar op 05
    november 1741 met Trijntje van Giesen, geboren te Poederoijen rond 1720, over-
    leden te Andel op 03 november 1785.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrick, gedoopt te Andel op 18 maart 1742, overleden aldaar op 05 december
       1766.
††††††††† 2 Pieternella, gedoopt te Andel op 19 december 1743.
††††††††† 3 Pieternella, gedoopt te Andel op 23 januari 1746.
††††††††† 4 Cornelis, gedoopt te Andel op 26 maart 1749, volgt onder VI-13.
††††††††† 5 Anna, gedoopt te Andel op 14 januari 1751, overleden aldaar op 30 dember 
       1784. 
††††††††† 6 Adriana, gedoopt te Andel op 25 januari 1753, overleden aldaar op 13 maart 
       1753.
††††††††† 7 Adriana, gedoopt te Andel op 20 januari 1754.
††††††††† 8 Theuntje, gedoopt te Andel op 08 januari 1756.
††††††††† 9 Anthonetta, gedoopt te Andel op 11 juni 1758, overleden te Wijk en Aalburg
       op 25 januari 1827.
††††††††††† Zij is in ondertrouw gegaan te Gameren op 12 november 1785 met Teunis van 
       Ballegoijen.
††††††††10 Janneke, gedoopt te Andel op 05 juli 1761. 
       Zij is getrouwd te Aalst op 13 november 1785 met Teunis van der Salm.


V-11 Cornelis van Vueren, gedoopt te Giessen op 12 november 1730, zoon van IV-6.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Giessen op 10 januari 1755 en getrouwd aldaar op
    26 januari 1755 (1e maal) met Geertruij van Driel, gedoopt te Rijsoord op 17 ok-
    tober 1728, overleden voor 1785, dochter van Cornelis Ariens van Driel en Geert-
    je Janse Brienen.
††††††† Uit dit huwelijk:
††† ††††††1 Geertruij, gedoopt te Giessen op 06 juli 1755.
††††††††† 2 Johanna, gedoopt te Giessen op 30 juli 1758.
††††††††††† Zij is getrouwd te Veen op 24 april 1816 met Pieter Roeland, gedoopt te Loe-
       vestein op 29 november 1753, zoon van Jan Hendrik Roeland en Adriaantje van
       Delft.
††††††††† 3 Knelis, geboren te Giessen op 18 december 1760, gedoopt aldaar op 23 decem-
       ber 1760, overleden aldaar op 24 februari 1780.
††††††††† 4 Marinus, geboren te Giessen op 24 juli 1763, gedoopt aldaar op 26 juli 1763.
††††††††† 5 Jannigje, geboren te Giessen op 16 december 1766, gedoopt aldaar op 21 de-
       cember 1766.
††††††††† 6 Hendrik, geboren te Giessen op 30 mei 1770, gedoopt aldaar op 03 juni 1770, 
      volgt onder VI-14.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Giessen op 27 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 
    12 november 1785 (2e maal) met Maaijke de Klepper, geboren te Meeuwen rond 1730,
    weduwe van Johannes Rogge, overleden te Giessen op 13 september 1821.


†VI-1 Johannes van Vuuren, gedoopt te Haaften op 15 december 1764, overleden te 
    Haaften op 23 april 1813, zoon van V-1.
††††††† Hij is getrouwd te Herwijnen op 03 februari 1793 met Geertruij de Fockert, ge-
    doopt te Herwijnen op 04 november 1764, overleden te Haaften op 29 mei 1822, 
    dochter van Aart de Fockert en Maria Verploegh.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Geertruij, geboren te Haaften op 14 december 1793, gedoopt te Haaften op 22
       december 1793, overleden te Haaften op 20 februari 1855.
††††††††† 2 Jasper, geboren te Haaften op 26 februari 1795, gedoopt te Haaften op 08 
       maart 1795, volgt onder VII-1.
††††††††† 3 Hermanus, geboren te Haaften op 25 maart 1797, gedoopt te Haaften op 02 
       april 1797, volgt onder VII-2.
††††††††† 4 Aart, geboren te Haaften op 27 juli 1799, gedoopt te Haaften op 04 augustus
       1799, volgt onder VII-3.
††††††††† 5 Maria, geboren te Haaften op 19 mei 1801, gedoopt te Haaften op 24 mei 1801.
††††††††† 6 Johannes, geboren te Haaften op 20 juli 1803, gedoopt te Haaften op 31 juli
       1803, volgt onder VII-4.VI-2 Dirk van Vuuren, gedoopt te Moordrecht op 15 september 1748, zoon van V-2.
††††† ††Hij is getrouwd te Moordrecht op 15 september 1771 met Neeltje Dirks van der 
    Hel.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Weina, gedoopt te Moordrecht op 20 oktober 1771.
††††††††† 2 Martijnus, gedoopt te Moordrecht op 25 september 1774.
††††††††† 3 Adriana, gedoopt te Moordrecht op 17 februari 1782.


†VI-3 Jan van Vuuren, gedoopt te Moordrecht op 22 september 1754, zoon van V-2.
††††††† Hij is getrouwd te Moordrecht op 20 november 1785 met Alida Buitelaar.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Maria, gedoopt te Moordrecht op 12 februari 1786.
††††††††† 2 Weijntje, gedoopt te Moordrecht op 23 maart 1788.
††††††††† 3 Lena, gedoopt te Moordrecht op 30 mei 1790.
††††††††† 4 Lena, gedoopt te Moordrecht op 09 maart 1794.
††††††††† 5 Adriana, gedoopt te Moordrecht op 24 mei 1795.


†VI-4 Teunis van Vuuren, gedoopt te Moordrecht op 10 februari 1765, zoon van V-2.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Moordrecht op 13 februari 1790 met Joanna Jans 
    Kol.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Trijntje, gedoopt te Moordrecht op 04 november 1792.
††††††††† 2 Jan, gedoopt te Moordrecht op 08 januari 1794.
††††††††† 3 Weintje, gedoopt te Moordrecht op 28 juni 1795.
††††††††† 4 Neeltje, geboren te Moordrecht op 29 april 1797, gedoopt aldaar op 07 mei 
       1797, (zij is verdronken).
††††††††† 5 Hendrik, geboren te Moordrecht op 27 november 1798, gedoopt aldaar op 28 
       november 1798.
††††††††† 6 Hendrik, geboren te Moordrecht op 01 maart 1800, gedoopt aldaar op 09 maart 
       1800.
††††††††† 7 Hendrika, geboren te Moordrecht op 16 februari 1802, gedoopt aldaar op 21 
       februari 1802.


†VI-5 Dirk van Vuuren, geboren te Westmaas op 9 september 1773, gedoopt aldaar op 
    10 september 1773, overleden te Westmaas op 07 december 1843, zoon van V-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Westmaas op 02 augustus 1801 met Marie de Kwar-
    tel, geboren te Westmaas op 08 december 1780, gedoopt aldaar op 10 december 
    1780, overleden aldaar op 10 juni 1831, dochter van Cornelis de Kwartel en 
    Neeltje van der Linden.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelis, geboren te Westmaas op 29 januari 1802.
††††††††† 2 Neeltje, geboren te Westmaas op 05 juni 1803. 
       Zij is getrouwd te Westmaas op 17 mei 1826 met Hendrik de Man, zoon van Pie-
       ter de Man en Arriaantje Verbaas. 
††††††††† 3 Jannigje, geboren te Westmaas op 01 oktober 1804.
††††††††††† Zij was gehuwd met Cornelis van Steensel.
††††††††† 4 Kornelia, geboren te Westmaas op 06 februari 1806.
††††††††† 5 Kornelis, geboren te Westmaas op 14 juni 1807.
††††††††† 6 Maria, geboren te Westmaas op 15 november 1809, overleden te Westmaas op 
       15 augustus 1858. 
       Haar zoon van een onbekende man:
†††††††††   Dirk, geboren te Westmaas op 19 januari 1834, overleden te Westmaas op 
        31 juli 1834.
       Zij is getrouwd te Westmaas op op 01 november 1835 met Pieter Boer, geboren
       te Westmaas op 04 oktober 1799, zoon van Jan Boer en Geertruij Bekol.
       Uit haar huwelijk met Pieter Boer zijn zes kinderen geboren. 
††††††††† 7 Cornelis, geboren te Mijnsheerenland op 12 september 1813, overleden te 
       Mijnsheerenland op 26 oktober 1813.
††††††††† 8 Koenraad, geboren te Mijnsheerenland op 12 september 1813, overleden te 
       Mijnsheerenland op 26 november 1813.        
††††††††† 9 Jaapje, geboren te Mijnsheerenland op 27 augustus 1815, overleden te Mijns-
       heerenland op 01 september 1817.
††††††† 10 Cornelia, geboren te Mijnsheerenland op 17 maart 1817. Zij is getrouwd te
       Westmaas op 25 juni 1849 met Cornelis van Steensel, zoon van Arij van 
       Steensel en Teuntje Groeneweg.
††††††† 11 Cornelis, geboren te Westmaas op 11 mei 1819, volgt onder VII-5.

†
†VI-6 Jan van Vuuren, gedoopt te Westmaas op 15 november 1775, overleden te Rozen-
    burg op 13 februari 1831, zoon van V-3.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Klaaswaal op 08 juni 1804 en getrouwd aldaar op 
    24 juni 1804 met Marija van der Linden, gedoopt te Klaaswaal op 01 juni 1783,
    overleden te Oud-Beijerland op 19 april 1838, dochter van Jacob van der Linden
    en Neesje Leenheer.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelis, geboren te Westmaas op 11 januari 1805, volgt onder VII-6.
††††††††† 2 Jakob, geboren te Westmaas op 21 augustus 1806, volgt onder VII-7.
††††††††† 3 Dirk, geboren te Westmaas op 07 augustus 1808.
††††††††† 4 Neesje, geboren te Westmaas op 24 augustus 1810, overleden te Oud-Beijerland
       op 12 februari 1843. 
       Zij is getrouwd te Oud-Beijerland op 10 februari 1839 met Bastiaan Vlasblom, 
       geboren te Piershil in 1809/1810, zoon van Adrianus Vlasblom en Jobje van 
       der Heijden.
††††† ††† 5 Jannigje, geboren te Westmaas op 02 december 1811, overleden te Rozenburg op
       03 februari 1848. 
       Zij is getrouwd te Rozenburg op 02 oktober 1833 met Gerrit Langendoen, gebo-
       ren in 1807/1808, zoon van Teunis Langendoen en Geertje Liefhart. 
††††††††† 6 Jan, geboren te Mijnsheerenland op 11 februari 1814, volgt onder VII-8.
††††††††† 7 Izaak, geboren te Mijnsheerenland op 16 februari 1816, volgt onder VII-9.
††††††††† 8 Maria, geboren te Westmaas op 06 maart 1819, overleden aldaar op 24 mei 
       1819.
††††††††† 9 Hendrik, geboren te Westmaas op 23 juni 1820, overleden te Rozenburg op 30 
       januari 1830.


†VI-7 Dirk Iefjes van Vuuren, geboren te Westmaas op 1 januari 1756, gedoopt aldaar 
    op 04 januari 1756, overleden aldaar in april 1787, zoon van V-4.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Numansdorp op 03 oktober 1783 en getrouwd aldaar
    op 26 oktober 1783 met Dircksie Cool, gedoopt te Strijen op 05 januari 1755,
    overleden te Numansdorp op 12 januari 1802, begraven aldaar op 14 januari 1802,
    dochter van Johannes Cool en Maartie Roos.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johannes, gedoopt te Westmaas op 18 januari 1784.
††††††††† 2 Iefie, gedoopt te Westmaas op 16 november 1785.
††††††† ††3 Maartje, gedoopt te Westmaas op 04 november 1786, overleden te Nieuwenhoorn
       op 07 mei 1842.
††††††††† 4 Dirkje, gedoopt te Numansdorp op 28 oktober 1787, overleden aldaar op 16 fe-
       bruari 1804, begraven aldaar op 18 februari 1804.


VI-8 Cornelis van Vuuren, gedoopt te Mijnsheerenland op 23 september 1770, over-
    leden te Ridderkerk op 13 april 1821, zoon van V-4.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Rijsoord op 13 april 1799 en getrouwd aldaar op
    04 mei 1799 met Joosje Cornelisse Pleysier, gedoopt te Rijsoord op 29 september
    1765, overleden te Ridderkerk op 21 juli 1813, dochter van Cornelis Ariens Pley-
    sier en Annichje Kleijse.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Stephanus, geboren te Rijsoord op 16 maart 1802, gedoopt aldaar op 21 maart
       1802, overleden te Oud-Beijerland op 14 november 1863.
†††††††††† † Hij is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 mei 1826 met Trijntje Brussaard, 
       gedoopt te Oud-Beijerland op 31 maart 1791, overleden aldaar op 21 november
       1854, dochter van Jan Brussaard en Cornelia den Ouden.
††††††††† 2 Cornelis, geboren te Rijsoord op 09 maart 1807, gedoopt aldaar op 15 maart
       1807.


†VI-9 Anthonij van Vuuren, gedoopt te Andel op 18 september 1746, overleden te 
    Eethen op 14 mei 1801, zoon van V-6.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Eethen op 05 april 1777 met Mechel Snoek, gedoopt
    te Eethen op 02 april 1752, overleden aldaar op 09 mei 1801, dochter van Jan
    Snoek en Maria van Outheusden.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Maria, gedoopt te Eethen op 01 februari 1778.
††††††††† 2 Jan, gedoopt te Eethen op 17 september 1780, volgt onder VII-10.
† ††††††††3 Steven, gedoopt te Eethen op 22 december 1782, overleden aldaar op 01 augus-
       tus 1826.
††††††††††† Hij is getrouwd te Eethen op 15 mei 1823 met Cornelia van Mersbergen, ge-
       doopt te Genderen op 03 september 1786, dochter van†Jacob van Mersbergen en
       Teuntje van Berkel.
††††††††† 4 Maaijke, gedoopt te Eethen op 04 december 1785.
††††††††††† Zij is getrouwd met Jan de Haan, gedoopt te Eethen op 02 september 1781.
††††††††† 5 Gerrit, gedoopt te Eethen op 27 april 1788, volgt onder VII-11.
††††††††† 6 Anna, gedoopt te Eethen op 03 oktober 1790.
††††††††††† Zij is getrouwd te Meeuwen op 28 april 1814 met Jacob van den Heuvel geboren
       te Meeuwen op 12 mei 1784, zoon van Jan van den Heuvel en Dirske Wijtvliet.


VI-10 Gerrit van Vuuren, gedoopt te Andel op 02 maart 1752, overleden te†Wijk en 
     Aalburg op 30 oktober 1834, zoon van V-7.
††††††† Hij is getrouwd te Wijk op 25 februari 1784 met Aartje Colijn, gedoopt te Wijk 
     op 04 november 1753, dochter van Arie Colijn en Maria van Beers.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Willem, gedoopt te Wijk op 11 februari 1784, volgt onder VII-12.
††††††††† 2 Arie, gedoopt te Wijk op 16 september 1793, volgt onder VII-13.


VI-11 Hendrick van Vuuren, gedoopt te Andel op 27 juni 1745, zoon van V-9.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 04 mei 1776 en getrouwd te Gorinchem op
     22 mei 1776 met Catharina Roeland, gedoopt te Andel op 30 september 1752, over- 
     leden aldaar op 05 september 1828, dochter van Jan Hendrik Roeland en Adriaantje
     van Delft.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Jan, gedoopt te Andel op 13 april 1777, volgt onder VII-14.
†††††† ††† 2 Jan Hendrik, gedoopt te Andel op 07 mei 1780, overleden te Rijswijk (N.Br.)
       op 26 december 1835.
†††††††† † 3 Helena, gedoopt te Andel op 26 december 1782.
††††††††† 4 Adriaantje, gedoopt te Andel op 28 maart 1784, overleden te Brakel op 07
       maart 1864. 
       Zij is getrouwd met Gerrit van der Meijden.
† †††††††† 5 Hendrina, gedoopt te Andel op 12 augustus 1787, overleden aldaar op 26 sep-
       tember 1787.
† †††††††† 6 Arij, gedoopt te Andel op 10 augustus 1788, volgt onder VII-15.
†† ††††† ††7 Geijsbert, geboren te Andel op 11 september 1791, gedoopt aldaar op 18 sep-
       tember 1791.
†††† ††††† 8 Adrianus, geboren te Andel op 14 oktober 1793, gedoopt aldaar op 20 oktober
       1793.
†††††† ††††† Hij is getrouwd te Andel op 28 december 1822 met Johanna de Kort, gedoopt te
       Vught op 15 augustus 1793, overleden te 's-Hertogenbosch op 10 november 1851,
       dochter van Johannes de Kort en Johanna van Roij.
       Uit dit huwelijk: 
       1 Johanna Elisabeth, geboren te 's-Hertogenbosch op 02 oktober 1823, over-
         leden te 's-Hertogenbosch op 24 januari 1907.
         Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 03 juli 1852 met Joannes Anonius
         Goos, zoon van Petrus Marius Goos en Johanna Geertrui Hagman. 
       2 Anna Catharina, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 maart 1829, overleden te
         's-Hertogenbosch op 17 maart 1834.
       3 Petronella, geboren te 's-Hertogenbosch op 14 februari 1831, overleden te
         's-Hertogenbosch op 29 december 1903. 
         Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 27 november 1875 met Wouter Valk, 
         geboren te Loon op Zand op 24 februari 1824, overleden te 's-Hertogenbosch 
         op 24 maart 1900,zoon van Frans Valk en Adriana Paans. 
       4 Wilhelmina Maria, geboren te 's-Hertogenbosch in 1834 of 1835, overleden
         te 's-Hertogenbosch op 19 maart 1841.    
     Hij is getrouwd (2e maal) te 's-Hertogenbosch op 05 jni 1852 met Mechtildis
     van Theeffelen, geboren te Megen en gedoopt aldaar op 08 maart 1804, weduwe 
     van Nicolaus van der Velden, overleden te 's-Hertogenbosch op 08 augustus 
     1866, dochter van Hermanus van Theeffelen en Adriana Claren.
     Uit dit huwelijk:
††††††††† 9 Hendrientje, geboren te Andel op 15 februari 1797, gedoopt aldaar op 19 fe-
       bruari 1797, overleden te Rijswijk (N.Br.) op 13 mei 1871.
†††††††††††  Zij is getrouwd te Andel op 11 september 1819 met Willem van Tilborg, gebo-
       ren te Rijswijk (N.Br.), zoon van Cornelis van Tilborg en Lena van Andel.


VI-l2 Jan van Vuuren, gedoopt te Andel op 22 september 1754, overleden aldaar op 
     04 september 1783, zoon van V-9.
† †††††† Hij is in ondertrouw gegaan te Rijswijk (N.Br.) op 26 oktober 1781 en getrouwd 
     aldaar op 18 november 1781 met Maria Smits, gedoopt te Rijswijk (N.Br.) op 13 
     oktober 1754, overleden te Andel op 11 december 1811, dochter van Roelant Smits 
     en Lena van Haften. 
     Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Jan, gedoopt te Rijswijk (N.Br.) op 09 december 1781, volgt onder VII-16.
     Maria Smits is later getrouwd (2e maal) te Andel op 06 april 1790 met Goverd 
     de Rade.


VI-13 Cornelis van Vuuren, gedoopt te Andel op 26 maart 1749, overleden aldaar op 
     01 maart 1818, zoon van V-10.
††††† †† Hij is in ondertrouw gegaan te Andel op 06 januari 1776 en getrouwd aldaar op 25
     januari 1776 met Teuntje van Rijswijk (N.Br.), gedoopt te Veen op 30 januari
     1749, overleden te Andel op 02 december 1820, dochter van Peter Claasze van
     Rijswijk en Anneke van Doesburg.
 ††††††† Uit dit huwelijk:
† †††††††† 1 Anna, gedoopt te Andel op 02 juni 1776, overleden te Nederhemert op 10 maart
       1849, weduwe van Jacob de Koning.
††† †††††† 2 Abraham, gedoopt te Andel op 27 juli 1777, volgt onder VII-17.
†††† ††††† 3 Trijntje, gedoopt te Andel op 05 september 1779.
†† †† †††††† †Zij is in ondertrouw gegaan te Andel op 17 september 1803 met Ulrich Am-
       stuts, weduwnaar van Huibertje Huijgens.
††††††† †† 4 Peter, gedoopt te Andel op 11 februari 1781.
†††††††† † 5 Pieternel, gedoopt te Andel op 27 oktober 1782.
††††††††† 6 Klaas, gedoopt te Andel op 28 maart 1784, overleden aldaar op 01 april 1784.
††††††††† 7 Theuntje, gedoopt te Andel op 08 april 1785, overleden aldaar op 23 mei
†††††††††††  1785.
††† †††††† 8 Theuntje, geboren te Andel op 02 juni 1786, gedoopt aldaar op 11 juni 1786,
       overleden aldaar op 23 april 1840. 
       Zij is getrouwd met Cornelis Cuup.
††† †††††† 9 Hendrica, geboren te Andel op 28 juli 1788, gedoopt aldaar op 10 augustus 
       1788, overleden aldaar op 11 september 1877.
       Zij is getrouwd te Andel op 17 oktober 1833 met Hendrik Geerts.
††††††† 10 Klaas, geboren te Andel op 25 april 1790, gedoopt aldaar op 25 april 1790, 
       overleden aldaar op 07 september 1791.
††††††† 11 Cornelis, geboren te Andel op 08 april 1792, gedoopt aldaar op 15 april 
       1792, volgt onder VII-18.


VI-14 Hendrik van Vuuren, geboren te Giessen op 30 mei 1770, gedoopt aldaar op 03 
     juni 1770, overleden aldaar op 25 februari 1819, zoon van V-11.
††††††† Hij is in ondertrouw gegaan te BabiloniŽnbroek op 20 januari 1797 en getrouwd 
     aldaar op 06 februari 1797 met Maria Bredenburg, gedoopt te Almkerk op 17 fe-
     bruari 1768, overleden te Giessen op 23 maart 1838, dochter van Willem Breden-
     burg en Adriaantje Schreuters.
     Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelis, gedoopt te BabiloniŽnbroek en Hill op 23 april 1796.
††††††††† 2 Cornelis, gedoopt te BabiloniŽnbroek en Hill op 09 maart 1800, 
       volgt onder VII-19.
††††††††† 3 Willem, geboren te Giessen op 25 januari 1805, gedoopt aldaar op 03 februari
       1805.
††††††††† 4 Geertrui, geboren te Giessen op 25 januari 1805, gedoopt aldaar op 03 febru-
       ari 1805.


VII-1 Jasper van Vuuren, geboren te Haaften op 26 februari 1795, gedoopt te Haaf-
     ten op 08 maart 1795, overleden te Bergeijk op 11 oktober 1883, zoon van VI-1.
†††††† † Hij is getrouwd te Haaften op 07 april 1827 met Wijva de Kock, geboren te 
     Haaften op 04 januari 1804, overleden te Bergeijk op 25 januari 1894, dochter 
     van Maarten de Kock en Peterke van der Wal.
††††††† Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Johannes, geboren te Herwijnen op 27 april 1827.
†††††††† † 2 Peter Willem, geboren te Haaften op 11 januari 1830, overleden aldaar op 21 
       januari 1830.
††††††††† 3 Gerrit, geboren te Haaften op 20 december 1830, volgt onder VIII-1.
†††††† ††† 4 Simon, geboren te Asten op 8 augustus 1845, overleden te Nijmegen (?) rond 
       1915. Hij is getrouwd met Frederika Johanna Sophia van Bijlevelt, geboren
†††††††††††  te Zwolle op 27 mei 1858, overleden te Nijmegen (?) rond†1915, dochter van 
       Hendrik Frederik Carel van Bijlevelt en Frederika Johanna Francisca van de 
       Helm.
        
 † †††††††††††† ††   
                      
                        Gezicht op Haaften vanaf de Waal. Foto: Website
                        Hervormde Gemeente Haaften.


VII-2 Hermanus van Vuuren, geboren te Haaften op 25 maart 1797, gedoopt te Haaften 
     op 02 april 1797, overleden aldaar op 14 februari 1861, zoon van VI-1.
†††††† † Hij is getrouwd (1e maal) met Margaritha van Willigen, geboren te Haaften op 24
     juni 1799, overleden aldaar op 15 oktober 1824, dochter van Klaas van Willigen
     en Anneke van Haaften.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†† †††††† †1 Anneke, geboren te Haaften op 29 juni 1819, overleden te Haaften op 04 sep-
       tember 1853. Zij is getrouwd te Haaften op 03 december 1842 met Gijsbert 
       Vervoorn, geboren te Herwijnen op 12 januari 1814, zoon van Gijsbert Ver-
       voorn en Heiltje Sterrenberg.
††††††††† 2 Johannis, geboren te Haaften op 22 oktober 1820, volgt onder VIII-2.
††††††††† 3 Gerrit, geboren te Haaften op 23 augustus 1822, volgt onder VIII-3.
††††††† Hij is getrouwd te Haaften op 13 januari 1826 (2e maal) met Hendrica Verploegh,
     geboren te Haaften op 18 januari 1807, overleden te Haaften op 04 december 
     1833, dochter van Gerrit Verploegh en Cornelia Verploegh.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 4 Gerrit Jan, geboren te Haaften op 07 september 1826, overleden aldaar op 22
       december 1826.
††††††††† 5 Geertruij, geboren te Haaften op 07 februari 1828. Zij is getrouwd te Haaf-
       ten op 01 februari 1850 met Dirk van Kerkwijk Vervoorn, geboren te Herwij-
       nen op 14 mei 1827, zoon van Gijsbert Vervoorn en Heiltje Sterrenberg.
†††††††† † 6 Cornelia, geboren te Haaften op 06 januari 1830, overleden aldaar op 16 
       april 1905. Zij is getrouwd te Haaften op 19 december 1866 met Jan van Wil- 
       ligen, geboren te Haaften op 03 augustus 1832, overleden aldaar op 26 sep-
       tember 1918, zoon van Mathijs Peter van Willigen en Elizabeth Remina Dinge-
       mans.
††††††††† 7 Gerrit Jan, geboren te Haaften op 16 januari 1832, volgt onder VIII-4.
†††††††† † 8 Aart Jacobus, geboren te Haaften op 28 september 1833, volgt onder VIII-5.
††††††† Hij is getrouwd te Deil op 28 november 1835 (3e maal) met Hermientje Willemsen,
     geboren te Rumpt rond 1808, overleden te Haaften op 31 mei 1839, dochter van 
     Hendrik Willemsen en Elisabeth Bergakker.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 9 Elizabeth Wilhelmina, geboren te Haaften op 31 augustus 1836.
†††††††† 10 Maria Adriana, geboren te Haaften op 27 september 1837, overleden aldaar op
       02 mei 1839.
††††††† †11 Margritha Hendrika, geboren te Haaften op 11 november 1838, overleden al-
       daar op 06 april 1839.
     Hij is getrouwd te Herwijnen op 06 juli 1848 (4e maal) met Geertje Verploegh, 
     geboren te Haaften rond 1801, overleden te Haaften op 17 juli 1852, weduwe van
     Frederik van Arendonk, dochter van Kornelis Verploegh en Maria Sterrenberg. 
     

VII-3 Aart van Vuuren, geboren te Haaften op 27 juli 1799, gedoopt te Haaften op 
     04 augustus 1799, overleden aldaar op 18 juli 1877, zoon van VI-1.
††††††† Hij is getrouwd te Haaften op 14 april 1821 met Maaike van Willigen, geboren te
     Haaften op 26 augustus 1800, overleden aldaar op 17 december 1854, dochter van
     Klaas van Willigen en Anneke van Haaften.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Klaas, geboren te Haaften op 10 januari 1822, overleden aldaar op 08 febru-
       ari 1896.
†††††††† † 2 Johannis, geboren te Haaften op 29 juni 1823, overleden aldaar op 27 augus-
       tus 1827.
††††††† †† 3 Anneke Margaretha, geboren te Haaften op 22 september 1825, overleden al-
       daar op 18 november 1848.
†††††††† † 4 Gerrit, geboren te Haaften op 14 januari 1827, overleden aldaar op 01 janu- 
       ari 1891.
††††††† †† 5 Johanna, geboren te Haaften op 20 mei 1829, overleden aldaar op 07 septem-
       ber 1839.
††††††† †† 6 Hendrika, geboren te Haaften op 13 september 1831, overleden aldaar op 14
       maart 1869.
†††††† ††† 7 Maria Adriana, geboren te Haaften op 21 september 1833, overleden aldaar op
       09 mei 1845.
††††††† †† 8 Aart, geboren te Haaften op 05 juni 1835, volgt onder VIII-6.
††††† †††† 9 Kuinira Gijsbertje, geboren te Haaften op 16 juli 1837, overleden aldaar op
       14 februari 1902. Zij is getrouwd te Haaften op 23 mei 1878 met (en later
       gescheiden van) Gijsbert Timmer, geboren te Rijswijk (N.Br.), weduwnaar van
       Maria Catharina Mica zoon van Jan Timmer en Hendrika van Ojen. 
     10 Johannis, geboren te Haaften op 15 november 1840. Op 07 februari 1879 ver-
       trokken naar Opijnen.
†††††††† 11 Hendrik, geboren te Haaften op 21 februari 1843. Op 05 augustus 1871 geŽmi-
       greerd naar Amerika.


VII-4 Johannes van Vuuren, geboren te Haaften op 20 juli 1803, gedoopt te Haaften 
     op 31 juli 1803, overleden aldaar op 02 oktober 1838, zoon van VI-1.
†††††† † Hij is getrouwd te Haaften op 11 september 1824 met Metje van der Flier, gebo-
     ren te Nederhemert op 13 augustus 1805, overleden te Haaften op 06 december 
     1853, dochter van Gerrit van der Flier en Anna Heijmans.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Geertrui, geboren te Haaften op 3 maart 1825. Zij is getrouwd te Haaften op
       19 april 1844 met Arie de Wit, geboren te Herwijnen op 11 mei 1821, zoon
       van Gijsbert Maarten de Wit en Anneke van Haaften.
††††††††† 2 Gerrit Jan Barend, geboren te Haaften op 14 december 1826, 
       volgt onder VIII-7.
††††††††† 3 Johannes, geboren te Haaften op 29 augustus 1828, volgt onder VIII-8.
††††††††† 4 Anna, geboren te Haaften op 28 juni 1830. Zij is getrouwd te Haaften op 
       02 juli 1858 met Aart Jacobus van Vuuren, geboren te Haaften op 28 septem-
       ber 1833, overleden op 03 februari 1899, zoon van Hermanus van Vuuren en
       Hendrica Verploegh, (zie verder bij VIII-5).
††††††††† 5 Maria, geboren te Haaften op 26 juli 1832, overleden te Haaften op 01 mei 
       1833.
††††††††† 6 Martinus, geboren te Haaften op 07 maart 1834, overleden aldaar op 07 juli 
       1912. Hij is getrouwd te Haaften op 03 april 1862 met Elisabeth van Noord, 
       geboren te Haaften op 17 april 1839, overleden te Haaften op 09 november 
       1914, dochter van Johannis van Noord en Neeltje†van Noord.
†††††††† † 7 Dirk, geboren te Haaften op 26 augustus 1836, volgt onder VIII-9.
††††††††† 8 Jan, geboren te Haaften op 11 september 1838, overleden aldaar op 02 novem-
       ber 1838.
†††††††† † 9 Maria Adriana, geboren te Haaften op 11 september 1838. Zij is getrouwd te
       Haaften op 12 september 1861 met Gerrit Jan van Vuuren, geboren te Haaften
       op 16 januari 1832, zoon van Hermanus van Vuuren en Hendrica Verploegh, 
       (zie verder bij VIII-4).


VII-5 Cornelis van Vuuren, geboren te Westmaas op 11 mei 1819, overleden te West-
     maas op 04 februari 1888, zoon van VI-5.
††††† †† Hij is getrouwd (1e maal) te Westmaas op 07 mei 1849 met Sara Boomman, geboren
     te Oud-Beijerland op 13 december 1824, overleden te Westmaas op 09 maart 1854,
     dochter van Willem Boomman en Adriaantje van Bokhoven. 
††††††† Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Dirk, geboren te Westmaas op 31 december 1851, overleden te Westmaas op
       13 november 1853.
††††††† Hij is getrouwd (2e maal) te Westmaas op 06 december 1854 met Jannigje Roos, 
     geboren te Westmaas op 19 december 1825, gedoopt aldaar op 15 januari 1826, 
     overleden te Westmaas op 02 oktober 1901, dochter van Pieter Dirksz Roos en 
     Jannigje Snijders.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 2 Pieter, geboren te Westmaas op 10 september 1855, volgt onder VIII-10.
††††††††† 3 Dirk, geboren te Westmaas op 27 november 1857, overleden aldaar op 21 de-
       cember 1861.
††††††††† 4 Marinus, geboren te Westmaas op 8 september 1859, volgt onder VIII-11.
††††††††† 5 Jannigje, geboren te Westmaas op 20 mei 1861. Zij is getrouwd te Mijns-
       heerenland op 10 augustus 1882 met Leendert van der Spaa, geboren te Mijns-
       heerenland op 08 juli 1858, zoon van Jan van der Spaa en Jacoba Hartels. 


VII-6 Cornelis van Vuren, geboren te Westmaas op 11 januari 1805, overleden te 
     Strijen op 03 februari 1879, zoon van VI-6. 
     Hij is getrouwd te Rozenburg op 23 januari 1830 met Adriana Vlasblom, geboren 
     in 1804/1805, dochter van Klaas Vlasblom en Ingetje Goossen.
     Uit dit huwelijk:
      1 Heintje, geboren te Rozenburg op 19 maart 1830, overleden te Mijnsheeren-
       land op 30 september 1854.
      2 Maria, geboren te Rozenburg op 20 februari 1832.
       Zij is getrouwd te Heerjansdam op 16 maart 1867 met Jan Vlasblom, geboren 
       te Heerjansdam in 1844/1845, zoon van Jan Vlasblom en Weiburg Wiekeraad.
      3 Jan, geboren te Rozenburg op 15 augustus 1834, overleden te Mijnsheeren-
       land op 30 november 1906. 
       Hij is getrouwd (1e maal) te Heerjansdam op 10 maart 1859 met Neeltje Kooi-
       man, geboren te Heerjansdam op 22 oktober 1833, dochter van Cornelis Kooi-
       man en Pietertje de Vries. 
       Hij is getrouwd (2e maal) te Mijnsheerenland op 01 december 1881 met Neel-
       tje Noordijk, geboren te Nieuw-Beierland op 29 maart 1848, overleden te
       Mijnsheerenland op 23 april 1910, dochter van Izak Noordijk en Kornelia van 
       der Waal. 
      4 Klaasje, geboren te Mijnsheerenland op 29 januari 1837.
       Zij is getrouwd te Strijen op 07 augustus 1868 met Jacob van Gemerden, ge-
       boren te Ridderkerk op 23 mei 1843, zoon van Arie van Gemerden en Adriaan-
       tje van der Hoog.
      5 Dirkje, geboren te Mijnsheerenland op 08 november 1839, overleden aldaar op
       10 juli 1841.
      6 Maaijke, geboren te Mijnsheerenland op 26 september 1840, overleden te
       Heerjansdam op 24 augustus 1889.
       Zij is getrouwd te Heerjansdam op 13 april 1867 met Gerrit Kensler, geboren
       te Heerjansdam op 06 april 1842, zoon van Johannis Peter Kensler en Adriana 
       Westerman.
      7 Dirkie, geboren te Mijnsheerenland op 22 juni 1843, overleden aldaar op 05
       oktober 1848.
      8 Adriana, geboren te Mijnsheerenland op 26 januari 1846, overleden aldaar op
       02 oktober 1848.
      9 Neesje, geboren te Mijnsheerenland op 21 juli 1848, overleden te Strijen op
       12 november 1878.


VII-7 Jakob van Vuren, geboren te Westmaas op 21 augustus 1806, overleden te Hei-
††††††† nenoord op 31 juli 1849, zoon van VI-6.
††††††† Hij is getrouwd te Goudswaard op 15 april 1832 met Rebecca de Jong, geboren 
     te Oud-Beijerland in 1806/1807, overleden te Klaaswaal op 05 november 1903, 
     dochter van Benjamin Christiaan de Jong en Mietje Kooi.
††††† †† Uit dit huwelijk:
      1 Elisabeth, geboren te Rozenburg op 26 juli 1832, overleden aldaar op 12 
       september 1832.
      2 Jan, geboren te Rozenburg op 26 november 1833, overleden te CuraÁao op 01 
       november 1854.
††††††††† 3 Benjamin Christiaan, geboren te Heinenoord op 01 augustus 1835,
†††††††††† † overleden aldaar op 01 augustus 1849.
      4 Dirk, geboren te Oud-Beijerland op 13 juni 1838, overleden te Breda op 21
       november 1890.
       Hij is getrouwd te Chaam op 27 november 1872 met Anthonia Maria Bakker, 
       geboren te Rucphen op 22 januari 1850, overleden te Breda op 18 oktober 
       1932, dochter van Lauwerens Bakker en Maria Machielsen.
†††††††† † 5 Maria, geboren te Heinenoord op 19 december 1840. Overleden te Goidschalx-
       oord op 12 april 1841.
††††††††† 6 Jacob, geboren te Heinenoord op 3 april 1842. Overleden te Heinenoord op 31
       juli 1849.
      7 Maria, geboren te Mijnsheerenland op 27 juli 1844, overleden te Klaaswaal
       op 21 oktober 1919. Zij is getrouwd te Klaaswaal op 21 mei 1869 met Hendri-
       kus van den Bergh, geboren te Rhenen in 1835/1836, zoon van Gerrit van den 
       Bergh en Rijntje Versteeg.
††††††††† 8 Alexander, geboren te Heinenoord op 14 september 1848, overleden te Oud- 
       Beijerland op 06 april 1856.


VII-8 Jan van Vuuren, geboren te Mijnsheerenland op 11 februari 1814, overleden te 
     Heinenoord op 06 februari 1883, zoon van VI-6.
††††††† Hij is getrouwd te Westmaas op 11 april 1840 met Elizabeth Verhulp, geboren te
     Westmaas op 05 januari 1815, overleden te Heinenoord op 04 mei 1888, dochter 
     van Arij Verhulp en Cornelia Monster.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, geboren te Goidschalxoord op 28 augustus 1841, overleden aldaar op 16
       januari 1842.
††††††††† 2 Jan, geboren te Goidschalxoord op 27 december 1842, overleden te Ridderkerk
       op 25 juni 1918. Hij is getrouwd te Heinenoord op 09 mei 1888 met Cornelia
       Magrietha Onderdelinden, geboren te Heinenoord in 1864/1865, dochter van 
       Leendert Onderdelinden en Adriaantje van Prooijen. 
††††††††† 3 Kornelia, geboren te Goidschalxoord op 8 november 1844, overleden te Hei-
       nenoord op 09 juli 1851.
††††††††† 4 Arie, geboren te Goidschalxoord op 29 september 1846, volgt onder VIII-12.
      5 Hendrik, geboren te Goidschalxoord op 27 juni 1848, overleden aldaar op 06
       juli 1848.
†††††††† † 6 Kornelis, geboren te Goidschalxoord op 28 juni 1848, overleden aldaar op 07
       september 1848.
      7 Gillis, geboren te Goidschalxoord op 28 juni 1848, overleden aldaar op 04 
       juli 1848.
††††††† †† 8 Maria, geboren te Goidschalxoord op 7 januari 1851.
       Zij is getrouwd te Heinenoord op 03 mei 1872 met Christiaan Cornelis Groe-
       neweg, geboren te Goidschalxoord in 1845/1846, zoon van Wouter Groeneweg en 
       Adriaantje de Romph.
      9 Hendrik, geboren te Heinenoord, op 6 januari 1853, overleden aldaar op 04 
       februari 1853.
 ††††††† 10 Gilles, geboren te Heinenoord op 12 juni 1854, overleden aldaar op 09 juli 
       1861.


VII-9 Izaak van Vuuren, geboren te Mijnsheerenland op 16 februari 1816, zoon van VI-6.
††††††† Hij is getrouwd te Heinenoord op 07 oktober 1842 met Maaijke van Driel, gebo-
     ren te Westmaas op 05 september 1818, dochter van Jan Sanderse van Driel en 
     Lijntje Lobik.
††††††† Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Maria, geboren te Goidschalxoord op 23 januari 1843, overleden te Heerjans-
       dam op 10 januari 1875. 
       Zij is getrouwd te Heerjansdam op 23 april 1864 met Gerrit van de Bree-
       vaart, geboren te Heinenoord op 13 januari 1841, zoon van Jan van de Bree-
       vaart en Martijntje van der Wulp.
†††††††† † 2 Jan, geboren te Kleine Lindt op 21 mei 1845, overleden te Zwijndrecht op
       26 mei 1917. Hij is getrouwd te Heerjansdam op 25 april 1868 met Anna 
       Nugteren, geboren te Kijfhoek op 27 maart 1841, dochter van Jan Nugteren 
       en Jannigje Kooiman. 
††††††††† 3 Lijntje, geboren te Kleine Lindt op 14 december 1848, overleden te Baren-
       drecht op 30 december 1926.
       Zij is getrouwd te Barendrecht op 02 mei 1874 met Jan Koster, geboren te 
       Sandelingen of Adriaan-Pieters-Ambacht in 1849/1850, zoon van Marinus Kos-
       ter en Geertrui van Drunen. 
††††††††† 4 Neesje, geboren te Kleine Lindt op 23 oktober 1851, overleden te Heerjans-
       dam op 03 augustus 1902. 
       Zij is getrouwd te Heerjansdam op 22 juli 1882 met Cornelis van den Berg, 
       geboren te Sluipwijk in 1851/1852, zoon van Michiel van den Berg en Teuntje 
       Jongeneel.      
†††††††† † 5 Hendrik, geboren te Kleine Lindt op 13 december 1855, overleden te Heer-
       jansdam op 31 augustus 1907. 
       Hij is getrouwd te Heerjansdam op 24 april 1880 met Trijntje Broekhuizen, 
       geboren te Heerjansdam in 1852/1853, overleden te Heerjansdam op 11 novem-
       ber 1936, dochter van Arij Broekhuizen en Adriana Roos.
      6 Bastiaan, geboren te Heerjansdam 23-09-1859, overleden aldaar op 24 septem-
       ber 1859.
      7 Bastiaan, geboren te Heerjansdam 04 juni 1861, overleden aldaar op 18 janu-
       ari 1870.

VII-10 Jan van Vuuren, gedoopt te Eethen op 17 september 1780, overleden te De
     Werken en Sleeuwijk op 03 september 1831, zoon van VI-9.
††††† †† Hij is in ondertrouw gegaan te Sleeuwijk op 07 augustus 1807 en getrouwd al- 
     daar op 26 augustus 1807 met Pieternella Ottervanger, gedoopt te Sleeuwijk 
     op 19 maart 1788, overleden aldaar op 12 november 1858, dochter van Dirk 
     Ottervanger en Heiltje van de Griend.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Dirk, geboren te Sleeuwijk op 06 januari 1809, gedoopt aldaar op 17 janu-
        ari 1809, overleden aldaar op 12 oktober 1809.
†††††††† † 2 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 september 1810, 
        volgt onder VIII-13.
†††††††††  3 Antonie, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 september 1810,†
        volgt onder VIII-14.
†††††† ††† 4 Mechelina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 10 september 1813, overle-
        den aldaar op 23 februari 1888.
        Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 18 juni 1838 (1e maal) met 
        Cornelis Ippel, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 26 juni 1809, overle-
        den aldaar op 23 juli 1843, zoon van Jan Ippel en Adriana Versteeg.
        Zij is getrouwd te Eethen op 19 september 1845 (2e maal) met Gijsbert van 
        der Pol, geboren te Heesbeen op 01 mei 1813, zoon van Pieter van der Pol 
        en Willemijna van Giessen.
†††††††† † 5 Heiltje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 januari 1816, overleden 
        te Sleeuwijk op 06 november 1832.
†††††††† † 6 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 oktober 1818, 
        volgt onder VIII-15.
†††††††††  7 Rocus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 17 september 1821, 
        volgt onder VIII-16.
†††††††††  8 Jannigje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 6 november 1824, 
        Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 april 1846 met Huibert 
        Scheurwater, geboren te De Werken en Sleeuwijk rond 1812, zoon van Adriaan 
        Scheurwater en Elizabeth van Arkel.
†††††††††  9 Mina Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 20 september 1827, 
        Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 10 juni 1854 met Pieter Ver-
        hoeven, geboren te Giessen op 10 april 1831, overleden te De Werken en 
        Sleeuwijk op 17 november 1892, zoon van Thomas Verhoeven en Hendrika van 
        Andel.


VII-11 Gerrit van Vuuren, gedoopt te Eethen op 27 april 1788, overleden te Genderen 
     op 07 mei 1869, zoon van VI-9.
†††††††  Hij is getrouwd te Eethen op 20 maart 1819 (1e maal) met Adriana Lankhaar, ge-
     boren te Genderen op 20 september 1798, overleden te Eethen op 02 april 1830,
     dochter van Maarten Lankhaar en Jenneke Eeuwen.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Mechelina, geboren te Genderen op 01 september 1819.
††††††††† † Zij is getrouwd te Eethen op 20 december 1839 met Jan Bouman, geboren te 
        Wijk en Aalburg op 22 september 1814, zoon van Hendrik Bouman en Hilleke 
        Sporenberg.† 
      2 Maarten, geboren te Eethen op 05 mei 1821, overleden aldaar op 16 septem-
        ber 1844.
†††††††† † 3 Antonia, geboren te Eethen op 01 december 1822, overleden te Drongelen op
        18 oktober 1875. 
        Zij is getrouwd met Cornelis van Honk.
†††††††† † 4 Jenneke, geboren te Eethen op 12 oktober 1824, overleden te Wijk en Aal-
        burg op 02 november 1858. 
        Zij is getrouwd met Johannes Smits.
††††††† †† 5 Johanna, geboren te Eethen op 29 december 1827, overleden aldaar op 27 
        juli 1829.
†††††††  † 6 Johanna, geboren te Eethen op 05 februari 1830, overleden aldaar op 21 
        januari 1831.
††††† †† Hij is getrouwd te Eethen op 15 maart 1832 (2e maal) met Clasina de Kok, ge-
     boren te Aalburg op 30 maart 1805, overleden te Eethen op 14 mei 1878, doch- 
     ter van Joost de Kok en Petronella van de Roer.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  7 Petronella, geboren te Eethen op 23 december 1832.
†††††††††††  Zij is getrouwd te Eethen op 12 juli 1860 met Gijsbert Branderhorst.


VII-12 Willem van Vuuren, gedoopt te Wijk op 11 februari 1784, overleden aldaar op 
     09 april 1846, zoon van VI-10.
††††† †† Hij is getrouwd te Wijk en Aalburg op 15 april 1814 met Eva Bax, geboren te 
     Wijk op 30 maart 1796, dochter van Adriaan Bax en Elisabeth van de Steenhoven.
     Uit dit huwelijk:
†† ††††† ††1 Adriana, geboren te Wijk en Aalburg op 08 december 1815, overleden aldaar 
        op 21 maart 1822.
†††††††††  2 Gerrit, geboren te Wijk en Aalburg op 22 januari 1819, overleden aldaar op 
        15 maart 1836.
†††††††† † 3 Johannes, geboren te Wijk en Aalburg op 15 november 1820, overleden aldaar
        op 04 mei 1881. 
†††††††† † 4 Adriaan, geboren te Wijk en Aalburg op 01 maart 1832, volgt onder VIII-17.
†††††††† † 5 Geertrui, geboren te Wijk en Aalburg op 09 januari 1838.
†††††††††† † Zij is getrouwd te Wijk en Aalburg op 16 juli 1867 met Bastiaan van Hel-
        den, geboren te Wijk en Aalburg op 11 oktober 1839, zoon van Nicolaas van 
        Helden en Anneke Bouman.


VII-13 Arie van Vuuren, gedoopt te Wijk op 16 september 1793, overleden aldaar op 
     14 december 1855, zoon van VI-10.
†††††††  Hij is getrouwd te Wijk en Aalburg op 12 oktober 1814 met Cornelia van Hel-
     voort, geboren te Vlijmen op 01 januari 1783, overleden te Wijk en Aalburg op 
     10 juni 1857, dochter van Antonie van Helvoort en Magdalena Keiters.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Mieke, geboren te Wijk en Aalburg op 13 april 1815. Overleden als Maria
        van Vuren te Veen op 17 juli 1841. Zij is getrouwd te Wijk en Aalburg
        op 17 juni 1837 met Arie van Andel, geboren te Emmikhoven op 23 februari
        1804, zoon van Lauwerens van Andel en Jenneke de Ruijter.
†††††††††  2 Anthonie, geboren te Wijk en Aalburg op 15 februari 1819, overleden aldaar 
        op 03 augustus 1819.
†††††††††  3 Antonie, geboren te Wijk en Aalburg op 12 november 1822, overleden aldaar 
        op 26 november 1822.


VII-14 Jan van Vuuren, gedoopt te Andel op 13 april 1777, overleden te Dubbeldam 
     op 12 maart 1840, zoon van VI-11.
†††††††  Hij is in ondertrouw gegaan respectievelijk te Dubbeldam en Wieldrecht op 28 
     augustus 1802 en getrouwd te Dubbeldam op 17 september 1802 met Kornelia van 
     der Meer, geboren te Oud-Beijerland op 13 mei 1780, gedoopt aldaar op 21 mei 
     1780, overleden te Mijnsheerenland op 05 juni 1811, dochter van Arend van der 
     Meer en Kornelia van Hoek.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Hendrik, geboren te Strijen op 01 mei 1804, gedoopt aldaar op 06 mei 1804, 
        volgt onder VIII-18.
†††††††††  2 Arend, geboren te Mijnsheerenland op 16 juni 1808, gedoopt aldaar op 19 
        juni 1808, overleden aldaar op 01 oktober 1808.


VII-15 Arij van Vuuren, geboren te Andel op 05 augustus 1788, gedoopt aldaar op 10 
     augustus 1788, overleden aldaar op 14 september 1846, zoon van VI-11.
†††††††  Hij is getrouwd te Andel op 18 september 1811 met Pietronella van Willigen, 
     gedoopt te Andel op 16 februari 1774, overleden aldaar op 06 januari 1844, 
     dochter van Alexander van Willigen en Christina Najen.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Gijsbert, geboren te Andel op 14 april 1812, overleden aldaar op 25 janu-
        ari 1879. Ongehuwd.
†††††††††  2 Jan, geboren te Andel op 19 mei 1814, overleden aldaar op 27 november 
        1818.
†††††††††  3 Hendrikus, geboren te Andel op 03 oktober 1816, overleden aldaar op 29 ja-
        nuari 1819.


VII-16 Jan van Vuuren, gedoopt te Rijswijk (N.Br.) op 9 december 1781, overleden 
     te De Werken op 11 september 1866, zoon van VI-12.
††††† †† Hij is in ondertrouw gegaan te De Werken op 09 september 1807 en getrouwd al-
     daar op 24 september 1807 met Dirkje Millenaar, gedoopt te De Werken op 02 
     juni 1784, overleden aldaar op 21 juli 1867, dochter van Wouter Millenaar en 
     Martijntje Visser.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Jan, geboren te Sleeuwijk op 07 maart 1809.
†††††††††  2 Wouter, geboren te Sleeuwijk op 20 mei 1810, overleden aldaar op 10 novem-
        ber 1885.
††††† ††† †3 Marinus, geboren te Sleeuwijk op 10 september 1812, overleden aldaar op 08 
        maart 1825.
†††††††† † 4 Martijntje, geboren te Sleeuwijk op 09 oktober 1814, gedoopt aldaar op 16 
        oktober 1814.
†††††††††† † Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 09 september 1836 met Gijs-
        bert Krielaart, geboren te Woudrichem op 12 juni 1810, zoon van Huibert
        Krielaart en Catharina van Arkel.


VII-17 Abraham van Vuuren, gedoopt te Andel op 27 juli 1777, overleden te Poede-
     roijen op 19 april 1858, zoon van VI-13.
††††† †† Hij is getrouwd te Aalst op 21 april 1799 (1e maal) met Goverdina Haasakker, 
     geboren te Nederhemert, overleden te Aalst op 15 september 1807.
††††† †† Hij is getrouwd te Poederijen op 17 mei 1824 (2e maal) met Lena van Drongelen, 
     geboren te Poederoijen op 14 november 1789, overleden te Nederhemert op 25 de-
     cember 1871, dochter van Willem van Drongelen en Adriana Asmus.
††††††  Uit dit huwelijk:
      1 Willem, geboren te Aalst op 09 maart 1816. 
        Hij is getrouwd te Gameren op 27 maart 1840 met Jacomijntje de Ridder, ge-
        boren te Nieuwaal op 04 juni 1813, dochter van Jan de Ridder en Antonia 
        van Anrooij.
         N.B.: Willem is de nauurlijke zoon van Lena van Drongelen. Hij is bij het huwelijk 
              van zijn ouders op 17 mei 1824 gewettigd.
      2 Cornelis, geboren te Poederoijen op 06 augustus 1824, overleden aldaar op
        27 februari 1854.
†††††††††† † Hij is getrouwd te Poederoijen op 07 juni 1848 met Johanna Schreuders, ge-
        boren te Poederoijen op 09 juni 1822, dochter van Teunis Schreuders en
        Aaltje Schreuders.
        Uit dit huwelijk: 
        1 Teunis, geboren te Aalst in 1850, overleden te Poederoijen op 04 mei 
         1851.

†
VII-18 Cornelis van Vuuren, geboren te Andel op 8 april 1792, gedoopt aldaar op 15 
     april 1792, overleden aldaar op 23 juni 1850, zoon van VI-13.
†††††† † Hij is getrouwd te Andel op 14 augustus 1824 (1e maal) met Maria van Rosmalen, 
     geboren te Almkerk op 06 juni 1778, overleden te Andel op 18 mei 1839, dochter 
     van Peter van Rosmalen en Johanna de Gast.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Johanna, geboren te Andel op 11 november 1819, overleden aldaar op 06 ja-
        nuari 1909.
        Zij is getrouwd te Veen op 29 december 1842 met Johannes Hofman, geboren 
        te Zaltbommel op 28 augustus 1785, weduwnaar van Amerentia Spiering, zoon 
        van Johannes Hofman en Maria Fredrika Richter. 
†††††††  Hij is getrouwd te Andel op 14 mei 1842 (2e maal) met Maria Katarina Peijer, 
     geboren te Poederoijen tussen 1808 en 1809, overleden te Andel op 29 mei 1856, 
     weduwe van Jacob Sack, dochter van Hendrik Peijer en Lizabeth van Lopik. 
   ††† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 2 Teunis, geboren te Andel op 25 mei 1843, volgt onder VIII-19.
†††††††† † 3 Hendrik, geboren te Andel op 16 augustus 1845, overleden te Waddinxveen op 
        21 maart 1932. 
††††††††††  † Hij is getrouwd te Dussen op 19 mei 1871 met Jenneke Burghout, geboren te
        Emmikhoven op 27 februari 1842, overleden te Waddinxveen op 02 mei 1926,
        dochter van Antonie Burghout en Neeltje Ouwerkerk.
        Uit dit huwelijk:
        1. Cornelis, geb. te Dussen op 19 oktober 1871.
        2. Cornelia, geb. te Dussen op 16 oktober 1872.
        3. Antonia, geb. te Dussen op 26 februari 1875, overleden te Zevenhuizen 
          op 24 april 1875.
        4. Antonia, geb. te Zevenhuizen op 25 november 1876.
        5. Jan, geb. te Zevenhuizen op 19 januari 1878, overleden aldaar op 13 
          maart 1878.
        6. Adriana, geb. te Zevenhuizen op 14 november 1879.
        7. Jan, geb. te Zevenhuizen op 02 mei 1882.
        8. Wilhelmina, geb. te Zevenhuizen op 28 augustus 1883.
        9. Teunis, geb. te Zevenhuizen op 01 december 1885.
       10. Pieter, geb. te Zevenhuizen op 28 januari 1888.
          Hij is getrouwd te Waddinxveen op 05 februari 1919 met Cunnegonda So-
          phia van Heezik, geboren te Delft op 18 mei 1892, dochter van Cornelis 
          van Heezik en Hendrika Jacoba van der Loo.
††††† †††† 4 Cornelis, geboren te Andel op 24 juni 1848.
††††††† †††† Hij is getrouwd te Veen op 23 april 1874 met Maaike Honkoop, geboren te 
        Veen op 26 september 1852, dochter van Aalbert Honkoop en Cornelia van 
        Giessen.

†
VII-19 Cornelis van Vuuren, geboren te BabiloniŽnbroek en Hil, gedoopt aldaar op 09 
     maart 1800, overleden te Giessen op 20 augustus 1847, zoon van VI-14.
††† †††† Hij is getrouwd te Giessen op 15 maart 1823 (1e maal) met Grietje Duijser, 
     geboren te Uitwijk op 21 april 1800, overleden te Emmikhoven op 14 mei 1825, 
     dochter van Antonie Duijser en Janna Wouters Roubos.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Hendrik, geboren te Emmikhoven in juli 1823, volgt onder VIII-20.
†† ††††† ††2 Antonie, geboren te Emmikhoven op 23 oktober 1824, overleden aldaar op 
        26 februari 1825.
†††††††  Hij is getrouwd te Giessen op 28 december 1826 (2e maal) met Helena Romijn, 
     geboren te Emmikhoven op 11 juli 1806, dochter van Leendert Romijn en Mijntje 
     van Drunen.
††† †††† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 3 Leendert, geboren te Almkerk en Uitwijk op 14 december 1826, 
        volgt onder VIII-21.
†††††††††  4 Willem, geboren te Giessen op 16 september 1829, overleden te Giessen, op
        19 december 1907. 
        Hij is getrouwd te Giessen op 14 augustus 1857 met Maria van Andel, gebo- 
        ren te Rijswijk (N.Br.) op 21 april 1834, dochter van Magrieta van Andel.
        Uit dit huwelijk:
         1 Cornelis, overleden te Giessen op 09 mei 1865. 
         2 Cornelis, overleden te Giessen op 12 april 1873.
†††††††††  5 Cornelis, geboren te Giessen op 5 februari 1832, overleden aldaar op 06
        november 1836. 
†††††††††  6 Marinus, geboren te Giessen op 11 september 1835, overleden te Giessen op 
        01 januari 1837.
      7 Cornelis, overleden te Giessen op 08 september 1838. 
††††††† †† 8 Cornelis, geboren te Giessen op 07 december 1836, overleden aldaar op 13
        januari 1850.
      9 Cornelia, overleden te Giessen op 29 september 1837.
     10 Maria Cornelia, geboren te Giessen op 30 juli 1839. 
        Zij is getrouwd te Giessen op 08 november 1862 met Pieter Verschoor, ge-
        boren te De Werken en Sleeuwijk op 14 februari 1839, zoon van Jan Ver-
        schoor en Pieternella van der Stelt.
††††††† †11 Helena, geboren te Giessen op 18 maart 1841.
†††††† †††12 Pieter, geboren te Giessen op 01 december 1844, volgt onder VIII-22.
     13 Jannigje, overleden te Giessen op 22 juli 1848.
     14 Mijntje, overleden te Giessen op 27 september 1905.

†
VIII-1 Gerrit van Vuuren, geboren te Haaften op 20 december 1830, overleden te 
     Bergeijk op 25 januari 1880, zoon van VII-1.
†††††† † Hij is getrouwd met Johanna Magdalena Susanna Gersom, geboren te Groningen 
     op 15 augustus 1834, overleden te Brummen op 27 februari 1909, dochter van 
     Abraham Gersom en Jeanne Louise RoijŤre.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Louise Wilhelmina Susanna, geboren te Bandjermasin (Ned.IndiŽ) op 04 juni 
        1863, overleden te Woerden op 04 april 1958. Zij is getrouwd te Bussum op 
        17 januari 1901 met Hendrik Jan van Steenis, geboren te Noordeloos op 04 
        juni 1864, zoon van Cornelis Gijsbertse van Steenis en Pleuntje te Braake.
†††††††††  2 Jacoba, geboren rond 1865, overleden te Geldrop rond 1942.
†††††††††  3 HenriŽtte, geboren rond 1867, overleden te Geldrop tussen 1940†en 1945.
†††††††† † 4 Jeanne Elisabeth Constance, geboren te Rave Banki (Ned. IndiŽ) rond 1868,
        overleden te Loosduinen op 12 november 1906.
†††††††††  5 Otto, geboren te Martapoera (Borneo, Ned.IndiŽ) op 15 januari 1870, 
        volgt onder IX-1.
†††††††††  6 Gerard, geboren rond 1871, overleden rond 1887.
†††††††††  7 Louis, geboren te Bandjermasin (Ned.IndiŽ) op 23 juli 1873, 
        volgt onder IX-2.
      8 Alexander, geborente Roermond op 03 december 1875, overleden aldaar op 20
        december 1876.


VIII-2 Johannis van Vuuren, geboren te Haaften op 22 oktober 1820, overleden te 
     Haarlemmermeer op 23 juni 1864, zoon van VII-2.
†††† ††† Hij is getrouwd te Haaften op 27 februari 1841 met Geertje van den Bergh, ge-
     boren te Haaften op 05 november 1821, overleden te Haarlemmermeer op 22 maart 
     1861, dochter van Gijsbert van den Bergh en Jantje Blomhert.
†††††† † Uit dit huwelijk:
†††† ††††† 1 Margaritha, geboren te Haaften op 02 augustus 1841. Zij is getrouwd te 
        Haarlemmermeer op 10 mei 1872 met Cornelis Bulk, geboren te Nieuwkoop 
        rond 1838, zoon van Cornelis Bulk en Antje Vergeer.
†††††† ††† 2 Anneke Antonia, geboren te Haaften op 01 mei 1843, overleden te Haarlem-
        mermeer op 03 december 1875. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 27 de-
        cember 1867 met Jacob van Zijverden, geboren te Aalsmeer in het jaar 
        1842, zoon van Jacob van Zijverden en Lijsje Rijsdijk.
†††††††† † 3 Koosje, geboren te Haaften op 06 april 1845, overleden te Haarlemmermeer 
        op 05 januari 1861.
†††††††† † 4 Gijsbert Willem, geboren te Haaften op 12 mei 1847, overleden aldaar op 
        22 september 1847.
††††† † †††5 Gijsbert Willem, geboren te Haaften op 22 juli 1848, volgt onder IX-3.
      6 Jantje, geboren te Haaften op 14 januari 1851, overleden te Haarlemmer-
        meer op 23 november 1922. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 23 april 
        1873 met Jan Dirk Bulk, geboren te Zegwaard in het jaar 1851, zoon van 
        Cornelis Bulk en Antje Vergeer.
 ††††††††  7 Hermina, geboren te Haaften op 09 november 1853, overleden te Hoofddorp 
        op 05 november 1920. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 26 oktober 1877 
        met Jacob van Zijverden.
††††† †††† 8 Anneke Maaike, geboren te Haarlemmermeer op 18 januari 1855, overleden 
        aldaar op 05 maart 1871.
†††††††††  9 Hermanus, geboren te Haarlemmermeer op 25 december 1856, volgt onder IX-4.
†††††† †10 Teunis, geboren te Haarlemmermeer op 14 november 1858, volgt onder IX-5.
†††††††† 11 Koosje, geboren te Haarlemmermeer op 26 januari 1861, overleden te Am-
       sterdam op 04 augustus 1923. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 07 
       december 1888 met Arnoldus Koningen, weduwnaar van Maargje Lanser.


VIII-3 Gerrit van Vuuren, geboren te Haaften op 23 augustus 1822, overleden al-
     daar op 22 januari 1908, zoon van VII-2.
†††††††  Hij is getrouwd te Haaften op 03 mei 1849 (1e maal) met Jantje van Willigen, 
     geboren te Haaften op 20 augustus 1822, overleden aldaar op 17 augustus 1852, 
     dochter van Aart van Willigen en Johanna Wigmans.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Hermanus, geboren te Haaften op 21 juni 1849, overleden aldaar†op 01 ja-
        nuari 1940.
†††††††† † 2 Aart Johannes, geboren te Haaften op 11 augustus 1851, volgt onder IX-6.
†††††† † Hij is getrouwd (2e maal) te Haaften op 08 oktober 1869 met Maria van Zand-
     wijk, geboren te Herwijnen op 25 augustus 1819, overleden te Haaften op 05 
     april 1894, weduwe van Jan van Willigenburg dochter van Leendert van Zand-
     wijk en Elizabeth Bijl. 


VIII-4 Gerrit Jan van Vuuren, geboren te Haaften op 16 januari 1832, overleden
     05 maart 1917, zoon van VII-2.
†††† ††† Hij is getrouwd te Haaften op 12 september 1861 met Maria Adriana van Vuuren, 
     geboren te Haaften op 11 september 1838, overleden te Haarlemmermeer op 15 
     februari 1919, dochter van Johannes van Vuuren en Metje van der Flier.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Hermanus, geboren te Haaften op 27 mei 1862. Hij is getrouwd te Haarlem-
        mermeer op 13 mei 1891 met Cornelia van Arendonk, geboren te Haarlemmer-
        meer op 02 december 1867, dochter van Willem Cornelis van Arendonk en Jo-
        hanna Pruissen.
†††††††† † 2 Metje, geboren te Haaften op 27 mei 1862, overleden aldaar op 13 december 
        1862.
      3 Johannis, geboren te Haaften op 13 juli 1863, overleden te Soest op 29 au-
        gustus 1944. Hij is getrouwd te Vuren op 06 juni 1907 met Pieternella de 
        Bruijn, geboren te Vuren in 1865/1866, dochter van Govert de Bruijn en 
        Maaike van Beest.
†††††††††  4 Hendrik, geboren te Haaften op 09 augustus 1864, overleden aldaar op 13 
        februari 1865.
††††††† †† 5 Hendrik, geboren te Haaften op 24 november 1865, volgt onder IX-7.
††††††† †† 6 Marius, geboren te Haaften op 17 december 1866, overleden te Haarlemmer-
        meer, op 28 januari 1950. Hij was gehuwd met Hendrika Johanna Knoop.
††††† †††† 7 Hendrika, geboren te Haaften op 31 december 1867, overleden te Haarlem-
        mermeer op 20 augustus 1903.
†††† ††††† 8 Metje, geboren te Haaften op 02 oktober 1871, overleden te Zoeterwoude op
        21 november 1937. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 15 september 1921 
        met Pieter Vromans, geboren te Woubrugge in 1861/1862, zoon van Johannes
        Vromans en Jannetje de Kwaasteniet. Pieter was weduwenaar van Maria de 
        Kwaasteniet. 


VIII-5 Aart Jacobus van Vuuren, geboren te Haaften op 28 september 1833, overleden
†††††††  aldaar op 03 februari 1899, zoon van VII-2.
†††††† † Hij is getrouwd te Haaften op 02 juli 1858 met Anna van Vuuren, geboren te 
     Haaften op 28 juni 1830, overleden aldaar op 14 november 1898, dochter van 
     Johannis van Vuuren en Metje van der Flier.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Hendrika, geboren te Haaften op 12 februari 1859, overleden aldaar op 13 
        juli 1859.
†††††††† † 2 Johannis, geboren te Haaften op 19 maart 1860, overleden aldaar op 11 ju-
†††††††† ††† li 1862.
†††††† ††† 3 Hermanus, geboren te Haaften op 19 maart 1860, overleden aldaar op 02
†††††† ††††† april 1860.
††††††† †† 4 Hendrika, geboren te Haaften op 01 juli 1861. Zij emigreerde op 25 mei 
        1907 naar Noord-Amerika.
†††††††††  5 Metje Johanna, geboren te Haaften op 20 februari 1863, overleden te Buur-
        malsen op 15 september 1949. 
        Zij is getrouwd te Haaften op 14 mei 1884 met Johannes Nout, geboren te 
        Geldermalsen, zoon van Adrianus Nout en Cornelia van Rees.
††††††† †† 6 Hermanus, geboren te Haaften op 13 juni 1864, volgt onder IX-8.
†††††† ††† 7 Johanna, geboren te Haaften op 04 oktober 1865, overleden te Gorinchem op
        14 april 1944.
†††††††† ††† Zij is getrouwd te Haaften op 14 september 1904 met Johannes Hendrikus de
        Jongh, weduwnaar van Maaike de Vries, geboren en wonende te Brakel,
        zoon van Cornelis de Jongh en Gerritje Cornelia Vervoorn.
††††††† †† 8 Geertruida Cornelia, geboren te Haaften op 20 juni 1867, overleden aldaar
        op 09 januari 1868.
††††††† †† 9 Cornelia, geboren te Haaften op 10 augustus 1868. Zij is getrouwd te 
        Haaften op 10 juli 1902 met Marinus Frederick de Bock, geboren te Vianen
        op 17 januari 1875, zoon van Adrianus Petrus de Bock en Woutertje Johanna 
        van Es. Zij emigreerden in 1907 naar Noord-Amerika.
†††††††† 10 Johannis, geboren te Haaften op 28 maart 1871, overleden aldaar op 27 fe-
        bruari 1872.
†††††††† 11 Johannis, geboren te Haaften op 03 oktober 1876. Hij vertrok op 22 mei
        1905 naar Alblasserdam.


VIII-6 Aart van Vuuren, geboren te Haaften op 5 juni 1835, overleden te Herwijnen 
     op 15 april 1870, zoon van VII-3.
†††††††  Hij is getrouwd te Herwijnen op 19 april 1860 met Aartje van Zandwijk, gebo-
     ren in 1829/1830, overleden te Herwijnen op 10 januari 1890, dochter van Arie 
     van Zandwijk en Heiltje van Zee.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Maaike, geboren te Herwijnen op 15 februari 1861, overleden aldaar op 30 
        november 1893. Zij is getrouwd te Herwijnen op 28 april 1880 met Maarten 
        van Zandwijk, zoon van Cornelis van Zandwijk en Eelke van Arendonk.
†††††††††  2 Arie, geboren te Herwijnen op 02 maart 1863. Hij is getrouwd te Haaften 
        op 07 juni 1901 met Gerlaca Kerkhoff, geboren te Haaften op 29 juli 1873, 
        dochter van Catrinus Kerkhoff en Huibertje Aldus.
        Zij emigreerden op 22 oktober 1909 naar Noord-Amerika.
†††††††††  3 Heiltje, geboren te Herwijnen op 14 januari 1865. Zij is getrouwd te Her-
        wijnen op 06 juni 1894 met Maarten van Zandwijk, weduwnaar van Maaike
        van Vuuren (de zuster van Heiltje), zoon van Cornelis van Zandwijk en 
        Eelke van Arendonk.
†††††††††  4 Adriana Hendrika, geboren te Herwijnen op 25 juli 1870.


VIII-7 Gerrit Jan Barend van Vuuren, geboren te Haaften op 14 december 1826, over-
     leden te Zaltbommel op 18 juni 1905, zoon van VII-4.
†††††††  Hij is getrouwd te Haaften op 22 juli 1852 (1e maal) met Anna Cornelia Spaan, 
     geboren te Wadenoijen op 12 september 1831, overleden te Capelle aan den Ijs-
     sel op 18 november 1898, dochter van Hendrik Spaan en Delia Christina Dinge-
     mans. Hun huwelijk is door echtscheiding ontbonden te Rotterdam op 24 juni 1890.    
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Johannis, geboren te Haaften op 06 juni 1853, overleden aldaar op 12 sep-
        tember 1853.
†††††††††  2 Dilia Christina, geboren te Haaften op 26 juli 1854, overleden aldaar op 
        16 juli 1855.
†††††††††  3 Dilis Christinus, geboren te Haaften op 27 september 1855, 
        volgt onder IX-9.
†††††††††  4 Johannis, geboren te Haaften op 22 oktober 1856, volgt onder IX-10.
†††††††††  5 Hendrik, geboren te Haaften op 12 november 1857, volgt onder IX-11.
†††††††††  6 Marius, geboren te Haaften op 28 februari 1859, overleden te Bergen op 
        Zoom op 3 september 1940. Hij is getrouwd te 's-Gravendeel op 04 augustus 
        1888 met Maria de Geus, geboren te 's-Gravendeel op 08 februari 1861, 
        overleden te Dordrecht op 22 juni 1939, dochter van Pieter de Geus en 
        Adriaantje de Vlaming.
†††††††††  7 Helena Catharina, geboren te Haaften op 09 mei 1860, overleden te Capelle 
        aan den IJssel op 09 februari 1941.
†††††††††  8 Hendrika, geboren te Haaften op 28 september 1862, overleden te Capelle 
        aan den IJssel op 08 augustus 1936.
†††††††††  9 Jasper, geboren te Haaften op 13 augustus 1865, volgt onder IX-12.
†††††††† 10 Odilia Christina, geboren te Haaften op 21 mei 1868, overleden te Capelle 
        aan den IJssel op 17 maart 1955.
††††††† †11 Gerrit Jan Barend, geboren te Haaften op 30 oktober 1870, 
        volgt onder IX-13.
†††††††† 12 Anna Cornelia Pieternella, geboren te Boxtel op 13 juni 1872, overleden 
        te Capelle aan den IJssel op 18 september 1941.
†††††††  Hij is getrouwd te Gameren op 12 juni 1890 (2e maal) met Johanna Boeschoten, 
     geboren te Wijk bij Duurstede op 24 september 1856, overleden te Hilversum 
     in het jaar 1933, dochter van Gerrit van Boeschoten en Elizabeth van den Akker.
†††††††  Uit dit huwelijk:
††††††††  13 Gerrit Johannes, geboren te Gameren op 24 december 1891, overleden te 
        Loenen in het jaar 1912.
††††††† † 14 Eli Martien, geboren te Zaltbommel op 08 juni 1894, volgt onder IX-14.


VIII-8 Johannes van Vuuren, geboren te Haaften op 29 augustus 1828, overleden te
     Zaltbommel op 11 februari 1910, zoon van VII-4.
†††††††  Hij is getrouwd te Haaften op 06 september 1850 met Engeltje van Aalsburg, 
     geboren te Herwijnen op 08 november 1826, overleden te Zalbommel op 06 maart
     1891, dochter van Aart van Aalsburg en Jantje van der Wal.
†††††††  Uit dit huwelijk:
      1 Metje, geboren te Haaften op 22 februari 1851, overleden te Vuren op 14
        oktober 1891. Zij is getrouwd te Vuren op 25 februari 1875 met Jan Wal-
        raven, zoon van Jan Walraven en Elizabeth Bijl.
†††††††††  2 Johannes, geboren te Haaften op 14 februari 1854.
†††††††††  3 Aart, geboren te Haaften op 02 april 1856, overleden te Driebergen op 08
        november 1929. Hij is getrouwd (1e maal) te Zaltbommel op 14 januari 1897
        met Catharina Margaretha Stants, geboren te Amsterdam op 04 maart 1853,
        overleden aldaar op 17 september 1908, dochter van Jan Stants en Geer-
        truida Eversen.
        Hij is getrouwd (2e maal) te Soest op 15 juli 1909 met Renetta Catharina 
        Hackenbroek, geboren te Utrecht op 31 juli 1856, overleden te Soest op 26
        augustus 1927 dochter van Koenraad Hackenbroek en Catharina Brouwer.
†††††††††  4 Jan Willem, geboren te Haaften op 21 februari 1858, volgt onder IX-15.
†††††††††  5 Martinus Dirk, geboren te Haaften op 16 december 1860.
†††††††††  6 Nicolaas, geboren te Haaften op 28 december 1862, overleden te Zaltbommel.
      7 Jantje, geboren te Haaften op 23 maart 1865, overleden te Zaltbommel op
        03 juni 1920.
†††††††† † 8 Anna, geboren te Haaften op 24 augustus 1869, overleden te Zaltbommel op
        01 juni 1889.


VIII-9 Dirk van Vuuren, geboren te Haaften op 26 augustus 1836, overleden aldaar 
     op 6 augustus 1888, zoon van VII-4.
†††††††  Hij is getrouwd te Haaften op 19 juni 1862 met Maaike Goverdina Klop, geboren 
     te Zuilichem op 12 december 1840, dochter van Egbert Cornelis Klop en Grietje 
     van Woerkom.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Johannis Martinus, geboren te Deil op 30 november 1862, overleden te 
        Haaften op 23 mei 1874.
†††††††  † 2 Grietje Wilhelmina, geboren te Deil op 02 januari 1864, overleden te 
        Haaften op 11 oktober 1884.
†††††††††  3 Cornelis Johannis, geboren te Haaften op 03 april 1865, overleden te 
        Haaften op 27 januari 1888.
†††††††††  4 Metje Anna, geboren te Haaften op 24 december 1866, overleden te Haaften 
        op 26 april 1944. 
        Zij is getrouwd te Haaften op 18 juli 1889 met Gijsbert Hak, geboren te 
        Geldermalsen op 18 september 1862, overleden te Haaften op 21 februari 
        1944, zoon van Gijsbert Hak en Anna Huiberta Nout.
†††††††††  5 Pieternella Francina Frederika, geboren te Deil op 11 juli 1869, overleden
        te Haaften op 28 juni 1948. 
        Zij is getrouwd te Haaften, op 25 april 1895 met Jan van den Bergh, gebo-
        ren te Haaften op 19 augustus 1850, overleden te Haaften op 04 februari 
        1932, zoon van Jan van den Bergh en Pieternella van Muiswinkel.
†††††††††  6 Wilhelmina Egberdina, geboren te Haaften op 08 oktober 1872, overleden 
        aldaar op 28 juni 1874.
†††††††††  7 Johannis Martinus, geboren te Haaften op 26 maart 1876, overleden aldaar 
        op 31 januari 1921.
†††††††††  8 Egberdina Cornelia, geboren te Haaften op 14 januari 1881, overleden al- 
        daar op 29 augustus 1885.


VIII-10 Pieter van Vuuren, geboren te Westmaas op 10 september 1855, zoon van VII-5.
††††††  † Hij is getrouwd te Westmaas op 22 april 1881 met Lijntje van den Berg, geboren
      te Puttershoek op 27 december 1857, overleden te Westmaas op 06 september 
      1932, dochter van Reijer van den Berg en Maaike Mastbergen. 
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Cornelis, geboren te Westmaas op 01 april 1882, overleden te Westmaas op
        28 oktober 1882.
††† †††††  †2 Maaike, geboren te Westmaas op 15 september 1883, overleden te Westmaas 
        op 21 juni 1907.
†††††††††  3 Jannigje, geboren te Westmaas op 27 februari 1886. 
        Zij is getrouwd te Westmaas op 27 januari 1911 met Arie de Graaf, geboren 
        te Numansdorp op 11 juli 1883, zoon van Leendert de Graaf en Jaapje de 
        Leeuw. 
†††††††††  4 Cornelis, geboren te Westmaas op 27 maart 1888, overleden te Westmaas op 
        23 mei 1889.
†††††††††  5 Maria, geboren te Westmaas op 10 december 1889. 
        Zij is getrouwd te Westmaas op 25 juli 1912 met Dirk Codee, geboren te 
        Rotterdam in 1886/1887, zoon van Hermanus Codee en Adriana van Dam.
†††††††††  6 Cornelia, geboren te Westmaas op 28 augustus 1892, overleden aldaar op 
        10 juni 1893.
†††††††††  7 Cornelia, geboren te Westmaas op 06 januari 1894.
††††††††  † 8 Eva, geboren te Westmaas op 03 april 1897. 
        Zij is getrouwd te Westmaas op 04 februari 1921 met Adrianus Marinus 
        Marcus, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe in 1891/1892, zoon van Johannes 
        Marcus en Alida van den Bosch. 
†††††††††  9 Lijntje, geboren te Westmaas op 27 februari 1901.
††††††††  10 Dirkje, geboren te Westmaas op 05 maart 1904, overleden aldaar op 29
        oktober 1904.
        

 † †††††††††††† ††† †††††††††††††††††   
                        †††††††  Gezicht op Westmaas, de Breestraat. 


VIII-11 Marinus van Vuuren, geboren te Westmaas op 08 september 1859, overleden te
      Zuid-Beijerland op 11 februari 1937, zoon van VII-5.
†††††  †† Hij is getrouwd te Westmaas op 03 mei 1895 met Cornelia Trouw, geboren te 
      Goudswaard op 29 juli 1868, overleden te Zuid-Beijerland op 30 april 1916, 
      dochter van Matthijs Trouw en Lijdia Achterberg.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Cornelis, geboren te Westmaas op 16 januari 1896, overleden te Hekelingen
        op 16 november 1946. Hij is getrouwd te Piershil op 15 november 1923 met
        Susanna Cornelia de Zwart, geboren te Piershil op 11 april 1898 , dochter 
        van Pieter de Zwart en Johanna van der Stam. 
†††††††††  2 Lijdia, geboren te Westmaas op 16 juni 1897, overleden te Zuid-Beijerland 
        op 22 juli 1957. Zij is getrouwd te Zuid-Beijerland op 12 mei 1920 met 
        Jan Kruithof, geboren te Zuid-Beijerland in 1899/1900, zoon van Jan 
        Kruithof en Maaike van der Burg. 
††††††††  †3 Jannigje, geboren te Westmaas op 08 november 1898. 
        Zij is getrouwd te Zuid-Beijerland op 27 oktober 1921 met Jan Zwijgers, 
        geboren te Zuid-Beijerland in 1890/1891, zoon van Willem Zwijgers en 
        Trijntje Visser. 
       4 Mathijs, geboren te Westmaas op 20 december 1900, overleden aldaar op 28
        december 1900.
†††††††††  5 Nelletje, geboren te Westmaas op 04 februari 1902. 
        Zij is getrouwd te Zuid-Beijerland op 26 april 1918 met Adrianus Roos, 
        geboren te Zuid-Beijerland in 1898/1899, zoon van Aart Roos en Pietertje 
        Schmitman. 
†††††††††  6 Dirkje, geboren te Westmaas op 02 januari 1904. 
        Zij is getrouwd te Hekelingen op 10 maart 1927 met Hendrik Moree, geboren 
        te Hekelingen op 17 november 1902, zoon van Gabriel Hendrik Moree en Ma-
        ria Kraak.
†††††††††  7 Mathijs, geboren te Westmaas op 14 november 1907.
††††††††  † 8 Pietje, geboren te Westmaas op 22 april 1910.


VIII-12 Arie van Vuuren, geboren te Goidschalxoord op 29 september 1846, overleden 
      aldaar op 18 juli 1906, zoon van VII-8.
†††††††  Hij is getrouwd te Heinenoord op 15 mei 1874 met Elisabeth Alderliesten, ge-
      boren te Hoogvliet op 01 maart 1850, overleden te Heinenoord op 18 april 1894, 
      dochter van Maarten Alderliesten en Jaapje van den Engel.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††  †† 1 Maarten, geboren te Heinenoord op 04 april 1875.
†††††††††  2 Jan, geboren te Heinenoord op 24 februari 1877, overleden aldaar op 20 
        mei 1886.
†††††††††  3 Gilles, geboren te Heinenoord op 03 maart 1880. 
       4 Jacob, geboren te Heinenoord op 26 april 1881, overleden aldaar op 02 
        september 1881.
†††††††††  5 Jan, geboren te Heinenoord op 21 januari 1887, volgt onder IX-16.
       6 Jacob, geboren te Heinenoord op 21 april 1889, overleden aldaar op 05
        maart 1902.  


VIII-13 Dirk Ottevanger van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 september 
      1810, overleden aldaar op 06 augustus 1849, zoon van VII-10.
†††††  †† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 26 november 1839 met Elisabeth 
      de Stigter, geboren te Kedichem op 13 maart 1815, dochter†van Jan de Stigter 
      en Marigje de Vaal.
††††††  † Uit dit huwelijk:
††††††††  † 1 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 maart 1840, volgt onder IX-18.
†††††††††  2 Johannes, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 13 oktober 1842, overleden 
        aldaar op 01 december 1923.
†††††††††  3 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 maart 1845, 
        volgt onder IX-19.
†††††††††  4 Jannigje, geboren te Sleeuwijk op 22 februari 1848, overleden aldaar op 
        19 december 1894.


VIII-14 Antonie van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 7 september 1810, 
      zoon van VII-10.
†††††††  Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 17 januari 1838 met Aaltje van
†††††††  Herwijnen, geboren te De Werken en Sleeuwijk, op 19 april 1811, dochter van
      Zeger van Herwijnen en Aaltje Potters.
††††††  † Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Pieternella, geboren te De Werken op 13 maart 1838, overleden aldaar op 
        03 april 1838.
†††††††††  2 Jan, geboren te Asperen op 20 mei 1839, overleden te Ridderkerk, op 14
        november 1878.
        Hij is getrouwd te Ridderkerk op 12 mei 1871 met Elizabeth van der
        Graaf, geboren te IJsselmonde op 16 augustus 1840, dochter van Willem 
        van der Graaf en Pietertje de Quaasteniet.
†††††††††  3 Zeger, geboren te Asperen op 16 mei 1840, overleden aldaar op 07†juli 
        1840.
†††††††††  4 Cornelis, geboren te Asperen op 16 mei 1840, overleden aldaar op 28 mei 
        1840.
†††††††††  5 Zeger Cornelis, geboren te Asperen op 18 september 1841.
††††††††  † 6 Pietronella, geboren te Leerdam op 25 augustus 1843.
††† †††††  †7 Adrianus Bastiaan, geboren te Leerdam op 11 januari 1846, overleden te
        De Werken en Sleeuwijk op 04 juni 1849.
†††††††††  8 Antonia, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 oktober 1847.
†††††††††  9 Aaltje Bastiana, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 30 juli 1850.


VIII-15 Jan van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 oktober 1818, overle-
      den te De Werken en Sleeuwijk op 30 juni 1892, zoon van VII-10.
†††††††  Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 februari 1864 met Josina 
      Adriana Ottevanger, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 15 oktober 1834.
†††††  †† Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 14 mei 1864.
††††††  ††† 2 Josina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 30 maart 1867, overleden al-
        daar op 21 mei 1867.
††††††††  † 3 Josinus Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 12 april 1868, over-
        leden aldaar op 28 juni 1868.
†††††††††  4 Josina Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 april 1869, 
        overleden te Werkendam, op 08 juni 1963.
        Zij heeft drie onechte kinderen:
        1 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 juli 1890, overleden 
          aldaar op 07 september 1890.
        2 Adriana Josina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 01 november 1891, 
          overleden aldaar op 02 september 1892.
        3 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 30 december 1892, over-
          leden aldaar op 27 juni 1893.
        Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 01 augustus 1896 mmet Jo-
        hannes Cornelis van Pelt, zoon van Adriaan van Pelt en Eelke Sterk.
       5 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 26 september 1872,
        overleden aldaar op 27 februari 1873.
        


VIII-16 Rocus van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 17 september 1821, over-
      leden te De Werken en Sleeuwijk op 08 mei 1892, zoon van VII-10.
††††††  † Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 21 juni 1851 met Klazina Colijn, 
      geboren te Wijk en Aalburg op 24 maart 1825, overleden te De Werken op 08 de-
      cember 1889, dochter van Teunis Colijn en Heijltje van den Assem.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 oktober 1851, over-
        leden te Bloemendaal op 25 april 1923. Zij is getrouwd te Haarlemmermeer 
        op 26 juli 1872 met Lourens Smit, geboren te Warmenhuizen op 05 november 
        1847, overleden te Haarlemmermeer op 24 september 1909, zoon van Lourens 
        Smit en Trijntje Palenstein.
†††††††††  2 Teunis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 13 september 1854, overleden 
        aldaar op 29 januari 1855.
†††††††††  3 Teunis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 september 1855, 
        volgt onder IX-20.
†††††††††  4 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 14 maart 1857, overleden te 
        Vught op 17 maart 1912.
†††††††††  5 Adrianus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 juli 1859, overleden 
        aldaar op 17 december 1861.
††††††††  † 6 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 september 1860. Hij is op
        07 september 1885 verhuisd naar Hillegom.
†††††††††  7 Adrianus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 september 1863, over-
        leden aldaar op 12 december 1865.
†††††††††  8 Heiltje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 september 1864, overle-
        den te 's-Hertogenbosch op 20 april 1942.
        Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 24 februari 1888 met Chris-
        toffel van 't Verlaat, geboren te Hardingsveld op 21 oktober 1864, over-
        leden te De Werken en Sleeuwijk op 22 mei 1933, zoon van Cornelis van 
        't Verlaat en Cornelia de Kok. 


VIII-17 Adriaan van Vuuren, geboren te Wijk en Aalburg op 01 maart 1832, overleden
      te Wijk en Aalburg op 16 september 1906, zoon van VII-12.
†††††††  Hij is getrouwd te Wijk en Aalburg op 16 juli 1867 (1e maal) met Jacoba Gijs-
      berdina Bouman, geboren te Wijk en Aalburg op 19 december 1838, overleden te 
      Wijk en Aalburg op 14 januari 1881, dochter van Teunis Bouman en Maaike Vos.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Eva, geboren te Wijk op 13 oktober 1867, overleden aldaar op 02 januari 1868.
       2 Jan, geboren te Wijk op 27 februari 1869, overleden te Eethen op 01 mei 1933.
        Hij is getrouwd te Veen op 23 mei 1900 met Cornelia den Dekker, geboren te
        Veen op 08 december 1869, overleden te Eethen, Genderen en Heesbeen op 03
        november 1949, dochter van Izak den Dekker en Pieternella van Rijswijk. 
        Uit dit huwelijk:
         1 Jacoba, geboren te Wijk op 14 oktober 1901.
         2 Pieternella Ida, geboren te Wijk op 03 oktober 1904.
         3 Adriana Teuntje, geboren te Wijk op 29 oktober 1906.
       2 Eva, geboren te Wijk en Aalburg op 17 februari 1874. 
        Zij is getrouwd te Wijk en Aalburg op 16 augustus 1895 met Willem van 
        Wijk, geboren te Wijk en Aalburg op 30 juli 1872, zoon van Arie van Wijk 
        en Susanna Gerdina Rombout.
††††††  † Hij is getrouwd te Eethen, Genderen en Heesbeen op 23 maart 1881 (2e maal) met 
      Teuntje Vos, geboren te Genderen op 11 april 1837, weduwe van Dirk van der Beek, 
      overleden te Wijk en Aalburg op 17 december 1899, dochter van Adrianus Vos en 
      Maria Reuselaar. 
     

VIII-18 Hendrik van Vuuren, geboren te Strijen op 01 mei 1804, gedoopt aldaar op 06
      mei 1804, overleden te Groote Lindt op 20 april 1855, zoon van VII-14.
†††††††  Hij had een relatie met Maaijke de Deugd, geboren te Zwijndrecht op 15 maart 
      1792, gedoopt aldaar op 18 maart 1792, overleden te Dubbeldam op 17 januari 
      1841, dochter van Arij Jacobszn de Deugd en Pleuntje Bastiaansdr Smooker.
†††††††  Uit deze relatie:
†††††††††  1 Jan, geboren te Dubbeldam op 11 september 1826, volgt onder IX-21.
†††††††††  2 Cornelis, geboren te Dubbeldam op 19 oktober 1827, overleden aldaar op 30
         juli 1829.
†††††††††  3 Arie, geboren te Dubbeldam op 04 mei 1830, overleden aldaar op 23 septem-
         ber 1830.
†††††††  De drie kinderen zijn door Hendrik wettelijk erkend.† 
†††††††  Hij is later getrouwd te Strijen op 31 mei 1839 met Jannigje Visser, geboren 
      te 's-Gravendeel op 10 oktober 1814, dochter van Steven Arieszn Visser en 
      Antje de Zeeuw.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†††††††††  4 Kornelia, geboren te Dubbeldam op 12 september 1837.
†††††††††  5 Hendriksje, geboren te Dubbeldam op 08 april 1838. 


VIII-19 Teunis van Vuuren, geboren te Andel op 25 mei 1843, zoon van VII-18.
††††††  † Hij is getrouwd te Veen op 27 april 1872 met Aartje Timmerman, geboren te 
      Veen op 20 december 1838, dochter van Gerrit Timmerman en Aaltje van Beek.
†††††††  Uit dit huwelijk:††††††††† 
†††††††††  1 Maria Catharina, geboren te Veen op 11 december 1872, overleden aldaar op 
        06 februari 1948. 
        Zij is getrouwd te Veen op 18 december 1895 met Sijmen Kwetters, geboren 
        te Veen op 29 september 1866, zoon van Gerrit Kwetters en Teuntje Verbeek.
       2 Aaltje, geboren te Veen op 01 maart 1874, overleden aldaar op 07 september
        1874.
       3 Cornelis, geboren te Veen op 20 januari 1875, overleden aldaar op 18 maart
        1933.
        Hij is getrouwd te Veen op 31 mei 1906 met Johanna Vos, geboren te Veen 
        op 04 juli 1879, dochter van Govert Vos en Johanna Cornelia Gijbe.
       4 Aaltje, geboren te Veen op 20 januari 1875, overleden aldaar op 04 oktober
        1875.
       5 Arie, geboren te Veen op 06 november 1876, overleden aldaar op 10 juli 1877.
       6 Alida, geboren te Veen op 06 januari 1878. 
        Zij is getrouwd te Hattem op 09 januari 1905 met Jan Rave, geboren te Hat-
        tem op 12 februari 1876, zoon van Berend Anthonij Rave en Zwaantje Braak-
        man. 
       7 Hendrik, geboren te Veen op 28 november 1880, overleden te Haarlem op 24 
        augustus 1944. 
        Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 24 augustus 1904 met Maartje Bart, 
        geboren te Haarlemmermeer op 17 april 1883, dochter van Pieter Bart en Lena 
        de Winter.
        Uit dit huwelijk:
         1 Pieter, geboren te Haarlemmermeer op 01 februari 1905.
         2 Teunis, geboren te Haarlemmermeer op 25 oktober 1906.
         3 Jan, geboren te Haarlemmermeer op 20 januari 1908.
         4 Cornelis, geboren te Haarlemmermeer op 07 mei 1909.
         5 Aartje Lena, geboren te Haarlemmermeer op 27 juni 1919.
       8 Teunis, geboren te Veen op 26 november 1884, overleden aldaar op 03 februari 
        1885.
††††††††  †

VIII-20 Hendrik van Vuuren, geboren te Emmikhoven op 11 juli 1823, overleden te Dus-
      sen op 23 februari 1897, zoon van VII-19.
††††  ††† Hij is getrouwd te Dussen op 08 mei 1862 met Agatha Koekkoek, geboren te Dus-
      sen, op 04 november 1823, overleden te Dussen op 18 februari 1906, dochter van 
      Huibert Koekkoek en Jenneke Lievaart.
††††††  † Uit dit huwelijk:
†††††††††  1 Cornelis, geboren te Dussen op 04 september 1863, volgt onder IX-22.
††† †††††  †2 Jenneke, geboren te Dussen op 12 maart 1865, overleden aldaar op 09 mei 1880. 


VIII-21 Leendert van Vuuren, geboren te Almkerk en Uitwijk op 14 december 1827, 
      zoon†van VII-19.
  ††††††† Hij is getrouwd (1e maal) te Almkerk en Uitwijk op 05 augustus 1854 met Hen-
      drika van der Plas, geboren te Emmikhoven op 12 februari 1832, overleden te 
      Giessen op 13 november 1859, dochter van Hendrik van der Plas en Adriane van 
      Anrooij.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†  †††††††† 1 Hendrika, geboren te Almkerk en Uitwijk op 23 juni 1854, overleden te 
        Ridderkerk op 14 februari 1907.    
        Zij is getrouwd te Ridderkerk op 19 april 1872 met Willem Kroos, geboren 
        te IJsselmonde op 04 juli 1829, zoon van Adrianus Kroos en Willempje Ver-
        schoor. 
       2 Cornelis, geboren te Giessen op 30 juli 1858, overleden aldaar op 12 juli
        1859. 
       3 Cornelia, geboren te Giessen op 15 mei 1857, overleden aldaar op 21 novem-
        ber 1859.
      Hij is getrouwd (2e maal) te Ridderkerk op 24 april 1863 met Maria van Kleef, 
      geboren te Ridderkerk op 23 maart 1827, dochter van Klaas van Kleef en Pie-
      tertje Brouwer. 
      Uit dit huwelijk:
       4 Helena, geboren te Ridderkerk op 24 januari 1864.
        Zij is getrouwd te Ridderkerk op 06 april 1883 met Johannes van der Lin-
        den, geboren te Ridderkerk in 1864/1865, zoon van Willem van der Linden
        en Adriaantje Oors.
      Hij is getrouwd (3e maal) te Ridderkerk op 25 augustus 1865 met Barbara Plai-
      sier, geboren te Ridderkerk op 24 maart 1821, overleden aldaar op 20 november 
      1874, dochter van Willem Plaisier en Willemijntje Lodder.
      Hij is getrouwd (4e maal) te Ridderkerk op 29 oktober 1875 met Lena van der
      Plas, geboren te Almkerk en Uitwijk op 09 juli 1844, dochter van Hendrik van 
      der Plas en Adriane van Anrooi.
      Uit dit huwelijk:
       5 Cornelia, geboren te Ridderkerk op 29 juli 1876. 
        Zij is getrouwd te Ridderkerk op 23 maart 1900 met Leendert de Ruiter, 
        geboren te Ridderkerk op 26 december 1877, zoon van Leendert de Ruiter 
        en Rijmpje Lodder.
       6 Hendrik, geboren te Ridderkerk op 30 september 1877, overleden aldaar op
        09 juni 1879.
       7 Cornelis Pieter, geboren te Ridderkerk op 16 januari 1879, overleden te
        Rotterdam op 18 september 1966.
        Hij is getrouwd te Ridderkerk op 01 mei 1903 met Adriaantje Verveer, ge-
        boren te Heerjansdam op 04 juni 1882, dochter van Bastiaan Verveer en 
        Leigje de Groot.
       8 Hendrik, geboren te Ridderkerk op 24 december 1881, overleden aldaar op 
        18 februari 1889.
       9 Leendert, geboren te Ridderkerk op 04 november 1884, overleden aldaar op
        27 december 1885.
      10 Leendert, geboren te Ridderkerk op 15 september 1887.
        Hij is getrouwd te Ridderkerk op 24 november 1911 met Trijntje van Win-
        gerden, geboren te Ridderkerk op 26 november 1882, dochter van Leendert
        van Wingerden en Cornelia de Haan.
      11 Hendrik, geboren te Ridderkerk op 30 november 1890.
        Hij is getrouwd (1e maal) te Ridderkerk op 01 december 1916 met Gerrigje
        Visser, geboren te Ridderkerk op 31 juli 1896, dochter van Gerrit Visser 
        en Meinsje Versnel.
        Hij is getrouwd (2e maal) te Ridderkerk op 04 maart 1921 met Neeltje 
        Oosthoek, geboren te Ridderkerk op 04 juli 1880, dochter van Leendert 
        Oosthoek en Maria Boer. 


VIII-22 Pieter van Vuuren, geboren te Giessen op 01 december 1844, overleden te Alm-
      kerk op 02 april 1936, zoon van VII-19.
††††††  † Hij is getrouwd te Almkerk op 18 juni 1880 met Wilhelmina van Oudheusden, 
      geboren te Emmikhoven op 21 juni 1858, overleden te Haarlemmermeer op 23 
      februari 1949, dochter van Matthijs van Oudheusden en Wilhelmina van Vliet.
†††††††  Uit dit huwelijk:
†  †††††††† 1 Lena Wilhelmina, geboren te Almkerk op 17 november 1881,overleden te 
        Haarlem op 17 augustus 1954. 
        Zij is getrouwd te Almkerk op 10 september 1908 met Aart van Haaften,
        geboren te Emmikhoven, zoon van Jan van Haaften en Lijntje Schotman.
††  ††††††† 2 Matthijs, geboren te Almkerk op 04 januari 1883, volgt onder IX-23.
†††††  †††† 3 Cornelia Johanna, geboren te Almkerk op 01 februari 1886, overleden 
        aldaar op 01 april 1892.
†††††††††  4 Wilhelmina, geboren te Almkerk op 06 november 1887, overleden aldaar
        op 30 april 1892.
       5 Aart, geboren te Almkerk op 26 september 1890, overleden aldaar op 
        22 april 1892. 
       6 Cornelis Willem, geboren te Almkerk op 20 oktober 1893. 
        Hij is getrouwd te Almkerk op 18 oktober 1917 met Petronella Donker-
        sloot, geboren te Dussen op 22 oktober 1890, dochter van Gerrit Donker-
        sloot en Klazina van Wijngaarden. Het gezin van Cornelis Willem is op 15 
        april 1925 verhuisd naar Hoofddorp.
        Uit dit huwelijk:
         1 Pieter, geboren te Dussen op 29 januari 1918.
         2 Gerrit Arend, geboren te Dussen op 03 maart 1919.
         3 Wilhelmina Helena, geboren te Dussen op 24 september 1922, overleden te 
          Dussen op 09 juni 1924.
       7 Aart, geboren te Almkerk op 21 juli 1895. 
        Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 21 mei 1919 met Willemina Resoort, 
        geboren te Haarlemmermeer op 01 augustus 1891, dochter van Jacobus Res-
        oort en Trijntje Tensen.
       8 Wilhelmina, geboren te Almkerk op 03 juli 1901.
        Zij is getrouwd te Almkerk op 19 juli 1923 met Gijsbert Johannes Bouman, 
        geboren te Wijk op 02 oktober 1898, zoon van Cornelis Nicolaas Bouman en
        Joostina Bragt.


 IX-1 Otto van Vuuren, geboren te Martapoera (Borneo, Ned.IndiŽ) op 15 januari 1870, 
     overleden te Amsterdam op 14 oktober 1951, zoon van VIII-1.
†††† ††† Hij is getrouwd met Grada Emelie Harriet Diepering, geboren te Batavia (Ned.
     IndiŽ) op 04 februari 1873, overleden te Amsterdam op 16 juni 1953.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Magdalena Gertrude, geboren in 1901, overleden te Eindhoven op 26 juni 
       1974.
††††††††† 2 Gerard, volgt onder X-1.
††††††††† 3 Grada Emilie, overleden te Utrecht op 27 januari 1986.
††††††††† 4 Louis, volgt onder X-2.


 IX-2 Louis van Vuuren, geboren te Bandjermasin (Ned.IndiŽ) op 23 juli 1873, overle-
     den te Utrecht op 12 juli 1951, zoon van VIII-1.
††† †††† Hij is getrouwd te Zaltbommel op 28 april 1898 met Anna Elisa Frederika van 
     Langen, geboren te Baarn op 06 oktober 1872, overleden te Utrecht op 09 janu-
     ari 1943, dochter van Karel Ferdinand van Langen en Titia Catharina Frederika
     de Jongh.
††††††† Uit dit huwelijk:
†††††††† † 1 Louis, geboren te Soerabaja (Ned.IndiŽ) op 07 juni 1899, volgt onder X-3.

 
 IX-3 Gijsbert Willem van Vuuren, geboren te Haaften op 22 juli 1848, zoon van VIII-2.
†† ††††† Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 23 april 1873 met Krelisje Topsvoort, ge-
     boren te Aalsmeer op 07 juni 1851, overleden te Amsterdam op 29 januari 1922, 
     dochter van Cornelis Topsvoort en Neeltje Eveleens.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Johannes Cornelis, geboren te Haarlemmermeer op 05 april 1874, overleden 
       aldaar op 02 mei 1940. 
       Hij is getrouwd te Nieuwer-Amstel op 06 augustus 1908 met Meingsje Ternee, 
       geboren te Aalsmeer op 18 april 1886, dochter van Johannes Hendricus Ternee
       en Gerritje Bienzes.
††††††††† 2 Neeltje, geboren te Haarlemmermeer op 18 maart 1879. 
       Zij is getrouwd te Amsterdam op 22 december 1904 met Cornelis Jan Arend 
       Jaburg, geboren te Amsterdam in 1864/1865, zoon van Willem Cornelis Jaburg 
       en Jansje Sander.


 IX-4 Hermanus van Vuuren, geboren te Haarlemmermeer op 25 december 1856, 
     overleden aldaar op 09 juni 1925, zoon van VIII-2.
††† †††† Hij is getrouwd te Haaften op 03 juli 1884 met Mathilda Petronella van Willigen,
     geboren te Haaften, op 04 december 1859, overleden te Haarlemmermeer op 20 
     januari 1935, dochter van Hendrik van Willigen en Baatje van Aken.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Johannes, geboren te Haarlemmermeer op 28 november 1884, overleden aldaar 
       op 20 augustus 1934.
††††††††† 2 Baatje, geboren te Haarlemmermeer op 28 mei 1886, overleden aldaar op 
       25 mei 1887.
† †††††††† 3 Baatje, geboren te Haarlemmermeer op 15 augustus 1887, overleden aldaar 
       op 12 januari 1959. 
       Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 30 december 1913 met Arie Cornelis 
       Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 15 oktober 1888, zoon van Wouter 
       Pruissen en Ariana Juditha Pruissen. 
††††† †††† 4 Hendrik, geboren te Haarlemmermeer op 12 november 1888, volgt onder X-4.
†††††† ††† 5 Gijsbert Willem, geboren te Haarlemmermeer op 03 mei 1892, overleden aldaar
       op 23 januari 1910.


 IX-5 Teunis van Vuuren, geboren te Haarlemmermeer op 14 november 1858, overleden 
     aldaar op 14 september 1925, zoon van VIII-2.
††††† †† Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 27 oktober 1882 met Margje Thomas, gebo-
     ren te Haarlemmermeer op 15 april 1862, overleden aldaar op 02 januari 1946,
     dochter van Roelof Thomas en Roelofje Vos.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johannes, geboren te Haarlemmermeer op 23 februari 1883, volgt onder X-5.
††††††††† 2 Roelofje, geboren te Haarlemmermeer op 08 juni 1884, overleden aldaar op 
       24 november 1963.
††† †††††† 3 Geertje, geboren te Haarlemmermeer op 27 juni 1890.
       Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 27 november 1919 met Jan Cornelis
       Koen, geboren te Haarlemmermeer op 18 mei 1893, zoon van Arnoldus Koen 
       en Francina Elsje de Weerd. 
†††† ††††† 4 Jan Hendrik, geboren te Haarlemmermeer op 05 november 1891, overleden al- 
       daar op 14 februari 1981. 
       Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 06 mei 1926 met Grietje Grisnich, 
       geboren te Haarlemmermeer op 15 februari 1896, dochter van Willem Grisnich 
       en Grietje Groeneveld.
      5 Margaritha, geboren te Haarlemmermeer op 12 juni 1894.
       Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 15 mei 1919 met Pieter van Reeuwijk, 
       geboren te Haarlemmermeer op 11 augustus 1893, zoon van Leendert van 
       Reeuwijk en Neeltje Immink.
      6 Koosje, geboren te Haarlemmermeer op 02 april 1896. 
       Zij is getrouwd te Haarlemmermeer op 29 januari 1925 met Dirk Jongkind, 
       geboren te Aalsmeer op 10 juli 1892, zoon van Maarten Jongkind en Matje 
       Lanser.   
      7 Anneke Antonia, geboren te Haarlemmermeer op 26 september 1897.
       Zij is getrouwd te Amsterdam op 14 september 1920 met Cornelis Johannes 
       van Mansum, geboren te Hillegom in 1879/1880, zoon van Egbert van Mansum 
       en Anthonia Schotel.
      8 Jantje Hermina, geboren te Haarlemmermeer op 08 oktober 1899.
      9 Hermina, geboren te Haarlemmermeer op 13 mei 1901.
     10 Mathilda, geboren te Haarlemmermeer op 19 juni 1903.
     
      
 IX-6 Aart Johannes van Vuuren, geboren te Haaften op 11 augustus 1851, overleden 
     aldaar op 08 juni 1927, zoon van VIII-3.
†† ††††† Hij is getrouwd te Haaften op 06 februari 1873 met Aaltje Schook, geboren te 
     Haaften op 14 februari 1853, overleden aldaar op 10 oktober 1922, dochter van
     Willem Schook en Anneke Blomhert.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Gerrit Jan, geboren te Haaften op 17 juni 1873, overleden aldaar op 14 no-
       vember 1900.
†††††††† † 2 Anneke, geboren te Haaften op 21 augustus 1874, overleden aldaar op 05 ju-
       ni 1875.
††††††††† 3 Anneke Maria, geboren te Haaften op 14 augustus 1875, overleden aldaar op 
       14 december 1875.
 ††††††††† 4 Anneke Maria, geboren te Haaften op 17 november 1876, overleden aldaar op 
       17 oktober 1893.
†† ††††††† 5 Willemina, geboren te Haaften op 03 maart 1878, overleden aldaar op 23 
       september 1961. 
       Zij is getrouwd te Haaften op 21 april 1898 met Christoffel Arie Sterrenberg, 
       geboren te Haaften op 01 juni 1870, overleden aldaar op 21 oktober 1962,
       zoon van Matthijs Maas Sterrenberg en Pietje†Overheul.
†††††† ††† 6 Jan Willem, geboren te Haaften op 28 april 1879, volgt onder X-6.
††††††† †† 7 Jantje, geboren te Haaften op 15 mei 1880, overleden aldaar op 16 maart 
       1955. 
       Zij is getrouwd te Haaften op 11 juni 1913 met Gerrit Arie van Willigen, 
       geboren te Haaften op 10 mei 1886, overleden aldaar op 15 december 1945,
       zoon van Hendrik van Willigen en Artje Cornelia van Arkel.
 ††††††††† 8 Anneke, geboren te Haaften op 11 juni 1881, overleden aldaar op 21 maart 
       1885.
†† ††††††† 9 Aart, geboren te Haaften op 24 juni 1882, overleden aldaar op 08 september 
       1882.
†††† ††††10 Aart, geboren te Haaften op 07 maart 1884, overleden aldaar op 16 maart 
       1885.
†††††† † 11 Teunis Pieter, geboren te Haaften op 01 maart 1885, overleden aldaar op 
       15 april 1885.
†††††††† 12 Aart, geboren te Haaften op 17 april 1886, overleden aldaar op 01 april 
       1951.
 ††††††† 13 Anneke, geboren te Haaften op 23 juni 1887, overleden aldaar op 13 novem-
       ber 1887.
†† ††††† 14 Anneke, geboren te Haaften op 17 oktober 1888. 
       Zij is getrouwd te Haaften op 01 september 1921 met Jasper van Heuckelum, 
       geboren te Haaften op 08 april 1890, overleden aldaar op 08 juli 1964, 
       zoon van Jan van Heuckelum en Geertje van Willigen.
†††††† † 15 Herman, geboren te Haaften op 01 maart 1891, volgt onder X-7.
†††††††† 16 Geertje, geboren te Haaften op 07 juni 1892. 
       Zij is getrouwd te Haaften op 08 november 1917 met Gijsbert Martinus van 
       Heuckelum, geboren te Haaften op 13 januari 1892, zoon van Jan van Heucke-
       lum en Geertje van Willigen.
††††††† 17 Marius, geboren te Haaften op 27 januari 1894, overleden aldaar op 02 
       juli 1894.


 IX-7 Hendrik van Vuuren, geboren te Haaften op 24 november 1865, begraven te Heem-
     stede op 13 januari 1931, zoon van VIII-4.
†† ††††† Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 04 mei 1892 met Catharina Jacoba Immink, 
     geboren te Haarlemmermeer op 22 februari 1869, overleden te Heemstede op 21 
     maart 1930, dochter van Nicolaas Jacob Immink en Neeltje van Tol.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Maria Adriana, geboren te Haarlemmermeer op 13 augustus 1893, overleden
       aldaar op 31 maart 1894.
      2 Maria Adriana, geboren te Haarlemmermeer op 03 januari 1895.
      3 Neeltje Catharina Johanna, geboren te Haarlemmermeer op 07 juni 1898.
      4 Gerrit Jan, geboren te Haarlemmermeer op 22 oktober 1900.
       Hij is getrouwd te Hillegom op 22 mei 1928 met Hazina , geboren te Haar-
       lemmermeer, op 13 december 1904, dochter van Cornelis Gijzenberg en
       Hermina Lemmerzaal.


 IX-8 Hermanus van Vuuren, geboren te Haaften op 13 juni 1864, overleden te Gorin-
     chem op 15 mei 1942, zoon van VIII-5.
†† ††††† Hij is getrouwd te Est en Opijnen op 28 oktober 1904 met Gijsberta van Steenis
     geboren te Est op 26 maart 1868, overleden te Haaften op 26 december 1930,
     dochter van Evert van Steenis en Gerrigje van Alphen.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Aart Jacobus, geboren te Herwijnen op 19 november 1905.
††††††† †† 2 Gerritje, geboren te Herwijnen op 09 januari 1907.
†††††††† † 3 Anna, geboren te Haaften op 10 november 1909.
††††††††† 4 Evertje, geboren te Haaften op 30 oktober 1910, overleden aldaar op 29 
       januari 1911.
††††††††† 5 Evertje, geboren te Haaften op 13 april 1914, overleden aldaar op 11 fe-
       bruari 1915.
††††††††† 6 Hendrika Johanna, geboren te Haaften op 18 juli 1915.


†IX-9 Dilis Christinus van Vuuren, geboren te Haaften op 27 september 1855, overle-
     den te Capelle aan de IJssel, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Nieuwerkerk aan den IJssel op 04 april 1884 met Johanna 
     Cornelia de Wit, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 25 september 1858, 
     dochter van Hendrik de Wit en Johanna Dullaart. 
††††† †† Uit dit huwelijk:
      1 Hendrik Johannes, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 23 februari 
       1885.
      2 Johanna Hendrika, geboren te Capelle aan den IJssel in 1887/1888.
††††††††† †† Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 11 november 1909 met Arie 
       den Besten, geboren te Werkendam in 1878/1879, zoon van Arie den Besten
       en Marigje Hoogendoorn. 
 ††††††††† 3 Dilis Christinus, geboren te Capelle aan den IJssel op 28 november 1890, 
       volgt onder X-8.
†† ††††††† 4 Cornelia.
††† †††††††† Zij is getrouwd met ..... Zanger.
†††† ††††† 5 Helena.
††††† †††† 6 Lijntje.
†††††† ††††† Zij is getrouwd met ..... Schrier.


IX-10 Johannis van Vuuren, geboren te Haaften op 22 oktober 1856, overleden te 
     Utrecht op 19 mei 1932, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Benschop op 28 februari 1890 met Aartje Bos, geboren te 
     Benschop op 03 maart 1863, overleden te Utrecht op 22 april 1933, dochter van
     Theunis Bos en Aafje van Vliet.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Cornelis, geboren te Benschop op 04 december 1890, volgt onder X-9.
††††††† †† 2 Jan Teunis, geboren te Vianen op 07 januari 1892, volgt onder X-10.
†††††††† † 3 Marius, geboren te Benschop op 31 december 1892, overleden te Utrecht op 
       23 december 1972. 
       Hij is getrouwd te Utrecht op 24 september 1953 met Bertha Koren.
† †††††††† 4 Johannes, geboren te Benschop op 07 december 1893, volgt onder X-11.
†† † ††††††5 Jan, geboren te Benschop op 14 november 1894, volgt onder X-12.
††† †††††† 6 Aart, geboren te Benschop op 27 oktober 1895, overleden aldaar op 18 maart 
       1896.
†††† ††††† 7 Aart, geboren te Benschop op 30 juli 1897, overleden aldaar op 17 maart 1898.
††††† †††† 8 Aart, geboren te Benschop op 22 juli 1898, volgt onder X-13.
†††††† ††† 9 Aafje, geboren te Benschop op 20 november 1899.
 ††††† † 10 Anna Cornelia, geboren te Benschop op 16 september 1902, overleden te 
       Battenheim (Haut-Rhin, Frankrijk) op 03 november 1974. 
       Zij is getrouwd te Amsterdam op 14 mei 1943 met Antonie de Mol van Otter-
       loo, geboren te 's-Gravenhage op 28 mei 1893.
††† †††† 11 Anna Niesje, geboren te Benschop op 06 januari 1904. 
       Zij is getrouwd te Utrecht op 28 april 1932 met Pieter Jacobus†de Priester, 
       geboren te Koudekerke op 03 oktober 1898, zoon van Leunis de Priester en 
       Magdalena Maria Lakkť.
†††††††† 12 Helena Hendrika, geboren te Benschop op 10 februari 1906, overleden te
       Gouda op 24 augustus 1986. 
       Zij is getrouwd te Utrecht op 31 oktober 1936 met Hendrikus†Johannes van 
       Woerden, geboren te Utingeradeel rond 1899, zoon van Cornelis Bernardus 
       van Woerden en Anna Maria Flieke.


IX-11 Hendrik van Vuuren, geboren te Haaften op 12 november 1857, overleden te 
     Utrecht op 20 mei 1941, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Sliedrecht op 24 mei 1884 met Annigje Brandwijk, geboren te
     Sliedrecht op 13 mei 1862, overleden aldaar op 23 juli 1940, dochter van Dirk
     Arie Leendert Brandwijk en Jozina van den Berg.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Dirk Josinus, geboren te Sliedrecht op 15 december 1885, overleden aldaar 
       op 07 juli 1886.
†††††††† † 2 Dirk Josinus, geboren te Sliedrecht op 02 mei 1887, volgt onder X-14.
††††††††† 3 Anna Cornelia, geboren te Sliedrecht op 30 oktober 1888, overleden te Rot-
       terdam op 14 november 1964.†
       Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 20 juni 1912 met Leendert Vis-
       ser, geboren te Capelle aan den IJssel op 27 oktober 1888.
† †††††††† 4 Hendrik, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel op 22 augustus 1890, over-
       leden te 's-Gravenhage op 30 april 1970. 
       Hij is getrouwd met (en later gescheiden van) Johanna Cornelia Oostdijk.
†††† ††††† 5 Jozina, geboren te Capelle aan den IJssel op 17 april 1892. 
       Zij is getrouwd te Hardingsveld op 22 december 1916 met Cornelis Mast, ge-
       boren te Lekkerkerk op 30 september 1893.
††††††† †† 6 Marius, geboren te Capelle aan den IJssel op 15 mei 1894, volgt onder X-15.
†††††††† † 7 Annigje, geboren te Capelle aan den IJssel op 11 mei 1896,†overleden in 
       1983. 
       Zij is getrouwd te Rotterdam op 21 augustus 1918 met Loog Anthonie Boulog-
       ne, geboren te Rotterdam op 20 juli 1891.
††††††††† 8 Helena Catharina, geboren te Capelle aan den IJssel op 08 december†1897.
†††††††††††  Zij is getrouwd met Cornelis Smits.
††††††††† 9 Cornelia Hendrika, geboren te Capelle aan den IJssel op 27 september 1900,
       overleden te Wijk bij Duurstede op 30 september 1986.
†††††††† 10 Dilus Christinus, geboren te Capelle aan den IJssel op 14 juli1903, over-
       leden aldaar op 20 januari 1905.


IX-12 Jasper van Vuuren, geboren te Haaften op 13 augustus 1865, overleden te 's-Gra-
     venhage op 14 mei 1944, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Benthuizen op 09 september 1887 met Martijntje Zwemstra, 
     geboren te Benthuizen op 05 februari 1865, dochter van Jelle Zwemstra en Janne-
     tje de Graaf. 
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Anna Cornelia, geboren te 's-Gravenhage op 01 maart 1888, overleden aldaar
       op 13 december 1961. 
       Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 december 1915 met Hendrik Bos, ge-
       boren te Rotterdam op 22 augustus 1889. 
       Hun huwelijk is door echtscheiding ontbonden te 's-Gravenhage op 01 septem-
       ber 1954.
      2 Jelle Rinus Christinus, geboren te 's-Gravenhage op 15 december 1889, 
       volgt onder X-16.


IX-13 Gerrit Jan Barend van Vuuren, geboren te Haaften op 30 oktober 1870, overle-
     den te Capelle aan den IJssel op 17 juni 1957, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Ouderkerk aan de IJssel op 05 juni 1893 met Elisabeth Vis, 
     geboren te Ouderkerk aan den IJssel op 05 juni 1873, overleden te Capelle aan 
     den IJssel op 30 maart 1962.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Cornelis, geboren te Capelle aan den IJssel op 28 december 1903, 
       volgt onder X-17.
†††††††† † 2 Gerrit, geboren te Capelle aan den IJssel op 16 juni 1910, 
       volgt onder X-18.
††††††††† 3 Anna Cornelia, geboren te Capelle aan den IJssel op 16 juni 1910, over-
       leden te Nieuwerkerk aan den IJssel op 22 januari 1951. 
       Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 07 januari 1932 met Jan van 
       den Berg, geboren te Capelle aan den IJssel op 24 mei 1909.


IX-14 Eli Martien van Vuuren, geboren te Zaltbommel op 08 juni 1894, overleden te 
     Amstelveen op 03 oktober 1980, zoon van VIII-7.
†† ††††† Hij is getrouwd te Hilversum rond 1920 met Maria Klasina van Weltem, geboren 
     in 1892, overleden te ..... (Zuid-Afrika) op 13 november 1967.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Hilda Eliza, geboren te Hilversum op 25 augustus 1923.
†††††† ††††† Zij is getrouwd te Amsterdam (?) met Coen Bakker.


IX-15 Jan Willem van Vuuren, geboren te Haaften op 21 februari 1858, overleden te 
     Driebergen, zoon van VIII-8.
††† †††† Hij is getrouwd te Gorinchem op 08 juli 1886 met Maaike Wapperom, geboren te
     Gorinchem op 12 februari 1852, overleden te Utrecht op 20 december 1917, 
     dochter van Pieter Wapperom en Margaretha Brinkink.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Margaretha Pieternella, geboren te Utrecht op 29 augustus 1890, overleden
       te Zeist. 
       Zij is getrouwd te Utrecht op 06 februari 1913 met Derk Witzand, geboren
       te Almelo op 23 oktober 1888, zoon van Hendrik Witzand en Johanna Greve-
       ling.
 ††††††††† 2 Engeltje, geboren te Utrecht op 09 juli 1893, overleden te Baarn. 
       Zij is getrouwd te Utrecht op 06 februari 1919 met Antoine Jean Wilhelm 
       Vos, geboren te Amsterdam op 08 juni 1887, zoon van Antoine Alphonse Marie 
       Vos en Maria Henriette Koenen. 
     Hij is getrouwd (2e maal) te Driebergen op 06 maart 1919 met Catharina Hoed, 
     geboren te Apeldoorn op 16 oktober 1859, dochter van Franciskus Benjamin Cor-
     nelis Hoed en Cornelia Evers.
    

IX-16 Jan van Vuuren, geboren te Heinenoord op 21 januari 1887, zoon van VIII-12.
†† ††††† Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 oktober 1912 met Jacoba de Lange, gebo-
     ren te Haarlemmermeer op 29 juni 1889, dochter van Jan de Lange en Jannetje 
     de Vos.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Maarten, geboren te Amsterdam op 08 december 1916. Hij is getrouwd op 14
       augustus 1940 met Maria Griffioen, geboren te Sloten op 27 september 1918,
       dochter van Geert Griffioen en Cornelia Engelina van Steenwijk.


IX-18 Jan van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 maart 1840, over-
     leden te Almkerk op 06 juli 1925, zoon van VIII-13.
†† ††††† Hij is getrouwd te Almkerk en Uitwijk op 26 januari 1866 met Anneke Pruijsen, 
     geboren te Almkerk en Uitwijk op 16 januari 1844, overleden aldaar op 13 okto-
     ber 1897, dochter van Gerrit Pruijsen en Willemina Ritmeester.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Dirk, geboren te Almkerk en Uitwijk op 28 maart 1866, overleden aldaar op 
       14 april 1934. 
       Hij is getrouwd in 1911 met Maaike Dekker, geboren te Almkerk en Uitwijk 
       op 03 juni 1873, overleden te Raamsdonk op 06 april 1932,†dochter van Ba-
       rend Dekker en Hendrika Roubos.
††††††††† 2 Gerrit, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 februari 1867, 
       volgt onder X-19.
 ††††††††† 3 Elisabeth, geboren te Almkerk en Uitwijk op 24 augustus 1869, overleden te 
       Eindhoven op 18 december 1931.
        Zij is getrouwd te Almkerk c.a. op 29 november 1889 met Arie van der Maas, 
       geboren te Poederoijen op 21 mei 1856, overleden aldaar op 06 september 
       1909, zoon van Maurits van der Maas en Bartje Huibertje Blanke.
†† ††††††† 4 Marinus, geboren te Almkerk en Uitwijk op 11 september 1870, 
       volgt onder X-20.
†††† ††††† 5 Wilhelmina, geboren te Almkerk en Uitwijk op 09 september 1873, overleden 
       te Gorinchem op 03 mei 1946.
      6 Jan, geboren te Almkerk en Uitwijk op 24 december 1874, volgt onder X-21.
††††††† †† 7 Johannes, geboren te Almkerk en Uitwijk op 19 februari 1876, overleden al-
       daar op 17 januari 1945.
††††††††† 8 Cornelis, geboren te Almkerk en Uitwijk op 14 augustus 1877, 
       volgt onder X-22.
 ††††††††† 9 Anneke, geboren te Almkerk c.a. op 04 februari 1879, overleden te†Gorin-
       chem op 12 april 1948. 
       Zij is getrouwd te Almkerk en Uitwijk op 23 oktober 1902 met Pieter Ouwer-
       kerk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 december 1872, zoon van Peter 
       Ouwerkerk en Huigje den Harder.
†††† ††††10 Jannigje, geboren te Almkerk c.a. op 16 oktober 1880, overleden aldaar op 
       09 februari 1882.
†††††† † 11 Jannigje, geboren te Almkerk c.a. op 20 februari 1882, overleden te Delft 
       op 08 april 1978. 
       Zij is getrouwd te Almkerk c.a. op 30 oktober 1913 met Johannes Schouten, 
       geboren te Dussen op 30 januari 1879, overleden te De Lier op 28 september 
       1971, dochter van Dingeman Schouten en Willemke Verhoeven.
†††††††† 12 Geertruida, geboren te Almkerk c.a. op 21 april 1885, overleden†aldaar op 
       16 januari 1971. 
       Zij is getrouwd te Almkerk c.a. op 01 juli 1909 met Johannes Koekkoek, ge-
       boren te Emmikhoven op 18 februari 1876, overleden te Almkerk c.a. op 14 
       april 1945, dochter van Gerrit Koekkoek en Wilhelmina Middelkoop.
†††††††† 13 Pieternella, geboren te Almkerk c.a. op 10 juni 1886, overleden te Gorin-
       chem op 25 juli 1971.

 
IX-19 Pieter van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 maart 1845, over-
     leden aldaar op 03 januari 1920, zoon van VIII-13.
†† ††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 25 november 1874 met Everina 
     Kieboom, geboren te Almkerk en Uitwijk op 03 februari 1850, overleden te De
     Werken en Sleeuwijk op 04 december 1903, dochter van Izaak Kieboom en Aagje 
     Bras.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 mei 1875, volgt onder X-23.
††††††† †† 2 Aagje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 juli 1876. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 15 maart 1902 met Gerrit Ma-
       rinus Jacobs, geboren te Gorinchem op 16 september 1875, zoon van Johan-
       nes Adrianus Jacobs en Johanna Francina Paans .
††††††††† 3 Izaak, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 18 februari 1878, 
       volgt onder X-24.
††††††† †† 4 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 14 mei 1880, overleden aldaar 
       op 16 juli 1881.
††††††††  5 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 januari 1886, 
       volgt onder X-25.
††††††††† 6 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 22 augustus 1889, overleden 
       te Gorinchem op 14 augustus 1920. 
       Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 17 augustus 1917 met Maria 
       Pellikaan, geboren te Almkerk c.a. op 22 maart 1893, dochter van Gerrit 
       Pellikaan en Maria van Honk.
       Uit dit huwelijk:
        1 Everina, geboren te Sleeuwijk op 07 januari 1918.
        2 Gerrit, geboren te Sleeuwijk op 24 augustus 1919, overleden te De Werken 
         en Sleeuwijk op 12 september 1920.

††††††† †
IX-20 Teunis van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 september 1855,
† †††††† overleden te De Werken en Sleeuwijk op 17 december 1937, zoon van VIII-16.
†† ††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 augustus 1881 met Johanna 
     Pieternella Adriaantje Slagmolen, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09†
     juli 1858, overleden te De Werken en Sleeuwijk op 02 december 1940, dochter 
     van Gerrit Slagmolen en Dingena Boot.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Gerrit, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 december 1881, overleden 
       aldaar op 06 augustus 1882.
†††††††† †2 Gerrit, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 maart 1883, 
       volgt onder X-26.
 ††††††††† 3 Rocus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 december 1884, overleden al-
       daar op 26 april 1917.
† †††††††† 4 Wouter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 25 juli 1886, 
       volgt onder X-27.
††† †††††† 5 Dingena, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 september 1888, overleden
       te Gorinchem op 01 februari 1955. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 01 februari 1918 met Pieter 
       de Haas, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 4 mei 1886, zoon van Cornelis 
       Herman de Haas en Elizabeth Kieboom.
††††††† †† 6 Clazinus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 januari 1891, 
       volgt onder X-28.
††††††††† 7 Maria Adriana, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 januari 1893, over-
       leden aldaar op 25 juli 1893.
† †††††††† 8 Adrianus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 oktober 1894, overleden 
       te Werkendam op 18 december 1955. 
†† † ††††† 9 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 april 1897, overleden aldaar 
       op 05 februari 1901.
††††††† † 10 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 14 oktober 1899, overleden aldaar
       op 24 december 1899.

 
IX-21 Jan van Vuuren, geboren te Dubbeldam op 11 september 1826, overleden aldaar 
     op 14 april 1899, zoon van VIII-18.
†† ††††† Hij is getrouwd te Dubbeldam op 06 juli 1855 met Adriaantje van Gent, geboren 
     te Dubbeldam op 21 mei 1823, overleden aldaar op 10 december 1894, dochter van 
     Cornelis van Gent en Teuntje Ritmeester. 
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Jan, geboren te Dubbeldam op 26 maart 1857. volgt onder X-29.
      2 Maaike, geboren te Dubbeldam op 23 april 1860, overleden te Dordrecht op 12
       maart 1935. 
       Zij is getrouwd te Dubbeldam op 10 mei 1883 met Sander de Vries, geboren te 
       Dubbeldam op 05 maart 1849, overleden te Dordrecht op 24 augustus 1918.
††††††††† 3 Teunis, geboren te Dubbeldam op 24 januari 1863, overleden te Dordrecht,
       op 08 februari 1924. 
       Hij is getrouwd te Dubbeldam op 30 april 1891 met Helena Klootwijk, geboren 
       te Dubbeldam op 29 december 1869, overleden te Dordrecht op 06 augustus 
       1948, dochter van Samuel Klootwijk en Adriana Brand.
       Uit dit huwelijk: (voor zover kon worden nagegaan)
        1 Adrianus, geboren te Dordrecht op 15 januari 1902. 
         Hij is getrouwd te Dordrecht op 05 november 1925 met Jannigje van Bree, 
         geboren te Dubbeldam op 10 juli 1902, dochter van Cornelis van Bree en 
         Anna Geertruida Popijus.
 †††††† †† 4 Adrianus, geboren te Dubbeldam op 29 juli 1864, volgt onder X-30.
†††††††† † 5 Arie, geboren te Dubbeldam op 08 november 1868, volgt onder X-31.      
       
 † †††††††††††† ††† †††††††††††† ††    
                  
                     Kerk te Dubbeldam, 1793. Kopergravure van K.F. Bendorp.


IX-22 Cornelis van Vuuren, geboren te Dussen op 4 september 1863, overleden aldaar 
     op 13 oktober 1944, zoon van VIII-20.
†† ††††† Hij is getrouwd te Dussen op 16 juni 1898 met Catharina Roubos, geboren te 
     Dussen op 17 december 1867, overleden aldaar op 11 oktober 1944, dochter van 
     Johannes Roubos en Jenneke de Rooij.
     Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Hendrikus Johannes, geboren te Dussen op 17 augustus 1899, overleden te 
       Eethen (Meeuwen)(?). 
       Hij is getrouwd met Jansje de Deugd, geboren te Alblasserdam op 26 januari
       1903, overleden te Eethen op 09 juni 1967, dochter van Huig de Deugd en
       Jansje de Stek.
†† ††††††† 2 Johannes Hendrik, geboren te Dussen op 17 december 1900. 
       Hij is getrouwd te Dussen op 22 juni 1939 met Geertruida Koekkoek, geboren 
       te Haarlemmerliede rond 1904/1905, dochter van Marcus Koekkoek en Pieter-
       nella Mersbergen.
† †††††††† 3 Adriaan, geboren te Dussen op 09 december 1902, overleden aldaar op 07 
       juni 1963. 
       Hij is getrouwd te Dussen op 04 oktober 1928 met Maria Geertruida Koekkoek, 
       geboren te Dussen op 20 februari 1903, overleden aldaar op 04 september 1964, 
       dochter van Marcus Koekkoek en Pieternella van Mersbergen.
††††† †††† 4 Jan, geboren te Dussen op 28 juli 1905, overleden te Amersfoort op 30 juni 
       1970.
††††††† †† 5 Agatha Jenneke, geboren te Dussen op 13 november 1906, overleden op 06 
       juni 1959. 
       Zij is getrouwd te Dussen op 16 juni 1938 met Hendrik de Graaff, geboren te
       Meeuwen op 11 september 1906, zoon van Willem de Graaff en Maike de Fijter.
††††††††† 6 Jenneke Agatha, geboren te Dussen op 14 november 1908, overleden te Dussen 
       op 13 juli 1919.
††††††††† 7 Adriana Wilhelmina, geboren te Dussen op 01 november 1912. 
       Zij is getrouwd te Dussen op 17 juni 1943 met Wouterdinus Geertruidus Ver-
       schoor, zoon van Arie Verschoor en Klasina Hendrika Roubos.

IX-23 Matthijs van Vuuren, geboren te Almkerk op 04 januari 1883, overleden op 09
     februari 1971, zoon van VIII-22.
†† ††††† Hij is getrouwd te Almkerk op 29 september 1910 met Johanna Spiering, gebo- 
     ren te Almkerk op 02 juli 1885, dochter van Johannes Spiering en Arnolda 
     Schotman.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Pieter, geboren te Giessen op 07 februari 1911.
       Hij is getrouwd te 's Gravenmoer op 29 mei 1941, met Johanna Maria van 
       Loon, dochter van Pieter van Loon en Cornelia Antonia Groeneveld.
      2 Arnolda, geboren te Almkerk op 03 juni 1912, overleden te Raamsdonk op
       06 januari 1964.
       Zij is getrouwd te Almkerk op 23 juli 1937 met Gijsbert van Andel, gebo-
       ren te Giessen, zoon van Gijsbert van Andel en Elizabeth Kant.
      3 Johannes, geboren te Almkerk op 09 januari 1914.
      4 Willem, geboren te Almkerk op 07 september 1915.
       Hij is getrouwd te Almkerk op 10 oktober 1941 met Judina Schouten,
       dochter van Barend Schouten en Jaantje Kamp.
      5 Maria, geboren te Almkerk op 19 februari 1917. Zij is vertrokken naar 
       Voorburg op 05 mei 1937.
       Zij is getrouwd te Almkerk op 13 november 1942 met Zwerus Adrianus 
       Plomp, zoon van Willem Plomp en Wilhelmina Cornelia Stolk.
      6 Willemina, geboren Almkerk, op 28 november 1918. Zij is vertrokken naar 
       Voorburg op 04 september 1936.
       Zij is getrouwd te Almkerk op 30 mei 1941 met Willem Nederveen, zoon van
       Wouter Nederveen en Petronella Kilwinger.
      7 Cornelia Johanna, geboren te Almkerk op 06 april 1922.
      8 Aart, geboren te Almkerk op 08 september 1925.
      9 Leendert Willem, geboren te Almkerk op 31 augustus 1927.


 X-1 Gerard van Vuuren, zoon van IX-1.
††††††† Hij is getrouwd (1e maal) met Guusje ......
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Gerard.
††††††††† 2 Otto.
††††††††† 3 Rene.
††††††††††† Zij is getrouwd met ..... Polman.
††††††† Hij is getrouwd (2e maal) met P.Ph. Bonne.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 4 Hans.
††††††††† 5 Peter.
††††††††† 6 Johan Otto.
††††††††† 7 Johan.


 X-2 Louis van Vuuren, geboren te Garoet (Ned.IndiŽ) op 09 december 1908, over-
    leden te Rotterdam op 13 april 1962, zoon van IX-1.
††††††† Hij is getrouwd (1e maal) te Jakarta (IndonesiŽ) op 06 mei 1947 met Beatrix du
    Mosch
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Louis.
††††††† Hij is getrouwd (2e maal) met Petronella van Waart.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 2 HenriŽtte.
††††††††† 3 Louise.
††††††††† 4 Adriana.


 X-3 Louis van Vuuren, geboren te Soerabaja (Ned.IndiŽ) op 07 juni 1899,
††††††† zoon van IX-2.
††††††† Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 23 januari 1925 met Elisabeth Carolina 
    Rutten, geboren te 's-Gravenhage op 30 oktober 1901, dochter van Hendrik 
    Cornelis Rutten en Elisabeth Carolina van Bijlevelt.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Elisabeth Carolina, geboren te Soerabaja (Ned.IndiŽ) op 18 januari 1926.
††††††††††† Zij is getrouwd te Zeist op 23 december 1949 met Jan Reint ter†Horst, ge- 
       boren te Dordrecht op 30 juni 1915.
††††††††† 2 Marijke Anna Frederika, geboren te Cheribon (Ned.IndiŽ) op 14 april 1933.
††††††††††† Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 23 mei 1955 met Jan Jacob Mulder, ge-
       boren te 's-Gravenhage op 23 mei 1955.
††††††††† 3 Louis Henri Karel, geboren te Cheribon (Ned.IndiŽ) op 15 april 1934, 
       volgt onder XI-1.


 X-4 Hendrik van Vuuren, geboren te Haarlemmermeer op 12 november 1888, overleden 
    te Breda op 03 november 1973,†zoon van IX-4.
††††††† Hij is getrouwd te Raamsdonk op 01 augustus 1933 met Christina Gerdina van 
    Dongen, geboren te Raamsdonk op 09 maart 1908, overleden te Ubbergen op 16 
    augustus 1990, dochter van Pieter Arnoldus van Dongen en Gerdina Recter.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Herman Pieter, geboren te Tilburg op 23 november 1934, volgt onder XI-2.
††††††††† 2 Christiaan Hendrik, geboren te Ginneken en Bavel op 15 juni 1939, 
       volgt onder XI-3. 


 X-5 Johannes van Vuuren, geboren te Haarlemmermeer op 23 februari 1883, overleden 
    te Harmelen op 13 november 1965, zoon van IX-5.
††††††† Hij is getrouwd te Woubrugge op 04 maart 1913 met Johanna Beijen, geboren te 
    Reeuwijk op 09 september 1881, overleden te De Meern op 16 juli 1970, dochter 
    van Gerrit Beijen en Maria Helena Hoogeboom. 
††††††† Uit dit huwelijk:
     1 Teunis, geboren te Brummen op 20 december 1913, volgt onder XI-4. 
††††††††† 2 Maria Helena, geboren te Brummen op 05 maart 1916. Zij is getrouwd te Ka-
       merik in augustus 1946 met Willem van Bemmel, geboren te De Meern op 23 
       januari 1912.
     3 Gerrit, geboren te Brummen op 01 juli 1917, overleden 07 april 1996.
     4 Hendrik.
     5 Margje, geboren te Kamerik in 1918/1919, overleden te Utrecht op 23 mei 
       1946.


 X-6 Jan Willem van Vuuren, geboren te Haaften op 28 april 1879, overleden aldaar 
    op 31 juli 1943, zoon van IX-6.
††††††† Hij is getrouwd te Haaften op 03 mei 1906 met Petronella van Zee, geboren te 
    Herwijnen op 15 juli 1882, overleden te Haaften op 21 november 1962, dochter 
    van Peter van Zee en Anneke van Arendonk.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††† ††1 Peter Antonie, geboren te Haaften op 26 augustus 1906.
††††††††† 2 Aart Johannis, geboren te Haaften op 09 juli 1908.


 X-7 Herman van Vuuren, geboren te Haaften op 01 maart 1891, overleden aldaar op 06 
    december 1966, zoon van IX-6.
† ††††††Hij is getrouwd te Haaften op 29 september 1916 (1e maal) met Anna Huiberta 
    Hak, geboren te Haaften op 22 juni 1891, overleden aldaar op 21 november 1916, 
    dochter van Gijsbert Hak en Metje Anna van Vuuren.
††††††† Hij is getrouwd te Deil op 20 april 1922 (2e maal) met Jacoba Gijsberta van 
    Rijnsbergen, geboren te Deil op 25 april 1885, dochter van Arie van Rijnsbergen,
    bergen en Leentje van Soest.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Aart Johannes, geboren te Haaften op 20 juni 1925.
††††††††† 2 Aaltje Leentje, geboren te Haaften op 20 juni 1925.


 X-8 Dilis Christinus van Vuuren, geboren te Capelle aan den IJssel op 28 november 
    1890, zoon van IX-9.
††††††† Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 06 december 1916 met Cornelia Johanna 
    O'Prinsen, geboren te Tilburg op 21 april 1886, dochter van Mathijs OíPrinsen 
    en Cornelia Bogaers.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelia Johanna, geboren te Utrecht op 12 februari 1919.
††††††††††† Zij is getrouwd met B.H. Dietz.
††††††††† 2 Dilis Christinus, geboren te Utrecht op 03 februari 1923.


 X-9 Cornelis van Vuuren, geboren te Benschop op 4 december 1890, zoon van IX-10.
††††††† Hij is getrouwd te Benschop op 29 november 1917 met Marrigje Doornenbal, gebo-
    ren te Benschop op 30 maart 1890, overleden te Utrecht op 27 februari 1973, 
    dochter van Adrianus Doornenbal en Josina Lekkerkerker.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johannes Adrianus, geboren te Benschop op 20 september 1918, 
       volgt onder XI-5.
††††††††† 2 Adrianus, geboren te Benschop op 13 maart 1920, volgt onder XI-6.
††††††††† 3 Aart, geboren te Benschop op 30 april 1924, overleden (verdronken) te Vleu-
       ten op 21 juni 1928.


X-10 Jan Teunis van Vuuren, geboren te Vianen op 07 januari 1892, overleden te 
    Zeist op 24 oktober 1976, zoon van IX-10.
††††††† Hij is getrouwd te Vinkeveen met Anna Geertruida Samsom, geboren te Vinkeveen 
    op 04 oktober 1902, overleden te Zeist op 10 mei 1968,†dochter van Joost Samsom
    en Hendrikje van Zelm.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johannes, geboren te Vinkeveen op 20 januari 1927, volgt onder XI-7.
††††††††† 2 Hendrikje Aartje, geboren te Benschop op 04 mei 1930.
††††††††† 3 Aartje, geboren te Benschop op 08 maart 1932. Zij is getrouwd te Zeist op
       06 februari 1971 met Ees JurriŽns.


X-11 Johannes van Vuuren, geboren te Benschop op 7 december 1893, overleden te 
    Schoonhoven op 15 maart 1967, zoon van IX-10.
†††††† †Hij is getrouwd te Benschop op 06 september 1923 (1e maal) met Andrika Schouten,
    geboren te Benschop op 17 mei 1890, overleden aldaar op 21 augustus 1951.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Aartje Johanna, geboren te Benschop op 06 september 1924.
       Zij is getrouwd te Benschop op 01 mei 1951 met Antonie Frederik de Groot.
††††††††† 2 Scheltus Johannes, geboren te Benschop op 17 augustus 1925, 
       volgt onder XI-9.
††††††† Hij is getrouwd (2e maal) met Dina de Geus, geboren rond 1894, overleden te 
    Benschop op 05 oktober 1959.
†††††† †Hij is getrouwd (3e maal) met Jacoba Verwaal.


X-l2 Jan van Vuuren, geboren te Benschop op 14 november 1894, overleden te Biltho-
    ven op 15 februari 1975, zoon van IX-10.
††††††† Hij is getrouwd te Utrecht op 31 mei 1935 met Gijsbertha Johanna Schouten, 
    geboren te Utrecht op 13 maart 1906, dochter van Johannes Schouten en Gijsber-
    tha van Vulpen.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Betty, geboren te Utrecht op 23 mei 1936. 
       Zij is getrouwd te Bilthoven op 08 juni 1957 met (en later gescheiden van) L.R. 
       Noteboom.
††††††††† 2 Aartje Johanna, geboren te Utrecht op 20 oktober 1937. 
       Zij is getrouwd te Lage Vuursche op 21 oktober 1963 met Jan Ernst Kruseman, 
       geboren op 30 juni 1938.
††††††††† 3 Johannes, geboren te Bilthoven op 12 oktober 1939. 
       Hij is getrouwd te Soest op 09 juli 1964 met Fieke Blankenstein.
††††††††† 4 Margaretha Elisabeth, geboren te Bilthoven op 11 september 1941. 
       Zij is getrouwd te Utrecht op 01 september 1962 met Bernardus Arnoldus Wou-
       terse, geboren te Utrecht op 01 juli 1940.
††††††††† 5 Jan Gijsbert, geboren te Bilthoven op 06 juni 1944, volgt onder XI-10.
††††††††† 6 Anna Cornelia Frieda, geboren te Utrecht op 03 december 1948.


X-13 Aart van Vuuren, geboren te Benschop op 22 juli 1898, overleden te Utrecht op 
    20 januari 1953, zoon van IX-10.
††††††† Hij is getrouwd te Utrecht op 22 mei 1936 met Wijntje Hendrika Versteeg, ge-
    boren te Utrecht op 15 oktober 1907, overleden aldaar op 11 maart 1983.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Artine Antonia Johanna, geboren te Utrecht op 19 mei 1937, overleden al-
       daar op 01 september 1957.
††††††††† 2 Anthonie Johannes, geboren te Utrecht op 03 maart 1939.


X-14 Dirk Josinus van Vuuren, geboren te Sliedrecht op 2 mei 1887, overleden te 
    Rotterdam op 07 december 1966, zoon van IX-11.
††††††† Hij is getrouwd te Rotterdam op 10 mei 1911 met Marrigje Both, geboren te 
    Nieuwerkerk aan den IJssel op 10 november 1887, overleden te Rotterdam op 07
    november 1960.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrik, geboren te Capelle aan den IJssel op 24 september 1911.
††††††††† 2 Arie Cornelis, geboren te Capelle aan den IJssel op 03 februari 1913, 
       volgt onder XI-11.
††††††††† 3 Marius, geboren te Capelle aan den IJssel op 15 mei 1914.
††††††††† 4 Dirk Josinus, geboren te Capelle aan den IJssel op 24 oktober 1915. 
       Hij is getrouwd te Rotterdam in 1936 (1e maal) met Jannetje†A. de Reus, ge-
       boren te Poortugaal op 10 april 1919, overleden te Rotterdam op 22 juli 
       1961. Hij is getrouwd (2e maal) met Marie Steijger, geboren te Rotterdam 
       op 12 mei 1924.
††††††††† 5 Neeltje, geboren te Capelle aan den IJssel op 24 oktober 1916. 
       Zij is getrouwd met Mathijs van den Berg, geboren te Rotterdam op 04 augus-
       tus 1915.
††††††††† 6 Dielus Christinus, geboren te Capelle aan den IJssel op 29 maart 1918.
††††††††† 7 Dielus Christinus, geboren te Rotterdam op 24 december 1919.
††††††††† 8 Annigje, geboren te Rotterdam op 28 juli 1921, overleden aldaar op 17 
       juni 1942.
††††††††† 9 Jannigje, geboren te Rotterdam op 05 september 1923, overleden aldaar op 
       13 februari 1946.
††††††††10 Klaas, geboren te Rotterdam op 28 januari 1925. 
       Hij is getrouwd (1e maal) met Cornelia Anna de Zwart, geboren te Rotterdam 
       op 17 februari 1923, overleden aldaar. Hij is getrouwd te Rotterdam op 24 
       oktober 1977 (2e maal) met Bastiaantje Timmermans.
††††††††11 Ewout, geboren te Rotterdam op 24 april 1926.
††††††††12 Anna Cornelia, geboren te Rotterdam op 18 juli 1927. 
       Zij is getrouwd te Rotterdam op 09 oktober 1946 met Antonius P. Roedolf, ge-
       boren te Den Briel op 07 juli 1922.
††††††† 13 Ewout, geboren te Rotterdam op 16 november 1928. 
       Hij is getrouwd te Rotterdam op 19 maart 1947 (1e maal) met Maria H. Schipper,
       geboren te Rotterdam op 13 november 1928, overleden†aldaar op 03 oktober 
       1949.
       Hij is getrouwd te Rotterdam op 20 augustus 1958 (2e maal) met Elisabeth H.
       Schreuder, geboren te Rotterdam op 20 augustus 1938. 
       Hij is getrouwd te Tholen op 29 augustus 1977 (3e maal) met Jannigje A. Carol, 
       geboren te St. Maartensdijk op 27 september 1928.
††††††† 14 Josinus, geboren te Rotterdam op 29 december 1930. Hij is getrouwd te Rotter-
       dam op 18 april 1951 met Jannetje Groeneveld, geboren te Rotterdam op 07 juni 
       1931.


X-15 Marius van Vuuren, geboren te Capelle aan den IJssel op 15 mei 1894, overle-
    den op 11 april 1932, zoon van IX-11.
††††††† Hij is getrouwd op 29 november 1917 met Willempje Coppenol.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrik, geboren op 16 september 1918, volgt onder XI-12.
††††††††† 2 Klaas, volgt onder XI-13.


X-16 Jelle Rinus Christinus van Vuuren, geboren te 's-Gravenhage op 15 december 
    1889, overleden aldaar op 17 september 1925, zoon van IX-12.
††††††† Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 12 juni 1914 met Leonora Cornelia Kleijn, 
    geboren te 's-Gravenhage op 04 februari 1886, dochter van Jan Hendrik Kleijn 
    en Agatha Rauws.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Martina Wilhelmina, geboren te 's-Gravenhage op 07 juni 1915. 
       Zij is getrouwd te 's-Gravenhage met Hendrik Antonie Zwier baron van Knob-
       belsdorff, geboren te Rijswijk (Z.H.) op 04 augustus 1914.
††††††††† 2 Jan Hendrik, geboren te 's-Gravenhage op 12 augustus 1917, 
       volgt onder XI-14.
††††††††† 3 Jasper, geboren te 's-Gravenhage op 10 augustus 1924, volgt onder XI-15.


X-17 Cornelis van Vuuren, geboren te Capelle aan den IJssel op 28 december 1903, 
    overleden aldaar op 04 februari 1975, zoon van IX-13.
††††††† Hij is getrouwd op 13 oktober 1933 met Ariaantje Pols, overleden te Capelle 
    aan den IJssel op 15 maart 1974.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Elisabeth, geboren te Capelle aan den IJssel op 07 januari 1935. 
       Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 23 april 1959 met Arend van 
       Reijm.
††††††††† 2 Johanna, geboren te Capelle aan den IJssel op 11 september 1937. 
       Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel met Martinus Cornelis den Uijl.


X-18 Gerrit van Vuuren, geboren te Capelle aan den IJssel op 16 juni 1910, 
    zoon van IX-13. 
††††††† Hij is getrouwd te Hillegersberg op 02 september 1931 met Lena Adriana Otter-
    vanger.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††† ††1 Gerrit Jan Barend, geboren te Bergschenhoek op 29 mei 1938, 
      volgt onder XI-16.


X-19 Gerrit van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 februari 1867, 
    overleden te Werkendam op 19 juli 1927, zoon van IX-18.
††††††† Hij is getrouwd te Werkendam op 03 november 1893 met Barendina Ippel, geboren 
    te Woudrichem op 07 oktober 1871, overleden te Rotterdam op 25 september 1947,
    dochter van Arnoldus Ippel en Pieternella Biesheuvel.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Arnoldus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 23 augustus 1894.†
       Hij is getrouwd met Jansje Zwanenburg, geboren te Waddinxveen op 20 oktober 
       1896.
††††††††† 2 Anneke, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 23 oktober 1895, overleden te 
       Rotterdam op 31 mei 1963.
       Zij is getrouwd te Werkendam op 10 november 1916 met Zeger van Breugel, ge-
       boren te De Werken en Sleeuwijk op 31 oktober 1886, overleden te Rotterdam 
       op 28 juni 1945, zoon van Johannes van Breugel en Netta Besterveld.
       Zij is getrouwd (2e maal) met Gerrit van Dusschoten.
††††††††† 3 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 14 maart 1897, overleden 
       op 12 mei 1898.
††††††††† 4 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 21 mei 1899.
       Zij is getrouwd te Werkendam op 26 mei 1922 met Cornelis Hartman, geboren 
       te Woudrichem op 03 maart 1898, overleden te Rotterdam op 03februari 1937, 
       zoon van Cornelis Hartman en Gerdina Verbeek. 
††††††††† 5 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 21 mei 1901, overleden aldaar op
       29 maart 1902.
††††††††† 6 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 juli 1903, overleden te Putters-
       hoek op 18 november 1984.
       Hij is getrouwd te Puttershoek op 15 maart 1928 met Maria Bijl, geboren te 
       Puttershoek in 1907/1908, dochter van Bastiaan Bijl en Grietje Verheul. 
††††††††† 7 Wilhelmina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 10 september 1904, overleden 
       aldaar op 23 februari 1906.
††††††††† 8 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 26 juli 1907, overleden op 04 au-
       gustus 1978.
       Hij is getrouwd met Susanna de Jongh, geboren op 30 september 1915, overleden 
       op 04 januari 1996.
††††††††† 9 Adrianus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 26 juli 1907, overleden al-
       daar op 05 mei 1910.
††††††† 10 Johannes, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 juni 1909.
       Hij is getrouwd te Werkendam op 15 september 1933 met Adriana Baks, geboren 
       te Woudrichem op 29 januari 1910, dochter van Cornelis Baks en Alberta van 
       Andel.


X-20 Marinus van Vuuren, geboren te Almkerk en Uitwijk op 11 september 1870, over-
††††††† leden te Werkendam op 03 februari 1952, zoon van IX-18.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 30 april 1898 met Neeltje Adriana 
    de Heus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 21 januari 1877, overleden te 
    Werkendam op 13 december 1959, dochter van Johannes de Heus en Cornelia Ver-
    voorn.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Anneke, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 10 juni 1900, overleden te 
       Haarlemmermeer op 24 febuari 1990. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 24 augustus 1923 met Jan Dalm, 
       geboren te Almkerk en Uitwijk op 09 december 1897, overleden te Haarlemmer-
       meer op 10 juli 1972, zoon van Govert Dalm en Elisabeth van Herwijnen.
††††††††† 2 Cornelia, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 08 februari 1903, overleden 
       te Werkendam op 03 februari 1985. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 20 februari 1925 met Coenraad 
       Gijsbert Noorloos, geboren te Almkerk en Uitwijk op 15 november†1897, zoon 
       van Coenraad Gijsbert Noorloos en Johanna Biesheuvel.
††††††††† 3 Elizabeth, geboren te De Werken Sleeuwijk op 28 februari 1908. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 03 augustus 1934 met Teunis den 
       Ouden, geboren te Wilnis op 22 oktober 1905, zoon van Hendrik den Ouden en 
       Cornelia van Vliet.
††††††††† 4 Johanna Adriana, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 05 februari 1911, 
       overleden aldaar op 20 oktober 1911.
††††††††† 5 Johannes Adrianus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 augustus 1914,
       overleden te Werkendam op 08 mei 1989.
       Hij is getrouwd met Jantje de Haas, geboren 29 december 1919, overleden te
       Werkendam op 02 september 2014, dochter van Arie de Haas en Jantje Pietje
       van der Flier.


X-21 Jan van Vuuren, geboren te Almkerk en Uitwijk op 24 december 1874, overleden 
    te De Werken en Sleeuwijk op 11 april 1961, zoon van IX-18.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 09 april 1909 met Maaike Pellie-
    kaan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 17 april 1886, overleden aldaar op
    14 maart 1953, dochter van Klasinus Cornelis Pelliekaan en Adriana Johanna 
    Evers.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Anneke, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 04 september 1909. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 04 juli 1931 met Jacob van der 
       Mark.
††††††††† 2 Adriana Johanna, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 februari 1911, 
       overleden op 18 juli 1987.
††††††††† 3 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 juli 1912, overleden op 01 
       juni 1915.
††††††††† 4 Klazinus Cornelis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 15 mei 1914. 
       Hij is getrouwd te ..... (Duitsland) op 26 juni 1943 met Maria Elsig.
††††††††† 5 Janna, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 04 maart 1916. 
       Zij is getrouwd (1e maal) met Anton van Duuren. Zij is getrouwd (2e maal) 
       met Jacobus Commandeur.
††††††††† 6 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 maart 1918. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 augustus 1937 met Philippus 
       Schram.
††††††††† 7 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 april 1920. Hij is getrouwd 
       te Hekelingen op 23 november 1951 met Nel van der Waal, geboren op 23 no-
       vember 1925.
††††††††† 8 Marinus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 mei 1921, 
       volgt onder XI-17.
††††††††† 9 Maaike, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 06 september 1923. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 11 december 1942 met Meeuwis 
       Verwoerdt.
††††††† 10 Dirk, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 31 januari 1925. Hij is ge-
       trouwd te ..... (Nieuw-Zeeland) (?) op 06 september 1952 met Leny van 
       Velzen.
††††††† 11 Elizabeth, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 23 november 1926. 
       Zij is getrouwd te Werkendam op 22 mei 1953 met Cornelis Versteeg.
††††††† 12 Johannes, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 29 juni 1928, 
       volgt onder XI-18.


X-22 Cornelis van Vuuren, geboren te Almkerk en Uitwijk op 14 augustus 1877, over-
    leden te Woudrichem op 04 november 1977, zoon van IX-18.
††††††† Hij is getrouwd te Woudrichem op 01 juni 1907 (1e maal) met Dingena Bouwman, 
    geboren te Woudrichem op 19 december 1884, overleden op 20 oktober 1915, doch-
    ter van Cornelis Bouwman en Dingena Pellikaan.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, geboren te Almkerk c.a. op 22 maart 1908. Hij is getrouwd te Woudri-
       chem op 30 juli 1937 met Maria Kant, weduwe van Barend Arie van Vugt, ge-
       boren te Oudendijk op 01 augustus 1898. 
††††††††† 2 Cornelis, geboren te Almkerk c.a. op 10 april 1910, overleden op 19 no-
       vember 1977. 
       Hij is getrouwd te Woudrichem op 10 juni 1938 met Johanna Maria Kant, gebo-
       ren op 04 september 1914, overleden op 17 januari 1993.
††††††††† 3 Anneke, geboren te Almkerk c.a. op 09 september 1911, overleden aldaar op
       25 september 1911.
††††††††† 4 Anneke, geboren te Almkerk c.a. op 02 november 1912.†
       Zij is getrouwd te Woudrichem op 24 juni 1938 met Joost Verdoorn, geboren 
       op 07 oktober 1904.
††††††††† 5 Willem, geboren te Woudrichem op 20 september 1914, overleden te Almkerk
       en Uitwijk op 13 september 1916. 
    Hij is getrouwd te Rijswijk (N.Br.) op 27 november 1918 (2e maal) met Maaike 
    van Masbergen, geboren te Rijswijk (N.Br.) op 15 september 1885, dochter van 
    Hendrikus van Masbergen en Dina van Wijngaarden.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 6 Gerdina, geboren te Woudrichem op 18 juli 1920. 
       Zij is getrouwd met Anton van Vugt.


X-23 Dirk van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 mei 1875, overleden
    aldaar op 20 februari 1947, zoon van IX-19.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 12 april 1902 (1e maal) met Basti-
    ana Verschoor, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 06 augustus 1881, dochter
    van Hendrik Verschoor en Antonia van Helden.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Everina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 20 maart 1903. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 18 juli 1924 met Gerrit Verhoe-
       ven.
††††††††† 2 Hendrik, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 10 februari 1904. 
       Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 22 juli 1932 met Josina de 
       Jong, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 april 1908, dochter van Cor-
       nelis de Jong en Jenneke Smits.
††††††††† 3 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 22 april 1905,overleden 
       te Werkendam op 15 november 1992. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 4 juni 1927 met Jan van Vark, 
       geboren te Almkerk c.a. op 09 mei 1907, overleden te Werkendam op 29 mei 
       1977, zoon van Antonie van Vark en Antonia Vink.
††††††† Hij is getrouwd te Woudrichem op 10 september 1910 (2e maal) met Jacoba de 
    Kloe, geboren te Berlicum op 06 juni 1886, overleden te De Werken en Sleeuwijk
    op 07 oktober 1926, dochter van Arie de Kloe en Maria Cuup.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 4 Marinus, geboren te Woudrichem op 10 november 1910. 
       Hij is getrouwd te Werkendam op 29 mei 1937 met Maria Visser.
††††††††† 5 Jan, geboren te Woudrichem op 26 maart 1912, overleden in 1912.
††††††††† 6 Jan, geboren te Woudrichem op 23 november 1913.
††††††††† 7 Cornelis, geboren te Woudrichem op 09 mei 1916, overleden op 21 februari 
       1919.
††††††††† 8 Izaak, geboren te Woudrichem op 08 juni 1918.
††††††††† 9 Cornelis, geboren te Woudrichem op 11 november 1919.
††††††† 10 Agatha, geboren te Woudrichem op 11 november 1921.
††††††† 11 Jacobus, geboren te Woudrichem op 23 september 1924.
††††††† 12 Dirk, geboren te De Werken op 07 oktober 1926.


X-24 Izaak van Vuuren, geboren te Sleeuwijk op 18 februari 1878, overleden aldaar 
    op 04 november 1918, zoon van IX-19.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 12 juli 1902 met Teuntje van Her-
    wijnen, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 juli 1880, overleden te 
    Werkendam op 26 januari 1957, dochter van Teunis van Herwijnen en Anna 
    Romijn.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Everina Anna, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 26 mei 1903, over-
       leden te Vuren (Dalem) op 11 juli 1968. 
       Zij is getrouwd op 08 augustus 1923 te Vuren met Aart van der Vliet, ge-
       boren te Vuren op 29 mei 1898, overleden te Vuren (Dalem) op 25 april 
       1986, zoon van Arie van der Vliet en Teuntje Roza. 
††††††††† 2 Teunis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 oktober 1904, 
       volgt onder XI-19.
††††††††† 3 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 juli 1906, 
       volgt onder XI-20.
††††††††† 4 Anna, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 januari 1908, overleden te
       Woudrichem op 11 februari 1967. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 02 juni 1933 met Arie Corne-
       lis Vink, geboren te Woudrichem op 07 februari 1904, overleden te Wou-
       drichem op 07 juli 1994, zoon van Arie Cornelis Vink en Willemina van der
       Nat.
††††††††† 5 Jan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 18 november 1909. 
       Hij is getrouwd met Adriana van Rijsbergen, geboren rond 1912, overleden
       te Werkendam op 03 november 1980.
††††††††† 6 Huibert, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 08 juni 1912. 
       Hij is getrouwd te Woudrichem op 29 april 1938 met Johanna†Josina van der 
       Nat, geboren te Woudrichem op 02 maart 1910, dochter van Antonie van der
       Nat en Johanna Goverdina Spronk.
     7 Teuntje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 juni 1914, overleden al-
       daar op 14 september 1914.
††††††††† 8 Teuntje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 augustus 1915, overleden 
       aldaar op 23 november 1915.
††††††††† 9 Teuntje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 18 november 1917, overleden 
       aldaar op 21 december 2004.
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 07 december 1945 met Dirk van 
       Vugt, geboren te Woudrichem op 10 augustus 1918, overleden te Werkendam 
       op 18 mei 2001, zoon van Arie Barend van Vugt en Anneke Kant.


X-25 Jan van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 januari 1886, overle-
    den te Dussen op 29 juni 1952, zoon van IX-19.
††††††† Hij is getrouwd te Woudrichem op 09 mei 1908 met Josina Willemina van Vugt, ge-
    boren te De Werken en Sleeuwijk op 25 maart 1886, overleden te Werkendam op 
    29 december 1961, dochter van Adam van Vugt en Johanna Cornelia Eeuwijk.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Everina, geboren te Woudrichem op 31 augustus 1908, overleden te Gorinchem
       op 28 juni 1925.
††††††††† 2 Johanna Cornelia, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 september 1910,
       overleden op 30 september 1985.
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 02 september 1933 met Wouter 
       van den Berg, geboren te Sliedrecht op 12 april 1910, overleden op 19
       januari 2001, zoon van Cornelis van den Berg en Gerrigje de Jong.
††††††††† 3 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 mei 1912, overleden al-
       daar op 18 december 1912.
††††††††† 4 Pieternella Aagje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 20 augustus 1913,
††††††††††† overleden aldaar op 14 september 1914.
††††††††† 5 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 29 oktober 1915, over-
       leden te Werkendam op 03 januari 1999. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 25 februari 1939 met Govert 
       van Drunen, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 08 september 1911, over-
       leden te Werkendam op 20 maart 1983, zoon van Govert van Drunen en Johan-
       na Maaike den Hollander. 
††††††††† 6 Ada, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 01 maart 1917, overleden te Go-
       rinchem op 26 juni 2004. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 november 1937 met Marcelis 
       van Pelt, geboren te Woudrichem op 12 juni 1912, overleden te Gorinchem op
       14 april 1985, zoon van Marcelis van Pelt en Teuntje Baks.
††††††††† 7 Izaak, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 september 1919, overleden te
       Woudrichem op 04 juli 2000. 
       Hij is getrouwd te Dussen op 12 juni 1946 met Teuntje van der Beek, geboren
       te Dussen op 10 oktober 121, overleden aldaar op 16 april 1986, dochter van
       Willem Johannes van der Beek en Teuntje Antonia Borstlap.
††††††††† 8 Aart, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 mei 1921, overleden op 13 
       maart 1976.
       Hij is getrouwd te Werkendam in april 1951 met Elisabeth Cornelia Groen,
       geboren op 13 april 1926, overleden op 06 februari 2015.
††††††††† 9 Pieter, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 05 januari 1924, overleden te
       Werkendam op 09 april 1996. 
       Hij is getrouwd te Werkendam op 28 december 1951 met Janny†Baggerman, ge-
       boren te De Werken en Sleeuwijk op 08 september 1927, overleden te Har-
       dinxveld op 31 maart 2014, dochter van Teunis Bagerman en Willemina Jaco-
       ba van Gelderen.
††††††††10 Everina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 juni 1926, overleden op
       17 december 1991. 
       Zij is getrouwd te Werkendam op 03 februari 1950 met Govert Arie van Elze-
       lingen, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 juli 1925, overleden op 19
       oktober 2005, zoon van Pieter van Elzelingen en Pieternella Geertruida 
       Versluis.
††††††††11 Willem, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 april 1929, overleden al-
       daar op 01 oktober 1999.
       Hij is getrouwd te Werkendam op 28 juni 1957 met Geertje Janna Noorloos,
       geboren te Haarlemmermeer op 05 oktober 1933, overleden te Gorinchem op
       12 januari 2014, dochter van Coenraad Gijsbert Noorloos en Cornelia van 
       Vuuren.


X-26 Gerrit van Vuuren, geboren te Sleeuwijk op 09 maart 1883, overleden te De Wer-
    ken en Sleeuwijk op 12 juli 1941, zoon van IX-20.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 09 april 1910 met Maaike Ver-
    woert, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 21 januari 1881, overleden te 
    Werkendam op 30 juli 1967, dochter van Willem Verwoert en Aartje Kant.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johanna Pieternella Adriaantje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 
       februari 1911, overleden te Sassenheim op 22 december 1991.
†††††††††† † Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 10 juli 1937 met Gerrit van 
       Gammeren, geboren te Rijswijk (NB) op 03 november 1911, overleden te Sas-
       senheim op 01 november 1995, zoon van Gerrit van Gammeren en Cornelia van
       Rijswijk. 
††††††††† 2 Wilhelmina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 10 februari 1913, overle-
       den te Gorinchem op 27 januari 1989. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 30 juli 1932 met Marinus den 
       Haan, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 20 augustus 1906, overleden te
       Gorinchem op 07 mei 1975, zoon van Hermanus Cornelis den Haan en Wilhel-
       mina Leenman.
††††††††† 3 Teuntje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 02 november 1914.
††††††††† 4 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 20 juni 1919, overleden 
       aldaar op 23 januari 1920.
††††††††† 5 Rokus Arie, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 13 april 1922, overleden
       te Almkerk op 21 april 2006.
       Hij is getrouwd Werkendam op 11 augustus 1950 met Kaatje Kornelia Verboom,
       geboren op 04 februari 1927, overleden op 21 december 2015.
††††††††† 6 Willem, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 27 juli 1923, overleden aldaar
       op 24 april 1925.


X-27 Wouter van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 25 juli 1886, over-
    leden te Werkendam op 01 mei 1961, zoon van IX-20.
††††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 september 1918 met Neeltje 
    Adriana van Andel, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 01 november 1896, 
    dochter van Pieter Willem van Andel en Maaike Cornelia Verheij.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Maaike Cornelia, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 december 1917,
       overleden te Werkendam op 20 december 2002. 
       Zij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 15 maart 1940 met Bastiaan 
       Willem de Jong, zoon van Pieter Gerrit de Jong en Adriana van Doorne.
††††††† †† 2 Teunis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 28 november 1919, overleden
       Werkendam op 15 augustus 1973.
††††††††† 3 Pieternella, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 01 februari 1923, over-
       leden te Gorinchem op 08 oktober 1988.
       Zij is getrouwd te Gorinchem in oktober 1947 met Anne Sophinus Bartol,
       geboren te Gorinchem op 25 november 1914, overleden aldaar op 11 juli 
       1984, zoon van Hendrik Bartol en Emma Hendrika Berlzer.
††††††††† 4 Johanna Pieternella Adriaantje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 13 
       december 1924, overleden te Werkendam op 16 mei 2004.
††††††††† †† Zij is getrouwd met Martinus Verkerk.
††††††††† 5 Pieter Willem, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 08 juni 1928.
††††††††† 6 Rokusina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 16 februari 1930.
††††††††† 7 Cornelis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 01 januari 1933.
††††††††† 8 Wouter, geboren te Gorinchem op 20 oktober 1934, overleden op 12 novem-
       ber 1934.
† ††††††††9 Elsje Geertruida, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 15 augustus 1936.

 ††
X-28 Clazinus van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 19 januari 1891, 
    overleden te Werkendam op 13 februari 1959, zoon van IX-20.
††††††† Hij is getrouwd te Gorinchem op 5 september 1919 met Dingena Maria van der 
    Pol, geboren te Gorinchem op 02 februari 1891, overleden te Gorinchem op 
    27 oktober 1985, dochter van Leendert Felix van der Pol en Maria Elizabeth 
    Vreeswijk.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Teunis, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 08 januari 1921, overleden
       te Gorinchem op 05 juli 2006.
††††††††† 2 Maria Elizabeth, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 06 januari 1922.
††††††††† 3 Johanna Pieternella Adriaantje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 17 
       mei 1923, overleden te Gorinchem op 16 mei 2004.
     4 Lena Frederika, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 23 april 1925, over-
       leden te Gorinchem op 04 maart 2009.
       Zij is getrouwd te Gorinchem op 07 mei 1948 met Geert Kooistra.
††††††††† 5 Rokus, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 januari 1928, overleden te 
       Gorinchem op 16 augustus 1988.
††††††††† 6 Josina, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 07 januari 1928.
††††††††† 7 Simon Johannis Gerrit, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 mei 1931,
       overleden op 28 februari 2004.


X-29 Jan van Vuuren, geboren te Dubbeldam op 26 maart 1857, zoon van IX-21.
    Hij is getrouwd te Dubbeldam op 11 mei 1882 met Cornelia Brand, geboren te 
    Wieldrecht met Louisapolder op 10 januari 1855, dochter van Pieter Brand en 
    Neeltje Dorst. 
    Hun huwelijk is door echtscheiding ontbonden te Dordrecht op 06 juni 1912.
    Uit dit huwelijk:
     1. Cornelis, geboren te Dubbeldam op 22 oktober 1883. 
       Hij is getrouwd te Dubbeldam op 14 mei 1908 met Wilhelmina van Ameijden, 
       geboren te Dordrecht op 25 februari 1885, dochter van Johannes van Ameijden 
       en Arnoldina Pieternella Uittenbogaard. 
     2. Neeltje, geboren te Dubbeldam op 11 mei 1885, overleden te Dordrecht op
       09 juni 1911. 
       Zij is getrouwd te Dubbeldam op 31 maart 1904 met Willem van Ham, geboren 
       te Dubbeldam op 15 september 1877, zoon van Arie van Ham en Teuntje de Jong.
     3. Pieter, geboren te Dubbeldam op 13 augustus 1888. 
       Hij is getrouwd te Dordrecht op 29 mei 1913 met Johanna Kleijn Hesseling, 
       geboren te Dordrecht op 18 december 1887, dochter van Arie Kleijn Hesseling 
       en Jannetje de Man.
     4. Gerrit, geboren te Dubbeldam op 17 mei 1894 overleden te Dordrecht op
       22 september 1978. 
       Hij is getrouwd te Dordrecht op 23 mei 1929 met Lena Kwakernaat, geboren 
       te 's-Gravendeel 22 januari 1907, dochter van Jacob Kwakernaat en Adriana 
       Kleinjan, overleden te Dordrecht op 16 april 2002.


X-30 Adrianus van Vuren, geboren te Dubbeldam op 29 juli 1864, overleden te 
    's-Gravenhage op 20 februari 1955, zoon van IX-21.
††††††† Hij is getrouwd te Dubbeldam op 23 oktober 1890 met Maggeltje van der Hoek, ge-
    boren te Mijnsheerenland op 24 november 1863, overleden te Dordrecht op 04 au-
    gustus 1938, dochter van Arij van der Hoek en Huibertje Troost. 
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan, geboren te Dubbeldam op 02 februari 1891, volgt onder XI-21. 
††††††††† 2 Arie, geboren te Dubbeldam op 07 mei 1893, overleden aldaar op 09 mei 1893.
††††††††† 3 Huibertje, geboren te Dubbeldam op 16 juni 1894. 
       Zij is getrouwd te Dordrecht op 08 juni 1922 met Cornelis Dirk de Jong, ge-
       boren te Buurmalsen op 26 juli 1896, zoon van Nelis de Jong en Dirkje den 
       Boesterd. 
††††††††† 4 Adriaantje, geboren te Dubbeldam op 04 januari 1897, overleden te Doorn op 
       10 juni 1979.
††††††††† 5 Arie, geboren te Dubbeldam op 18 maart 1900, volgt onder XI-22.
††††††††† 6 Maaike, geboren te Dordrecht op 18 januari 1903, overleden te Dordrecht 
       op 11 mei 1945. 
       Zij is getrouwd te Dordrecht op 24 juli 1924 met Leendert Johannes Stemmer, 
       geboren te Dordrecht op 10 maart 1901, overleden te Gorinchem op 21 januari 
       1982, zoon van Willem Stemmer en Geertruida van Nerum.
††††††††† 7 Maggeltje, geboren te Dordrecht op 11 juli 1905. 
       Zij is getrouwd te Dordrecht op 06 juli 1933 met Paulus de Keizer.
††††††††† 8 Adrianus, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1908, volgt onder XI-23.


X-31 Arie van Vuren, geboren te Dubbeldam op 08 november 1868, zoon van IX-21.
††††††† Hij is getrouwd te Papendrecht op 02 mei 1891 met Maria Cornelia van den Adel, 
    geboren te Papendrecht op 07 april 1868, overleden te Velsen op 05 juli 1939,
    dochter van Arie van den Adel en Johanna Hubers.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Adriana, geboren te Dubbeldam op 24 juni 1891, overleden te Velsen op 17 
       januari 1926. 
       Zij is getrouwd te Velsen op 09 december 1915 met Hendrik van der Wiele, ge-
       boren te IJmuiden op 27 april 1892, zoon van Herman van der Wiele en Trijn-
       tje Koningstein. 
††††††††† 2 Arie, geboren te Dubbeldam op 20 augustus 1892. 
       Hij is getrouwd te Velsen op 04 april 1918 met Aaltje Mars, geboren te 
       Zwartsluis in 1893/1894, dochter van Willem Mars en Jantje Bovendeur. 
††††††††† 3 Jan, geboren te Dubbeldam op 01 maart 1894.
     4 Gerrit, geboren te Papendrecht op 11 november 1895, overleden aldaar op 10
       augustus 1896. 
     5 Johanna, geboren te Papendrecht op 02 januari 1898.
     6 Maaike, geboren te Papendrecht op 27 november 1899, overleden aldaar op 09
       februari 1900.
     7 Gerrit, geboren te Papendrecht op 06 februari 1901, overleden te Velsen op 10
       december 1929.


XI-1 Louis Henri Karel van Vuuren, geboren te Cheribon (Ned.IndiŽ) op 15 april 1934, 
    zoon van X-3.
††††††† Hij is getrouwd met Marianne Norlund, geboren te Kopenhagen (Denemarken) op 
    04 januari 1941.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jasper Louis, geboren te 's-Gravenhage op 12 juli 1963.
††††††††† 2 Alf Maarten, geboren te Den Helder op 28 mei 1966.


XI-2 Herman Pieter van Vuuren, geboren te Tilburg op 23 november 1934, overleden 
    te Nijmegen op 18 februari 2007, zoon van X-4.
††††††† Hij is getrouwd te Nijmegen op 22 december 1960 met Elisabeth Douwina Cornelia
    Nauta, overleden op 28 januari 2015.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Hendrik Wiebe, geboren te Nijmegen op 14 september 1964.
††††††††† 2 Wiebe Rens Christiaan Herman, geboren te Nijmegen op 14 januari 1970. 
       Hij is getrouwd met Donja van der Ende. 
       Uit dit huwelijk: Jeppe Herman Jacobus.


XI-3 Christiaan Hendrik van Vuuren, geboren te Ginneken en Bavel op 15 juni 1939, 
    zoon van X-4.
††††††† Hij is getrouwd te Delft op 21 mei 1969 met Hermina Margaretha Louise Moer-
    kerken.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Bart, geboren te Delft op 02 september 1970. Hij is getrouwd te 's-Graven-
       hage op 19 oktober 2002 met Mascha Tera Gitte Sanders, geboren op 11 juni 
       1972. 
       Uit dit huwelijk: 
        1 Roos, geboren te Woerden op 19 september 2004. 
        2 Sofie, geboren te Utrecht op 07 juni 2006.
     2 Jeroen, geboren te Pijnacker op 31 oktober 1973. Hij is getrouwd te 's-Gra-
       venhage op 14 augustus 2004 met Hedwig Danes, geboren 23 september 1971.
       Uit dit huwelijk:
        1 Floor Elisabeth Hermina, geboren op 22 maart 2007.
        2 Bob Daan Christiaan, geboren op 17 mei 2010.
     3 Pim, geboren te Delft op 24 januari 1976.


XI-4 Teunis van Vuuren, geboren te Brummen op 21 december 1913, overleden te Apel-
    doorn op 06 maart 1990, zoon van X-5.
    Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 februari 1944 met Janna Martina Tinkelenberg, 
    geboren te Tiel op 01 februari 1919, overleden te Zeist op 3 januari 2002, doch-
    ter van Maarten Willem Tinkelenberg en Klaarje Buddingh.
    Uit dit huwelijk:
     1 Marcel Albert, geboren te Amsterdam op 06 juli 1945.
     2 Steven Jan, geboren te Tiel op 26 juni 1946, overleden in oktober 2010.
     3 Hendrik Maarten, geboren te Hollandia (Ned. Nieuw-Guinea) op 20 januari 1948.
     4 Wouter Eduard, geboren te Bandoeng (Ned. IndiŽ) op 19 augustus 1949.
     5 Margareta Anna Clara, geboren te Tiel op 26 oktober 1950.
     6 Elizabeth Maria, geboren te ís-Gravenhage op 13 juni 1954. 
     7 Maarten Willem, geboren te Apeldoorn op 12 januari 1958, overleden op 15 
       januari 1958. 

    
XI-5 Johannes Adrianus van Vuuren, geboren te Benschop op 20 september 1918, 
    zoon van X-9.
††††††† Hij is getrouwd te Vleuten op 15 februari 1944 met Cornelia Tilstra, geboren te
    Maarssen op 30 september 1918, overleden te Trouville (Fr.) op 06 juni 1988, 
    begraven te De Meern op 14 juni 1988, dochter van Ties Tilstra en Aartje de
    Graaf.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelis, geboren te Egriselles le Bocage (Fr.) op 16 december 1948, 
       volgt onder XII-1.
††††††††† 2 Ties, geboren te Egriselles le Bocage (Fr.) op 6 augustus 1950, 
       volgt onder XII-2.


XI-6 Adrianus van Vuuren, geboren te Benschop op 13 maart 1920, zoon van X-9.
††††††† Hij is getrouwd met Cornelia de Gier.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Cornelis Gerrit, geboren te Vleuten op 31 juli 1954.
††††††††† 2 Hendrika Marrigje, geboren te Vleuten op 31 juli 1954. 
       Zij is getrouwd te Vleuten op 09 september 1975 met Franciscus Tijmen Hamoen.
††††††††† 3 Hendrika Jannetje, geboren te Vleuten op 23 september 1955.


XI-7 Johannes van Vuuren, geboren te Vinkeveen op 20 januari 1927, overleden te 
    Huis ter Heide op 15 oktober 1971, zoon van X-10.
††††††† Hij is getrouwd te Jutphaas op 22 april 1953 met Cornelia Zwaan,†geboren te 
    Zwammerdam op 28 december 1930, dochter van Arie Zwaan en Gerardina Adriana 
    Kastelein.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Jan Teunis, geboren te Utrecht op 30 januari 1954.
††††††††† 2 Arie, geboren te Utrecht op 07 mei 1955.
†††† †††††3 Anna Geertruida, geboren te Utrecht op 24 juli 1957.


XI-9 Scheltus Johannes van Vuuren, geboren te Benschop op 17 augustus 1925, 
    zoon van X-11.
††††††† Hij is getrouwd te Benschop op 03 november 1948 met Neeltje Johanna van Wou-
    denberg, geboren te Barneveld op 22 augustus 1927, dochter van Teunis Johannes
    van Woudenberg en Annigje van Zijtveld.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Johannes Teunis, geboren te Benschop op 02 februari 1949.
†††† †††††2 Annigje Andrika, geboren te Benschop op 02 november 1955.


XI-10 Jan Gijsbert van Vuuren, geboren te Bilthoven op 6 juni 1944, zoon van X-12.
† †††††† Hij is getrouwd te De Bilt op 29 april 1969 met Johanna Maria van den Brom, 
     geboren te Utrecht op 08 mei 1945, dochter van Jacobus Theodorus Albertus van 
     den Brom en Adriana Hendrika Agterberg.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Anneke Angelika, geboren te De Bilt op 25 november 1969.
†††††† ††† 2 Eva Marianne, geboren te Bilthoven op 23 augustus 1972.


XI-11 Arie Cornelis van Vuuren, geboren te Capelle aan den IJssel op 03 februari 
     1913, overleden te Rotterdam in mei 1950, zoon van X-14.
††† †††† Hij is getrouwd te Rotterdam op 17 april 1933 met Aaltje van der Stoep, geboren
     te Poortugaal op 23 september 1914, overleden te Rotterdam op 15 maart 1964.
†††††† † Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Dirk Jozienus, geboren te Rotterdam op 18 maart 1934, volgt onder XII-3.


XI-12 Hendrik van Vuuren, geboren op 16 september 1918, zoon van X-15.    
†† ††††† Hij is getrouwd met Alida Catharina Oostveen, geboren op 04 maart 1928.
††† †††† Uit dit huwelijk:
†††† ††††† 1 Willy, geboren op 04 augustus 1949.
††††† †††† 2 Johannes, geboren op 16 november 1950.
†††††† ††† 3 Alice, geboren op 13 februari 1952.
††††††† †† 4 Hendrik, geboren op 12 december 1954.
†††††††† † 5 Marius, geboren op 21 januari 1956.
††††††††† 6 Christoffel, geboren op 08 april 1959.
††††††††† 7 Klazinus Jacobus, geboren op 27 juli 1961.
††††††††† 8 Maria, geboren op 01 augustus 1965.
††††††††† 9 Alexander Catharinus, geboren op 14 maart 1967.


XI-13 Klaas van Vuuren, zoon van X-15.
†† ††††† Hij is getrouwd op 27 maart 1946 met C. Hougťe.
††† †††† Uit dit huwelijk:
†††† ††††† 1 Marius, geboren op 20 maart 1947.
††††† ††††2 Aart, geboren op 02 november 1948.
†††††† ††† 3 Willem, geboren op 20 augustus 1950.
††††††† †† 4 Maria, geboren op 01 september 1952.
†††††††† † 5 Cornelis Huibertus, geboren op 07 maart 1954.
††††††††† 6 Nicolaas, geboren op 08 augustus 1957.
††††††††† 7 Annigje Klazina, geboren op 07 februari 1960.
††††††††† 8 Lambertus Gerardus, geboren op 22 maart 1964.


XI-14 Jan Hendrik van Vuuren, geboren te 's-Gravenhage op 12 augustus 1917, 
     zoon van X-16.
†† ††††† Hij is getrouwd te Edinburgh (G.Br.) op 28 juni 1947 met Nella Baird, overleden
     te Jongny sur Vevey (Zwitserland) op 01 november 1970.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Jan James Baird. 
       Hij is getrouwd met L. Pielage.
†††††† ††† 2 Helen.


XI-15 Jasper van Vuuren, geboren te 's-Gravenhage op 10 augustus 1924,
† ††††† †zoon van X-16.
†† ††††† Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 10 december 1960 met Henriette Johanna Fe-
     mina Greidanus, geboren te Haarlem op 20 maart 1933, dochter van Jan Greidan-
     nus en Henriette Johanna Femina Hoogewoud.
††††† †† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Jelle, geboren te 's-Gravenhage op 08 februari 1962.
††††††† †† 2 Maud, geboren te 's-Gravenhage op 02 oktober 1967.
†††††††† † 3 Renťe, geboren te 's-Gravenhage op 20 maart 1970.


XI-16 Gerrit Jan Barend van Vuuren, geboren te Bergschenhoek op 29 mei 1938, 
     zoon van X-18.
†† ††††† Hij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 05 september 1957 met Jacomina 
     Gijsberta Hoogerwaard, geboren te Capelle aan den IJssel op 15 mei 1939.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Helena Adriana, geboren te Capelle aan den IJssel op 15 februari 1958.
†††††† ††† 2 Teuntje Hendrika, geboren te Capelle aan den IJssel op 21 november 1959.
††††††† †† 3 Paulina, geboren te Capelle aan den IJssel op 21 september 1970.


XI-17 Marinus van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 11 mei 1921,
 ††††††† zoon van X-21.
† †††††† Hij is getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 13 juli 1950 met Cornelia Anna 
     Slagmolen, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 03 november 1928, dochter van 
     Arie Slagmolen en Joostina van Noorloos.
†††† ††† Uit dit huwelijk:
††††† †††† 1 Maaike Joostina, geboren te Sleeuwijk op 28 april 1951.
†††††† ††††† Zij is getrouwd met Anton Slob.
††††††† †† 2 Joostina Antje, geboren te Sleeuwijk op 7 oktober 1954.
†††††††† † 3 Jan Arie, geboren te Sleeuwijk op 11 mei 1960.
††††††††† 4 Marinus Dirk, geboren te Sleeuwijk op 3 januari 1962.


XI-18 Johannes van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 29 juni 1928, 
     zoon van X-21.
††††† †† Hij is getrouwd te Werkendam op 16 juli 1957 met Maria Slagmolen, geboren te 
     Sleeuwijk op 27 september 1930, dochter van Arie Slagmolen en Joostina van 
     Noorloos.
††††††† Uit dit huwelijk:
††† †††††† 1 Maaike Joostina, geboren te Werkendam op 23 juli 1958. 
       Zij is getrouwd te Werkendam in 1981 met Paul van Drunen.
††††† †††† 2 Joostina Maria, geboren te Werkendam op 19 september 1961.
†††††† ††† 3 Jan Johannes, geboren te Werkendam op 03 maart 1965.†
       Hij is getrouwd te Werkendam met Ellie Verschoor.
†††††††† † 4 Arie Gerrit, geboren te Werkendam op 01 maart 1969.


XI-19 Teunis van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 24 oktober 1904, 
†††††† † overleden te Werkendam op 10 september 1979, zoon van X-24.
††††† †† Hij is getrouwd te Almkerk c.a. op 22 augustus 1930 met Gijsbertje Ippel, ge-
     boren te Almkerk op 17 februari 1905, overleden aldaar op 15 mei 1985, 
     dochter van Cornelis Ippel en Adriana Verwoerdt.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Adriana, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 31 mei 1931.
       Zij is getrouwd te Werkendam in april 1954 met Jan Pruissen, geboren te
       De Werken en Sleeuwijk op 25 januari 1925, overleden te Giessenlanden 
       (Arkel) op 24 december 2014, zoon van Jacob Pruissen en Jannigje de Haan.
†††††††† † 2 Teuntje, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 18 december 1933.
†††††††† † 3 Izaak, geboren te De Werken op 21 oktober 1935, overleden te Woudrichem
       op 03 december 2017.
       Hij is getrouwd met Gerrie van Kooij, dochter van Hendrik van Kooij en
       Huibertje Colijn.
      4 Marie, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 februari 1946. 


XI-20 Pieter van Vuuren, geboren te De Werken en Sleeuwijk op 09 juli 1906, 
     overleden te Ammerzoden op 24 juli 1991, zoon van X-24.
††††††† Hij is getrouwd te Andel op 28 april 1932 met Maaike van Rijswijk, geboren te 
     Andel op 28 mei 1909, overleden te Woudrichem op 18 augustus 2000, dochter van 
     Jan van Rijswijk en Heiltje Johanna van der Kolk.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Izaak, geboren te Dussen op 18 februari 1933.
††††††††† 2 Heiltje Johanna, geboren te Dussen op 28 juli 1935.
††††††††† 3 Teuntje, geboren te Dussen op 14 januari 1939, overleden te Gorinchem op 
       30 december 2010.


XI-21 Jan van Vuren, geboren te Dubbeldam op 02 februari 1891 overleden te Dordrecht
     op 03 december 1972, zoon van X-30. 
     Hij is getrouwd te Dordrecht op 11 oktober 1917 met Johanna Maria Elisabeth 
     Erkens, geboren te Dordrecht op 22 maart 1892, overleden te Dordrecht op 20 
     maart 1953, dochter van Gerrit Erkens en Margrietha de Visser.
     Uit dit huwelijk:
      1 Adrianus, geboren 08 augustus 1919. 
      2 Gerrit, geboren 05 oktober 1923, overleden 14 september 2011. 
       Hij is getrouwd op 06 juli 1964 met Elisabeth Cornelia Wielsma, geboren te
       Nijmegen op 04 mei 1933.
       Uit dit huwelijk:
        1 Frank.
        2 Ester.
      3 Margrietha, geboren 07 juli 1929. 
       Zij is getrouwd met Willem van der End, geboren 13 september 1925, over-
       leden 21 november 2011.
       Uit dit huwelijk:
        1 Will.
        2 Marcel.


XI-22 Arie van Vuren, geboren te Dubbeldam op 18 maart 1900, overleden te Breda op 
     28 november 1971, zoon van X-30.
††††††† Hij is getrouwd te Dubbeldam op 20 mei 1925 met Pieternella van Heeren, gebo-
     ren te Dordrecht op 11 september 1903, overleden te Breda op 15 september 1976,
     dochter van Lucas van Heeren en Pieternella van der Weijde.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††† †† 1 Maggeltje Pieternella, geboren te Dubbeldam op 20 maart 1926,†
       volgt onder XII-4.
†††††††† † 2 Lucas Adrianus, geboren te Dubbeldam op 10 november 1927, overleden (ge-
       sneuveld) te Soerabaja (Ned.IndiŽ) op 06 juli 1946, begraven aldaar op 07 
       juli 1946.
††††††††† 3 Pieternella Maggeltje, geboren te Breda op 09 januari 1934, 
       volgt onder XII-5.
††††††††† 4 Adrianus, geboren te Breda op 28 maart 1937, volgt onder XII-6.
††††††††† 5 Jan, geboren te Breda op 28 mei 1941, volgt onder XII-7.
††††††††† 6 Gerrit, geboren te Breda op 07 januari 1946, volgt onder XII-8.
††††††††† 7 Pieter, geboren te Breda op 13 februari 1948, overleden aldaar op 11 april 
       2002.

      
        † ††††††††  
  † ††††††††         
                 Grote Markt te Breda met zicht op de Grote of OLV Kerk, ca. 1856.


XI-23 Adrianus van Vuren, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1908, overleden al-
     daar op 31 maart 1993, zoon van X-30.
††††††† Hij is getrouwd met Pleuntje Maria Stam, geboren te Dubbeldam op 14 maart 1920, 
     overleden te Dordrecht op 06 september 2014.
     Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Henk.
††††††††† 2 Maggeltje. 
       Zij is getrouwd te Capelle aan den IJssel op 28 april 1978 met Leendert 
       Visser, geboren te Capelle aan den IJssel op 23 februari 1943.
       Uit dit huwelijk:
        1 Anneloes geboren te Rotterdam op 16 januari 1982.
        2 Marlieke geboren te Capelle aan den IJssel op 25 mei 1984.
 

 XII-1 Cornelis van Vuuren, geboren te Egriselles le Bocage (Fr.) op 16†december 
     1948, zoon van XI-5.
††††††† Hij is getrouwd te Leerdam op 17 mei 1973 met Cornelia Visscher, geboren te 
     Geldermalsen op 27 februari 1948, dochter van Aart Visscher en Jannetje Maria 
     Teeuwiszen.
††††††† Uit dit huwelijk:
†††††† ††† 1 Jannetje Marie, geboren te Tiel op 06 oktober 1975.
††††††††† 2 Johannes Cornelis, geboren te Tiel op 26 december 1976.
††††††††† 3 Cornelia Evelien, geboren te Tiel op 14 september 1982.
††††††††† 4 Petra Elisabeth, geboren te Tiel op 24 mei 1985.


 XII-2 Ties van Vuuren, geboren te Egriselles le Bocage (Fr.) op 06 augustus 1950, 
     zoon van XI-5.
††††††† Hij is getrouwd te Beiroet (Libanon) op 29 maart 1973 met Gabrielle Farah, 
     geboren te Beiroet (Libanon) op 05 april 1948, dochter van†Raymond Farah en 
     Mercelle Yacoub.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 DaniŽl Johan, geboren te Utrecht op 30 maart 1974. 
       Hij is getrouwd te Amsterdam op 04 februari 2005 met Elisabeth Hendrika 
       Warmerdam.
       Uit dit huwelijk:
        1 Leonard Johan Pieter, geboren te Amsterdam op 02 december 2005. 
††††††††† 2 MichŤle Elizabeth, geboren te Utrecht op 22 juli 1975.
††††††††† 3 Sarah Christina, geboren te Utrecht op 21 januari 1978.
††††††††† 4 Paul Benjamin, geboren te Utrecht op 30 oktober 1980.
††††††††† 5 Judith Cornelia, geboren te Utrecht op 11 juli 1987.

 †
 XII-3 Dirk Jozinus van Vuuren, geboren te Rotterdam op 18 maart 1934, 
††††††† zoon van XI-11.
††††††† Hij is getrouwd te Rotterdam op 05 januari 1955 met Adriana Christina Fluit, 
     geboren te Rotterdam op 30 april 1934.
     Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Arie Cornelis, geboren te Rotterdam op 18 juli 1955. 
       Hij is getrouwd te Dordrecht op 25 augustus 1977 met Lieneke Ippel.
†††††† ††† 2 Adriaan Christiaan, geboren te Rotterdam op 31 augustus 1956. 
       Hij is getrouwd te Terneuzen op 21 december 1979 met Pleunie Weststate.
††††††††† 3 Dick, geboren te Rotterdam op 15 februari 1958. 
       Hij is getrouwd te Terneuzen op 18 september 1980 met Dea Vlaander.
††††††††† 4 Paul, geboren te Rotterdam op 19 mei 1959. 
       Hij is getrouwd te Zaamslag op 30 november 1979 met Santina Deurwaarder.
††††††††† 5 Frits, geboren te Rotterdam op 02 juli 1960. 
       Hij is getrouwd te Terneuzen op 12 juli 1981 met Karin Deurwaarder.
††††††††† 6 Leida, geboren te Schiedam op 17 februari 1962. 
       Zij is getrouwd te Leerdam op 13 april 1984 met Arie van de Weijde.
††††††††† 7 Christina, geboren te Schiedam op 04 mei 1963. 
       Zij is getrouwd te Leerdam op 13 augustus 1982 met Gerrit Jan Donker.
††††††††† 8 Peter, geboren te Harderwijk op 11 juni 1965.
††††††††† 9 Theodora, geboren te Doornspijk op 23 februari 1968.
†††††††† 10 Josinus, geboren te Doornspijk op 29 augustus 1970.
     11 Karel, geboren te Terneuzen op 04 juli 1976.
†††††††† 12 Adrie, geboren te Zaamslag.

 
 XII-4 Maggeltje Pieternella van Vuren, geboren te Dubbeldam op 20 maart 1926,
††††††† overleden te Breda op 11 december 2009, dochter van XI-22.
††††††† Zij is getrouwd te Breda op 03 augustus 1950 (1e maal) met Adrianus van Alphen,
     geboren te Geertruidenberg op 14 januari 1915, overleden te Breda op 05 juli 
     1971.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Alida Elisabeth Maria van Alphen, geboren te Breda op 11 mei 1951.
††††††††† 2 Lucas Hendricus Maria van Alphen, geboren te Breda op 01 januari 1954.
††††††† Zij is getrouwd te Breda op 10 februari 1978 (2e maal) met Marinus Antonius 
     Godschalk, geboren te Made en Drimmelen op 18 juni 1915, overleden te Breda
     op 12 september 2000.

 †
 XII-5 Pieternella Maggeltje van Vuren, geboren te Breda op 9 januari 1934,
††††††† dochter van XI-22.
††††††† Zij is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 mei 1957 met Cornelis Marinus Couprie, 
     geboren te 's-Gravenhage in 1927, overleden te Amersfoort op 04 augustus 1995, 
     begraven aldaar op 09 augustus 1995.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Yvonne.
††††††††† 2 Edith.
††††††††† 3 EugŤne.

 
†XII-6 Adrianus van Vuren, geboren te Breda op 28 maart 1937, overleden aldaar op 
     09 augustus 1995, gecremeerd aldaar op 12 augustus 1995, zoon van XI-22.
††††††† Hij is getrouwd te Oosterhout op 05 maart 1971 met (en later gescheiden van) 
     M. Hoogstrate.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Arie.
††††††††† 2 Cornť.


 XII-7 Jan van Vuren, geboren te Breda op 28 mei 1941, zoon van XI-22.
† ††††† †Hij is getrouwd te Breda op 02 april 1965 met Petronella Maria Cornelia Mol, 
     geboren te Breda op 15 september 1942, overleden aldaar op 12 maart 2001.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Lucas Antonius, geboren te Breda, 14 december 1965.
††††††††† 2 Petronella Maria, geboren te Breda, 19 september 1968.


 XII-8 Gerrit van Vuren, geboren te Breda op 07 januari 1946, zoon van XI-22.
††† †††† Hij is getrouwd te Breda op 23 november 1970 (1e maal) met Maria Agnes Eli-
     sabeth Baselier, geboren te Steenbergen en Kruisland op 18 augustus 1948.
††††††† Uit dit huwelijk:
††††††††† 1 Marc Martinus Arie, geboren te Oosterhout op 06 juni 1972, gedoopt aldaar 
       op 24 juni 1972.
††††††††† 2 Inez Pieternella Martina, geboren te Oosterhout op 22 april 1974, gedoopt 
       aldaar op 30 juni 1974.
       Zij heeft een relatie met Gerton Zeilstra.
       Uit deze relatie:
        1 Auke, geboren te Veldhoven op 11 september 2010.
††††††† Hij is getrouwd te Breda op 17 november 2004 (2e maal) met Anna Meta Catha-
     rina Lak, geboren te Wieringerwaard op 29 april 1943.


     
† ††† †††††††††††† ††  † ††† ††    
                      Zicht op de toren van de Grote of OLV Kerk te Breda.


                                     - - - 0 0 0 - - -